Objednat předplatné

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.05.2020 193/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 443 o cizineckém režimu
rušící předpis 222/2020 Sb.
11.05.2020 73/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 200 o zákazech přeshraniční přepravy a o výjimkách z tohoto zákazu
rušící předpis 225/2020 Sb.
11.05.2020 79/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
11.05.2020 158/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 404 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
rušící předpis 227/2020 Sb.
11.05.2020 195/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 453 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a poskytovatelů služeb, o provozu heren a kasin, taxislužby, o prodeji ubytovacích služeb
rušící předpis 224/2020 Sb.
11.05.2020 197/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 455 o vzdělávání žáků a studentů
rušící předpis 220/2020 Sb.
11.05.2020 204/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 462 o pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb, které se nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pokud tyto sociální služby poskytují ve formě terénní
rušící předpis 235/2020 Sb.
11.05.2020 222/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 495 o cizineckém režimu
rušící předpis 226/2020 Sb.