Objednat předplatné

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
15.01.2020 298/2003 Sb. Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 372/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 373/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 376/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 377/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 328/2004 Sb. Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
rušící předpis 369/2019 Sb.
15.01.2020 164/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách apři obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 259/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 501/2005 Sb. Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
rušící předpis 10/2020 Sb.
15.01.2020 59/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 380/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
rušící předpis 369/2019 Sb.
15.01.2020 328/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělskéhointervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.
rušící předpis 369/2019 Sb.
15.01.2020 108/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 368/2019 Sb.
15.01.2020 133/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
rušící předpis 368/2019 Sb.
25.01.2020 63/2002 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
rušící předpis 3/2020 Sb.
25.01.2020 428/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
rušící předpis 3/2020 Sb.
25.01.2020 215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
rušící předpis 5/2020 Sb.
25.01.2020 159/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
rušící předpis 5/2020 Sb.
25.01.2020 76/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.
rušící předpis 5/2020 Sb.
25.01.2020 382/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 5/2020 Sb.
25.01.2020 384/2011 Sb. Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb.
rušící předpis 6/2020 Sb.
25.01.2020 118/2013 Sb. Vyhláška o energetických specialistech
rušící předpis 4/2020 Sb.
25.01.2020 442/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 5/2020 Sb.
25.01.2020 104/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 5/2020 Sb.
25.01.2020 207/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 5/2020 Sb.
25.01.2020 234/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
rušící předpis 4/2020 Sb.
25.01.2020 11/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 5/2020 Sb.
25.01.2020 251/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
rušící předpis 5/2020 Sb.
01.02.2020 469/2006 Sb. Vyhláška o informačním systému o datových prvcích
rušící předpis 12/2020 Sb.
01.02.2020 528/2006 Sb. Vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy
rušící předpis 12/2020 Sb.