Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
18.03.2017 447/2006 Sb. Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
rušící předpis 72/2017 Sb.
01.04.2017 351/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci
rušící předpis 76/2017 Sb.
01.04.2017 97/2006 Sb. Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem
rušící předpis 26/2017 Sb.
01.04.2017 143/2015 Sb. Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky
rušící předpis 26/2017 Sb.