Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.01.2021 36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících
rušící předpis 254/2019 Sb.
01.01.2021 37/1967 Sb. Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
rušící předpis 254/2019 Sb.
01.01.2021 29/1968 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 36/1968 Sb. Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 126/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 11/1985 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
rušící předpis 254/2019 Sb.
01.01.2021 184/1990 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.
rušící předpis 254/2019 Sb.
01.01.2021 248/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 77/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 254/2019 Sb.
01.01.2021 108/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 226/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 564/2002 Sb. Vyhláška o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 388/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 623/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 322/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
rušící předpis 254/2019 Sb.
01.01.2021 361/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 513/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 208/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
rušící předpis 459/2020 Sb.
01.01.2021 486/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 316/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 82/2011 Sb. Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
rušící předpis 359/2020 Sb.
01.01.2021 440/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 444/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 254/2019 Sb.
01.01.2021 451/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 476/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
rušící předpis 359/2020 Sb.
01.01.2021 152/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
rušící předpis 359/2020 Sb.
01.01.2021 123/2015 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
rušící předpis 254/2019 Sb.
01.01.2021 306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
rušící předpis 480/2020 Sb.
01.01.2021 388/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 51/2020 Sb.
01.01.2021 383/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
rušící předpis 480/2020 Sb.
01.01.2021 386/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
rušící předpis 480/2020 Sb.
01.01.2021 258/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 480/2020 Sb.
01.01.2021 246/2019 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
rušící předpis 372/2020 Sb.
01.01.2021 307/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 480/2020 Sb.