Objednat předplatné

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.04.2019 47/2012 Sb. Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
rušící předpis 81/2019 Sb.
01.04.2019 430/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
rušící předpis 81/2019 Sb.
01.04.2019 108/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
rušící předpis 26/2019 Sb.
01.04.2019 110/2018 Sb. Vyhláška o tabákových nálepkách
rušící předpis 82/2019 Sb.
01.04.2019 268/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
rušící předpis 82/2019 Sb.
09.04.2019 64/2008 Sb. Vyhláška o přístupnosti
rušící předpis 99/2019 Sb.
15.04.2019 64/2018 Sb. Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
rušící předpis 102/2019 Sb.
24.04.2019 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
rušící předpis 110/2019 Sb.
24.04.2019 177/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 110/2019 Sb.
24.04.2019 277/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
rušící předpis 110/2019 Sb.