Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1986 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem 01.02.1986
2/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení 27.01.1986
3/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 23.05.1986
4/1986 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků 01.04.1986
5/1986 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech 27.01.1986
o1/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o2/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1986
o3/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o5/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
o7/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
o8/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 27.01.1986
o9/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o10/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o12/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
6/1986 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1986 až 1988 17.02.1986
7/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče 27.02.1986
8/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 08.11.1985
9/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb. 01.03.1986
o1/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
o3/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
o4/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o6/c2/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o7/c2/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1986
10/1986 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 13.03.1986
11/1986 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 13.03.1986
12/1986 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice 13.03.1986
13/1986 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady 13.03.1986
14/1986 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike 13.03.1986
15/1986 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady 13.03.1986
16/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic 30.04.1985
17/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb. 01.04.1986
18/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 01.05.1986
19/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci 03.10.1985
20/1986 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.03.1986
o2/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1986
o3/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1986
o10/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o22/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o23/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o24/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o25/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o26/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o27/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o28/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o29/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o30/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1985
o31/c4/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
21/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.04.1986
o1/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o2/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1985
o4/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1985
o5/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o6/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o7/c5/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o8/c5/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1986
o9/c5/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.12.1985
22/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb. 28.03.1986
23/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny 28.03.1986
24/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva 01.04.1986
25/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách, ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb. 01.04.1986
26/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích 01.04.1986
27/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 01.07.1986
28/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství 01.07.1986
29/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů 01.07.1986
o1/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o2/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o3/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o4/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o5/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o6/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o7/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o8/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o9/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o10/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o11/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 25.04.1986
o12/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o13/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
30/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí 06.10.1983
o1/c8/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
31/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků 01.07.1986
32/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 23.01.1986
o1/c9/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o2/c9/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c9/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
33/1986 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách 01.06.1986
34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany 01.07.1986
35/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany 01.07.1986
36/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 10 Kčs 30.05.1986
37/1986 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 01.07.1986
o1/c11/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1985
38/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany 01.07.1986
39/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany 01.07.1986
40/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.07.1986
o1/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o4/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c12/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
41/1986 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
42/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja 14.06.1986
43/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 18.05.1985
o1/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1986
o2/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o3/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o4/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o5/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.06.1986
o6/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 10.03.1986
o7/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.03.1986
o8/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.05.1986
o9/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o11/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o12/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.06.1986
o13/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
o14/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
o15/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.06.1986
o16/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o17/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1986
o18/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1986
o19/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o20/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
44/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 28.07.1986
45/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami 01.08.1986
o1/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.07.1986
o3/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1986
o5/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c14/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
46/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT 22.03.1985
47/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 19.02.1986
o1/c15/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.07.1986
o2/c15/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.02.1986
o3/c15/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.04.1986
48/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy 07.04.1986
49/1986 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 01.09.1986
o1/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1986
o4/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o5/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1986
o6/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.08.1986
o8/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1986
o9/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1986
o10/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.05.1986
o11/c16/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.01.1986
50/1986 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5) 05.09.1986
51/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb. 01.10.1986
52/1986 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 01.07.1986
53/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích 25.03.1986
54/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost 25.06.1986
55/1986 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 01.10.1986
56/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb. 15.09.1986
o1/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o2/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o3/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o4/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1986
o5/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o6/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o7/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o8/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1986
o9/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o10/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o11/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o12/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o13/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
57/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení 01.11.1986
o1/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o2/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o3/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1986
o4/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o5/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o6/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o7/c19/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 22.04.1986
o8/c19/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.05.1986
o9/c19/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.02.1986
o10/c19/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 02.04.1986
o11/c19/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.04.1986
o12/c19/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.07.1984
58/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku 01.01.1987
59/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních 01.09.1986
60/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov 01.11.1986
o1/c20/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c20/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1986
o3/c20/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
61/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 01.01.1987
62/1986 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů 06.09.1977
o1/c21/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o2/c21/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 27.10.1986
o3/c21/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o4/c21/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c21/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o6/c21/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.03.1986
o7/c21/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.05.1986
o8/c21/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.09.1986
63/1986 Sb. Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.1987
64/1986 Sb. Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 01.01.1987
65/1986 Sb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 01.01.1987
66/1986 Sb. Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství 01.01.1987
67/1986 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 03.11.1986
68/1986 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa) 03.11.1986
69/1986 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí 03.11.1986
70/1986 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 01.01.1987
71/1986 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii 01.01.1987
72/1986 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva 01.01.1987
73/1986 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva 01.01.1987
74/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva 01.01.1987
75/1986 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 01.01.1987
76/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci 01.01.1987
o1/c24/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.11.1986
o2/c24/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c24/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.11.1986
o4/c24/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.11.1986
o5/c24/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1986
o6/c24/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1986
o7/c24/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c24/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.12.1988
77/1986 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 01.01.1987
78/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi 01.01.1987
79/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami 01.01.1987
80/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách 01.02.1987
o1/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o2/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1986
o3/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o4/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o5/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o6/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c25/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.04.1986
o8/c25/1986 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.10.1986
81/1986 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o osmém pětiletém plánu) 22.12.1986
82/1986 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 01.01.1987
83/1986 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne) 22.12.1986
84/1986 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987 01.01.1987
85/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb. 22.12.1986
86/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy 01.02.1987
87/1986 Sb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu) 23.12.1986
88/1986 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 01.01.1987
89/1986 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987 01.01.1987
90/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků 01.01.1987
91/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb 23.12.1986
o1/c27/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o2/c27/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1986
o3/c27/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.12.1986
o4/c27/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1987
o5/c27/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c27/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o7/c27/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1987
o8/c27/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.12.1986
Přesunout nahoru