Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
15.12.2018 157/2017 Sb. Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
rušící předpis 290/2018 Sb.
31.12.2018 129/2018 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
01.01.2019 327/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
rušící předpis 227/2018 Sb.
01.01.2019 546/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
rušící předpis 227/2018 Sb.
01.01.2019 376/2017 Sb. Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
rušící předpis 8/2018 Sb.
01.01.2019 401/2017 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
rušící předpis 254/2018 Sb.