Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.10.2018 302/2001 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
rušící předpis 211/2018 Sb.
01.10.2018 99/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
rušící předpis 211/2018 Sb.
01.10.2018 9/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.
rušící předpis 211/2018 Sb.
01.10.2018 281/2008 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
rušící předpis 67/2018 Sb.
01.10.2018 83/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 211/2018 Sb.
01.10.2018 129/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
rušící předpis 67/2018 Sb.
01.10.2018 342/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 211/2018 Sb.
01.10.2018 132/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 211/2018 Sb.
01.10.2018 228/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 211/2018 Sb.