Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
01.10.2017 337/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
rušící předpis 316/2017 Sb.
01.10.2017 44/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
rušící předpis 316/2017 Sb.
01.10.2017 149/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
rušící předpis 316/2017 Sb.