Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv 01.03.1987
2/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.02.1987
o1/c1/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o2/c1/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o3/c1/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1987
o4/c1/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
3/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť 01.03.1987
4/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť 01.03.1987
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.03.1987
6/1987 Sb. Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb. 01.01.1987
7/1987 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II 10.03.1987
8/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení 01.04.1987
9/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách 01.04.1987
10/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 01.10.1987
11/1987 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
12/1987 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vyhlásení části Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku 01.04.1987
13/1987 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.04.1987
14/1987 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 123 - Michalovce 16.03.1987
15/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci 12.09.1986
16/1987 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb. 01.04.1987
17/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb. 01.04.1987
18/1987 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par 01.06.1987
19/1987 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horľavých plynov a pár 01.06.1987
o1/c5/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1987
20/1987 Sb. Zákon České národní rady o státní památkové péči 01.01.1988
21/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím 01.05.1987
22/1987 Sb. Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338 01.01.1987
23/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 33 13.04.1987
24/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 152 Třebíč 13.04.1987
25/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb. 13.04.1987
26/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech 15.04.1986
o1/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o2/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o3/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.04.1987
o4/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.04.1987
o5/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1987
o6/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1987
o7/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1987
o8/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1986
o10/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.04.1987
o12/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o13/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1987
o15/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o16/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1987
o17/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.01.1987
o18/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.10.1986
o19/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o20/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 03.02.1987
o21/c6/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.02.1987
27/1987 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej pamiatkovej starostlivosti 01.01.1988
28/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo 24.02.1986
29/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci 24.10.1986
30/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad 28.01.1987
31/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích 01.06.1987
32/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o záväznosti Československého liekopisu 01.10.1987
o1/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1987
o2/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1986
o3/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 17.12.1986
o7/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o8/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1987
o9/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1987
o10/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
33/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady 15.05.1987
34/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského 15.05.1987
35/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici 01.07.1987
36/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 01.07.1987
37/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 86/1986 Zb. o združení rodičov a priateľov školy 30.04.1987
38/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach 01.06.1987
39/1987 Sb. Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 (č. 107/1985 Sb.) 25.05.1987
40/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zvláštních misích 21.06.1985
41/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci 22.10.1986
42/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957, ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972 01.03.1987
43/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 01.07.1987
o1/c9/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1987
o2/c9/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o3/c9/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 16.08.1982
44/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 01.07.1987
45/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů 01.07.1987
46/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 19.02.1987
47/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 01.09.1987
o1/c10/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1987
o2/c10/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1987
48/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou 18.02.1987
49/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu 28.10.1986
o1/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1987
o3/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.06.1987
o4/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o5/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.06.1987
o6/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1987
o7/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1987
o8/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o10/c11/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1987
50/1987 Sb. Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku 01.07.1987
51/1987 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení 01.07.1987
52/1987 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce 01.07.1987
53/1987 Sb. Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu 01.10.1987
54/1987 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví 01.07.1987
55/1987 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 78 - Lučenec 29.06.1987
56/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku 01.07.1987
57/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1987
58/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání 01.07.1987
59/1987 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1987
60/1987 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o změnách a doplnění vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví 01.07.1987
61/1987 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky 01.09.1987
62/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen 18.03.1982
63/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení 07.03.1987
64/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
o1/c13/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.11.1986
65/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 86 - Olomouc II 24.07.1987
66/1987 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o České vodohospodářské inspekci 01.10.1987
67/1987 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady 01.09.1987
o1/c14/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c14/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c14/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c14/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o5/c14/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o6/c14/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
68/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 50 Kčs 17.08.1987
69/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o železniční dopravě 10.04.1987
70/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10) 28.08.1987
71/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 28.04.1986
72/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov 01.10.1987
73/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 01.10.1987
o1/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o2/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1987
o4/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1987
o5/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o6/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1987
o7/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o8/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o9/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o10/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o11/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o12/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
74/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice) 10.09.1987
75/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě 01.10.1987
76/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád 01.10.1987
o1/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o3/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o4/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 10.09.1987
o5/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o6/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 10.09.1987
o7/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o8/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o9/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1976
o10/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o11/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o12/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o13/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 10.09.1987
o14/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o15/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o16/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o17/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o18/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o19/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 10.09.1987
o20/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o22/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o23/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o24/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o25/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o26/c17/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o27/c17/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.05.1987
o28/c17/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.06.1987
77/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 13.03.1987
o1/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o2/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o3/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o4/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o6/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o7/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1987
o8/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o9/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1987
o10/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o12/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o13/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o14/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1987
o15/c18/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o16/c18/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.12.1986
78/1987 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 15.10.1987
79/1987 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín 15.10.1987
80/1987 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II 15.10.1987
81/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 02.04.1987
82/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou 25.06.1987
83/1987 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
84/1987 Sb. Zákon o státním zkušebnictví (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
85/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 30.10.1987
86/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě 29.06.1987
o1/c20/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o2/c20/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o3/c20/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.10.1987
87/1987 Sb. Zákon o veterinární péči 01.01.1988
88/1987 Sb. Zákon o státní energetické inspekci 01.01.1988
89/1987 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 01.01.1988
90/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun 17.11.1987
91/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství 01.01.1988
o1/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o2/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1987
o3/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o4/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 17.11.1987
o5/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 17.11.1987
o6/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1972
92/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci 01.01.1988
93/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o rozvojových teplofikačních studiích, provozu, údržbě a ochraně zařízení pro zásobování teplem 01.01.1988
94/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky 01.01.1988
95/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny 01.01.1988
96/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny 30.11.1987
o1/c22/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c22/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1987
o3/c22/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1987
o4/c22/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c22/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
97/1987 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 01.01.1988
98/1987 Sb. Zákon o zvláštním příspěvku horníkům 01.01.1988
99/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací 01.01.1988
100/1987 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice) 16.12.1987
101/1987 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 61 Trnava - sever 16.12.1987
102/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci 01.01.1988
103/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 29.04.1987
104/1987 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona 16.12.1987
105/1987 Sb. Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona 01.01.1988
o1/c23/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
106/1987 Sb. Zákon o mateřském příspěvku (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)
107/1987 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 01.01.1988
108/1987 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky 01.01.1988
109/1987 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1988 01.01.1988
110/1987 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1988
111/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988 01.01.1988
112/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou 01.01.1988
113/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě 01.01.1988
114/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti 01.01.1988
115/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenské socialistické republiky o podnikovej veterinárnej službe 01.01.1988
116/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenské socialistické republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti 01.01.1988
o1/c24/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1988
o2/c24/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.11.1987
117/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 01.01.1988
118/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území 01.01.1988
119/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy 17.05.1987
120/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci 27.09.1985
o1/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.12.1987
o2/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1983
o3/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1987
o4/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1987
o5/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o6/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1987
o7/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1987
o8/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1987
o9/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o10/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o11/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
121/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 01.01.1988
o1/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o3/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o4/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o5/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o7/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o8/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o9/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.12.1987
o10/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1959
o12/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o13/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1988
o14/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1988
o16/c26/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1987
o17/c26/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 09.10.1986
o18/c26/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.02.1987
o19/c26/1987 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.06.1987
Přesunout nahoru