Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.01.2018 161/1999 Sb. Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
rušící předpis 123/2017 Sb.
01.01.2018 433/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
rušící předpis 239/2017 Sb.
01.01.2018 28/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
rušící předpis 339/2017 Sb.
01.01.2018 303/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
rušící předpis 382/2017 Sb.
01.01.2018 37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 172/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů
rušící předpis 382/2017 Sb.
01.01.2018 337/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 644/2004 Sb. Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu
rušící předpis 145/2017 Sb.
01.01.2018 697/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2004 Sb.
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 50/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 614/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 188/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.
rušící předpis 382/2017 Sb.
01.01.2018 79/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 20/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 74/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 130/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 201/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 375/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 381/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 44/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření
rušící předpis 376/2015 Sb.
01.01.2018 448/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 459/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 224/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 303/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 52/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 278/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 352/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 99/2017 Sb.
01.01.2018 363/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017
rušící předpis 389/2017 Sb.
01.01.2018 365/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 123/2017 Sb.
01.01.2018 181/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
rušící předpis 140/2017 Sb.
01.01.2018 273/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 316/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 330/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
rušící předpis 410/2017 Sb.
01.01.2018 366/2016 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
rušící předpis 401/2017 Sb.
01.01.2018 414/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 318/2017 Sb.
01.01.2018 440/2016 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
rušící předpis 463/2017 Sb.
01.01.2018 126/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
rušící předpis 410/2017 Sb.
01.01.2018 168/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
01.01.2018 276/2017 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
rušící předpis 429/2017 Sb.
01.01.2018 321/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
rušící předpis 410/2017 Sb.
01.01.2018 340/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 341/2017 Sb.
03.01.2018 235/2008 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
rušící předpis 424/2017 Sb.
03.01.2018 236/2008 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
rušící předpis 424/2017 Sb.
03.01.2018 143/2009 Sb. Vyhláška o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
rušící předpis 204/2017 Sb.
03.01.2018 231/2009 Sb. Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
rušící předpis 308/2017 Sb.
03.01.2018 303/2010 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
rušící předpis 204/2017 Sb.
03.01.2018 208/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
rušící předpis 308/2017 Sb.
03.01.2018 427/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
rušící předpis 424/2017 Sb.
13.01.2018 284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
rušící předpis 370/2017 Sb.
13.01.2018 140/2011 Sb. Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
rušící předpis 370/2017 Sb.
13.01.2018 141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
rušící předpis 370/2017 Sb.
13.01.2018 142/2011 Sb. Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
rušící předpis 370/2017 Sb.
13.01.2018 31/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
rušící předpis 370/2017 Sb.
13.01.2018 233/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.
rušící předpis 370/2017 Sb.
13.01.2018 382/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 370/2017 Sb.