Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 01.02.1988
2/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 01.02.1988
3/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 163 - Velké Losiny 29.01.1988
4/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 11 (okr. Ústí nad Labem) a č. 63 (okr. Jablonec nad Nisou) 29.01.1988
5/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok 29.01.1988
6/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II 29.01.1988
7/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí 01.03.1988
8/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 29.01.1988
9/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla 29.01.1988
10/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami 29.01.1988
11/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 01.03.1988
12/1988 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb. 01.02.1988
13/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínů dokončení u rozestavěných staveb 29.01.1988
o1/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1988
o4/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o5/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 25.01.1988
o6/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1988
o7/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o8/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o9/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o10/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o11/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o12/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o13/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o14/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1987
o15/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o16/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o17/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o18/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o19/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o20/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
14/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.03.1988
15/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu 27.01.1980
16/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky 02.10.1986
17/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť 01.03.1988
18/1988 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie 01.04.1988
o1/c2/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c2/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.12.1987
19/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví 01.04.1988
20/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti 01.06.1988
21/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektorá ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti 01.03.1988
22/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva 01.03.1988
23/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj 01.04.1988
24/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra 01.04.1988
25/1988 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 48 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 24.03.1988
26/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 92 (Nové Sedlo) 24.03.1988
27/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 - Chvaletice 24.03.1988
28/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými 07.11.1987
29/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek 14.10.1987
30/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 15.09.1986
o1/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1988
o2/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o3/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1988
o4/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1988
o6/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o7/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o8/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o9/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1986
o10/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c4/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1988
o12/c4/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.11.1981
31/1988 Sb. Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40 30.03.1988
32/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II 30.03.1988
33/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci 03.03.1987
34/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci 27.02.1987
35/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí 05.10.1987
36/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí 03.06.1983
37/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.05.1988
o1/c6/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o2/c6/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o3/c6/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o4/c6/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c6/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o6/c6/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c6/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1988
o8/c6/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.02.1988
38/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. 01.05.1988
39/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. 01.05.1988
40/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád 01.05.1988
41/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění úniku v oboru daní z příjmu 23.12.1987
o1/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 21.03.1988
o2/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o3/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o4/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o5/c7/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1988
o6/c7/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 02.02.1988
42/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky 19.04.1988
43/1988 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 19.04.1988
44/1988 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 01.07.1988
45/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 53 (Plzeň-město X) 19.04.1988
46/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 132 (Výškovice - východ) 19.04.1988
47/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976 17.09.1987
48/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
o1/c8/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1988
49/1988 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hranic Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
50/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a v pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 20.04.1988
51/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 01.07.1988
52/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 01.07.1988
53/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku 20.04.1988
54/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdružením, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací 02.03.1988
55/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988 01.05.1988
56/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské 01.05.1988
57/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka 01.05.1988
58/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace 01.06.1988
59/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky 01.06.1988
60/1988 Sb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 21.04.1988
61/1988 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
62/1988 Sb. Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 01.07.1988
63/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov 21.04.1988
64/1988 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb. 01.07.1988
o1/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o2/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o3/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o4/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1988
o5/c10/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o6/c10/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.09.1986
65/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou 01.09.1988
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
67/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 01.07.1988
68/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních 01.07.1988
69/1988 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe 01.07.1988
70/1988 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach 01.07.1988
o1/c12/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o2/c12/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o3/c12/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o4/c12/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c12/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
71/1988 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách 01.07.1988
72/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách 01.07.1988
73/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča 24.05.1988
74/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu 01.06.1988
75/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 05.01.1988
76/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce 01.07.1988
77/1988 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb. 01.07.1988
78/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech 01.07.1988
79/1988 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch 01.07.1988
80/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů 01.07.1988
81/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách 01.06.1988
82/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů 01.06.1988
83/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky 01.07.1988
84/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu 03.04.1988
85/1988 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů 01.07.1988
86/1988 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 01.07.1988
87/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o2/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o3/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.05.1988
o4/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.05.1988
o5/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1988
o7/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.05.1988
o8/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o9/c16/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
88/1988 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1988
89/1988 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.07.1988
o1/c17/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o2/c17/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o3/c17/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o4/c17/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o5/c17/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
90/1988 Sb. Zákon o zemědělském družstevnictví 01.07.1988
91/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství 01.01.1989
92/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů 01.07.1988
93/1988 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o stanovených měřidlech 01.01.1989
o1/c18/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c18/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
94/1988 Sb. Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví 01.07.1988
95/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 01.07.1988
96/1988 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob 01.07.1988
97/1988 Sb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob 01.07.1988
o1/c19/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c19/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c19/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
98/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 01.07.1988
99/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži 01.07.1988
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 01.10.1988
101/1988 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o certifikaci výrobků 01.07.1988
102/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím 01.07.1988
103/1988 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení 01.10.1988
104/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem 01.07.1988
105/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
106/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1988
107/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch 01.07.1988
108/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 01.07.1988
109/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu 01.07.1988
110/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory 01.07.1988
111/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb., o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi 01.07.1988
112/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 10 (Praha 2) 23.06.1988
113/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c23/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o2/c23/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o3/c23/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.07.1987
114/1988 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.10.1988
115/1988 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech 01.07.1988
116/1988 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 01.07.1988
o1/c24/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o2/c24/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o3/c24/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c24/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c24/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c24/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
117/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 01.10.1988
118/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu 01.07.1988
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 01.07.1988
120/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích 30.06.1988
121/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách 01.09.1988
122/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 20 Kčs 29.07.1988
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
124/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia 01.09.1988
125/1988 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb. 01.09.1988
126/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1988
o2/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o3/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1988
o4/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o5/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o6/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o7/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o8/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1988
o9/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1988
o10/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
o12/c26/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o13/c26/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.06.1988
127/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků 01.01.1989
128/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš 16.08.1988
129/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu 11.04.1988
130/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou 01.01.1989
131/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče 16.08.1988
o1/c27/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o2/c27/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 16.08.1988
o3/c27/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
132/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku 01.09.1988
133/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice 01.09.1988
134/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I 01.09.1988
135/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 11.04.1988
136/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu a úmluvě sjednané výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988 01.06.1988
137/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací 01.09.1988
138/1988 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 01.09.1988
139/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
140/1988 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o2/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o3/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o4/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.09.1988
o5/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.09.1988
o6/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
o8/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
141/1988 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 21.09.1988
142/1988 Sb. Zákon České národní rady o vnitřním obchodě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
143/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 26.06.1987
144/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o statistikách práce (č. 160) 25.02.1989
145/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 25.02.1989
146/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 30.07.1988
147/1988 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb. 01.10.1988
148/1988 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů 01.10.1988
o1/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.09.1988
o2/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
o3/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.08.1988
o4/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1988
o5/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
o7/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
149/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.10.1988
150/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 01.10.1988
151/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1988
152/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.10.1988
153/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 123 (Praha 6) 30.09.1988
154/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 66 (Neratovice) 30.09.1988
155/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků 30.09.1988
156/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků 30.09.1988
o1/c34/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.09.1988
o2/c34/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
157/1988 Sb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
158/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.
