Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Služba

[This is preliminary documentation and subject to change.]

 

Služba je dostupná přez HTTP GET na adrese

http://www.zakonyprolidi.cz/api/v1/data.{format}/{method}?{params}

Vrací výsledek zapouzdřený do root tagu Api1. Uvnitř najdete buď výsledny objekt s odpovědí, nebo objekt chyby. Tag správné odpovědi se jmenuje stejně jako volaná metoda. Chyba se vrací v tagu Error s httpstatuscode != 200.

 

Http Status Code

200 - OK

403 - Nedostatečná práva.

500 - Obecná chyba služby.

 

{format}

Požadovaný výstupní format. 

xml - wrapped simple xml document

json - wrapped simple json document

 

{method}

Název metody kterou voláte.

 

{params}

Parametry dané metody.

 

Příklad OK

Request

GET http://www.zakonyprolidi.cz/api/v1/data.xml/CollectionList?apikey=test HTTP/1.1       

Response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Content-Length: 471

<Api1 Version="2.545" Base="">
<CollectionList>
<Collection CollectionId="1" Code="cs" Name="Sbírka zákonů ČR"
FirstYear="1945" LastYear="2013" Href="/cs/sbirka"/>
<Collection CollectionId="2" Code="ms" Name="Sbírka mezinárodních smluv ČR"
FirstYear="2000" LastYear="2013" Href="/ms/sbirka"/>
</CollectionList>
</Api1>

 

Příklad Error

Request

GET http://www.zakonyprolidi.cz/api/v1/data.xml/ChciVsechno?apikey=test HTTP/1.1       

Response

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Content-Length: 247

<Api1 Version="2.545" Base="">
<Error Status="500" Message="Invalid Method 'ChciVsechno'." />
</Api1>