Objednat předplatné

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.11.2019 65/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
rušící předpis 229/2019 Sb.
14.11.2019 98/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
rušící předpis 298/2019 Sb.
15.11.2019 13/1994 Sb. Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
rušící předpis 271/2019 Sb.
26.11.2019 254/2018 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
rušící předpis 310/2019 Sb.