Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
28.11.2017 11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
rušící předpis 375/2017 Sb.
28.11.2017 405/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
rušící předpis 375/2017 Sb.
01.12.2017 88/2006 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
rušící předpis 299/2017 Sb.