Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.01.2020 309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
rušící předpis 222/2016 Sb.
01.01.2020 118/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
rušící předpis 170/2019 Sb.
01.01.2020 380/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 222/2016 Sb.
01.01.2020 188/2018 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
rušící předpis 246/2019 Sb.