Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
14.01.2017 153/2008 Sb. Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
rušící předpis 451/2016 Sb.
14.01.2017 378/2008 Sb. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky
rušící předpis 451/2016 Sb.
14.01.2017 84/2013 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití
rušící předpis 451/2016 Sb.