Objednat předplatné

Datum schválení

 • den, kdy byl právní předpis vytvořen k tomu určenou procedurou, např. usnesením Parlamentu,
 • je zpravidla uveden v hlavičce právního předpisu,
 • nastává dříve než datum platnosti.

Datum platnosti (vyhlášení)

 • platnost právního předpisu znamená, že se daný právní předpis stává součástí právního řádu České republiky,
 • k tomu, aby se právní předpis stal platným, je nezbytné jej zákonem stanoveným způsobem vyhlásit (např. Sbírka zákonů, věstníky právních předpisů krajů),
 • je definován jako den nabytí platnosti v ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.

Datum účinnosti

 • účinnost právního předpisu znamená, že právní předpis je pro adresáty závazný a může být aplikován,
 • základním předpokladem účinnosti právního předpisu je jeho platnost,
 • každý účinný právní předpis je zároveň platný, ale ne každý platný právní předpis musí být zároveň již účinný,
 • pokud předpis pozbyde účinnosti, pozbyde zároveň i platnosti,
 • je definován jako den nabytí účinnosti v ustanovení § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.

Datum zrušení

 • zrušení právního předpisu nastává pozbytím účinnosti (platnosti),
 • datum zrušení právního předpisu je tedy totožný s datem ukončení jeho účinnosti,
 • zrušený právní předpis může, ale nemusí být nahrazen novým právním předpisem.