Přejít na PLUS

Zrušené předpisy

Seznam předpisů zrušených ve zvoleném měsíci s uvedením data, kdy předpis pozbyl účinnosti (= byl zrušen) a číslem rušícího předpisu. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Neplatný od Číslo Název předpisu
21.04.2018 70/2002 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
rušící předpis 63/2018 Sb.
21.04.2018 21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
rušící předpis 63/2018 Sb.
21.04.2018 22/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv
rušící předpis 63/2018 Sb.
21.04.2018 365/2005 Sb. Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
rušící předpis 63/2018 Sb.
01.05.2018 64/2011 Sb. Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
rušící předpis 45/2018 Sb.