o1/c35/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.10.1988
o2/c35/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o3/c35/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o4/c35/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
o5/c35/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
o6/c35/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1988
159/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady 26.10.1988
160/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně 01.01.1988
161/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 28.07.1988
162/1988 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách 01.11.1988
163/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach 15.11.1988
164/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 26.10.1988
165/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti 15.11.1988
166/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
167/1988 Sb. Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 27. října 1988 01.11.1988
168/1988 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV 01.11.1988
169/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 14.11.1988
170/1988 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 14.11.1988
171/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani 01.01.1989
172/1988 Sb. Zákon o zemědělské dani 01.01.1989
173/1988 Sb. Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí 01.01.1989
174/1988 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.01.1989
175/1988 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé 01.01.1989
176/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 203 a 204 (Praha 4 - Jižní Město) a č. 205 a 206 (Praha 5 - Jihozápadní Město) 14.11.1988
177/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, a vyhláška č. 11/1979 Sb., o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách 01.12.1988
178/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech 01.12.1988
179/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí 15.11.1988
180/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla 15.11.1988
181/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon 15.11.1988
182/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 01.01.1989
183/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
184/1988 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)
185/1988 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 01.01.1989
186/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění 01.01.1989
187/1988 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech ochranných známek 01.01.1989
188/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 01.01.1989
189/1988 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
190/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách 01.01.1989
191/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním 06.07.1987
o1/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
o2/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o3/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.11.1988
o4/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
o5/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1988
o6/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o7/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1988
o8/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1988
o9/c41/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
192/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 01.01.1989
o1/c42/1988 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.08.1988
193/1988 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky 01.01.1989
194/1988 Sb. Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 01.01.1989
195/1988 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 01.01.1989
196/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře 14.12.1988
197/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 01.01.1989
198/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom 01.01.1989
199/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad) 14.12.1988
200/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice) 14.12.1988
201/1988 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 17 (Brno V) 14.12.1988
202/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií 14.12.1988
203/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků 01.01.1989
204/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 01.01.1989
205/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1989
o1/c44/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o2/c44/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
206/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu 01.01.1989
o1/c45/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
207/1988 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 01.01.1989
208/1988 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy 01.01.1989
209/1988 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. 01.01.1989
210/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989 01.01.1989
211/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy 01.01.1989
212/1988 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb. 01.01.1989
213/1988 Sb. Změna zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. července 1988 č. 204 01.01.1989
214/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách 01.01.1989
215/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 01.01.1989
216/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku 01.01.1989
217/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného 01.01.1989
218/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku 01.01.1989
219/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného 01.01.1989
220/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 01.01.1989
221/1988 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách 01.01.1989
o1/c46/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
222/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v roce 1989 01.01.1989
223/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 01.01.1989
224/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb. 01.01.1989
225/1988 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů 29.12.1988
226/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb. 01.01.1989
227/1988 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 01.01.1989
o1/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 21.12.1988
o2/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.12.1988
o3/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o4/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o5/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o6/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o7/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o8/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.12.1988
o9/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.12.1988
o10/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o11/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1988
o12/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.11.1988
o13/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
228/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží 01.01.1989
229/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov 01.02.1989
230/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom 01.01.1989
231/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financií, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 01.01.1989
232/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům 01.01.1989
233/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách 01.01.1989
234/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků 01.01.1989
235/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku 01.01.1989
236/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu 01.01.1989
237/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 01.01.1989
238/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona 01.01.1989
239/1988 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 01.01.1989
o1/c49/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o2/c49/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o3/c49/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c49/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.12.1988
o5/c49/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c49/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o7/c49/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o8/c49/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1988
240/1988 Sb. Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
241/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb. 01.01.1989
242/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 15.10.1988
243/1988 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví 01.01.1989
244/1988 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu §187 a 188 trestního zákona 01.01.1989
245/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia 30.12.1988
246/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
o1/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o2/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o5/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1988
o6/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o7/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.12.1988
o9/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o10/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.12.1988
o11/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o12/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o13/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
o15/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1989
Přesunout nahoru