Objednat předplatné

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.07.2020 465/2009 Sb. Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
rušící předpis 298/2020 Sb.
01.07.2020 56/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
rušící předpis 280/2020 Sb.
01.07.2020 249/2013 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
rušící předpis 267/2020 Sb.
01.07.2020 150/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
rušící předpis 19/2020 Sb.
01.07.2020 217/2015 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
rušící předpis 257/2020 Sb.