Objednat předplatné

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.01.2019 83/1996 Sb. Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
rušící předpis 298/2018 Sb.
01.01.2019 327/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
rušící předpis 227/2018 Sb.
01.01.2019 546/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
rušící předpis 227/2018 Sb.
01.01.2019 97/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
rušící předpis 286/2018 Sb.
01.01.2019 125/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
rušící předpis 328/2018 Sb.
01.01.2019 492/2005 Sb. Vyhláška o krajských normativech
rušící předpis 310/2018 Sb.
01.01.2019 47/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
rušící předpis 310/2018 Sb.
01.01.2019 33/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.
rušící předpis 310/2018 Sb.
01.01.2019 184/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky
rušící předpis 324/2018 Sb.
01.01.2019 8/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 310/2018 Sb.
01.01.2019 11/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 310/2018 Sb.
01.01.2019 110/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 310/2018 Sb.
01.01.2019 123/2012 Sb. Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
rušící předpis 328/2018 Sb.
01.01.2019 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu
rušící předpis 327/2018 Sb.
01.01.2019 376/2017 Sb. Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
rušící předpis 8/2018 Sb.
01.01.2019 401/2017 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
rušící předpis 254/2018 Sb.
01.01.2019 410/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
rušící předpis 304/2018 Sb.
01.01.2019 463/2017 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
rušící předpis 333/2018 Sb.