Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. 31.01.1985
2/1985 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 Pardubice I 31.01.1985
3/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína 15.02.1985
4/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji 15.02.1985
5/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států 22.03.1984
6/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch 01.03.1985
7/1985 Sb. Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se prověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 31.01.1985
o1/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o3/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o4/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o5/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1984
o6/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o8/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.01.1985
o10/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.01.1985
o11/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o12/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o13/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
8/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
9/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví 01.11.1984
10/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb. 01.03.1985
11/1985 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.03.1985
12/1985 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 159 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 08.03.1985
13/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 01.04.1985
14/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci 19.12.1984
15/1985 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú. l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1985
16/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov 01.04.1985
o1/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o3/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o4/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o6/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o8/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o9/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o10/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o11/c3/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.10.1984
17/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku 26.06.1984
18/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou 03.08.1984
19/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 19.11.1984
o1/c4/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c4/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c4/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o4/c4/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c4/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1984
o6/c4/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.07.1984
o7/c4/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.09.1984
20/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky 18.12.1984
21/1985 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací 01.07.1985
o1/c5/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c5/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
22/1985 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce 09.04.1985
23/1985 Sb. Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví 01.07.1985
24/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se doplňuje §11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce 09.04.1985
25/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby 09.04.1985
26/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům 09.04.1985
27/1985 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom 09.04.1985
o1/c6/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o2/c6/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
28/1985 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice 15.04.1985
29/1985 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové 15.04.1985
30/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 01.05.1985
31/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla 31.05.1985
32/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů 15.01.1985
33/1985 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 15.04.1985
o1/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o2/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1985
o3/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o4/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o5/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o6/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o8/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o9/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o11/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o12/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
o13/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
34/1985 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1973 Zb. o advokácii 01.01.1986
35/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah 01.06.1985
36/1985 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek 01.06.1985
37/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok 01.06.1985
o1/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o2/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o3/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.04.1985
o5/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.04.1985
o7/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o8/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o9/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1985
o10/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o11/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o12/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o13/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o14/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.04.1985
o15/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
38/1985 Sb. Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. května 1985 08.05.1985
39/1985 Sb. Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb. 01.01.1986
40/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví 01.07.1985
41/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 01.06.1985
42/1985 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami 01.07.1985
43/1985 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami 01.07.1985
o1/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o3/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o4/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o5/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o7/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.05.1985
o8/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.05.1985
o10/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o11/c10/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
44/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1985
45/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů 10.06.1985
46/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve 01.07.1985
47/1985 Sb. Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů 01.07.1985
o1/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o2/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 10.06.1985
o6/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1985
o7/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o10/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1985
o11/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o13/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c11/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.03.1985
o15/c11/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.03.1985
48/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 01.07.1985
49/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automtizovaného zpracování dat 01.08.1985
50/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě 01.01.1986
51/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád 01.01.1986
52/1985 Sb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach 01.08.1985
o1/c13/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.07.1985
o2/c13/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o3/c13/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1985
o4/c13/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.04.1985
o5/c13/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o6/c13/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1984
o7/c13/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1984
53/1985 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 01.09.1985
54/1985 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 11.07.1985
o1/c14/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
55/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci 20.05.1985
56/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic 01.09.1985
57/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky 30.05.1985
58/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie 31.07.1985
o1/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o2/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o3/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.07.1985
o4/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1985
o5/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1985
o6/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.05.1985
o7/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1985
o8/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o9/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o10/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.07.1985
o12/c16/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 22.03.1985
59/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele 01.09.1985
60/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti 01.09.1985
61/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 01.09.1985
62/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť 01.09.1985
63/1985 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 32 v okrese Děčín 15.08.1985
64/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov 01.09.1985
65/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 01.09.1985
66/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe ústredných orgánov a národných výborov pri riadení a plánovaní príprav mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť 01.09.1985
o1/c18/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
o2/c18/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
67/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955 31.05.1985
68/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti 01.09.1985
o1/c19/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
o2/c19/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
o3/c19/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1985
o4/c19/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
o5/c19/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 12.03.1985
o6/c19/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o7/c19/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 16.08.1985
o8/c19/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o9/c19/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.06.1985
o10/c19/1985 Sb. Oznámení
o11/c19/1985 Sb. Oznámení
69/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol 01.09.1985
70/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs 30.08.1985
71/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs 30.08.1985
o1/c20/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c20/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
72/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159) 21.02.1986
73/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb 12.09.1985
74/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu 01.01.1986
75/1985 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou 01.01.1986
76/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.01.1986
o1/c22/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 27.09.1985
77/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 06.09.1982
78/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 23.10.1983
79/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 05.11.1983
80/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 01.06.1984
81/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 03.06.1984
82/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách 08.07.1985
83/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních 01.07.1985
84/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990 15.10.1985
85/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968 23.11.1981
86/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1978 Sb., o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971 25.02.1982
87/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání 01.10.1985
o1/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o3/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o4/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o5/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1985
o6/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o8/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
o9/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o12/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
88/1985 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram) 31.10.1985
89/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí 01.01.1986
90/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních 01.10.1985
91/1985 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů 01.01.1986
o1/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.10.1985
o3/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o5/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o7/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1985
o8/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
o9/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
92/1985 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály 01.01.1986
93/1985 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály 01.01.1986
o1/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.11.1985
o2/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1985
o4/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1985
o6/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1985
o8/c26/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.06.1985
94/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol 01.01.1986
95/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 21.04.1985
96/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství 20.11.1985
97/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání 01.01.1986
98/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků 01.01.1986
99/1985 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků 01.01.1986
o1/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o3/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o4/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o7/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1985
o8/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c28/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1985
100/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků 01.01.1986
101/1985 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu 01.01.1986
102/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup 01.01.1986
103/1985 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách 01.01.1986
104/1985 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách 01.01.1986
105/1985 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě 01.01.1986
106/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)
107/1985 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 09.12.1985
108/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb. 01.01.1986
109/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků 01.01.1986
110/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem 09.12.1985
111/1985 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost 01.01.1986
o1/c30/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.11.1985
o2/c30/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1985
112/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen 01.01.1986
113/1985 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách 01.01.1986
114/1985 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986 01.01.1986
115/1985 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986 01.01.1986
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice 01.01.1986
117/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen 01.01.1986
118/1985 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien 01.01.1986
119/1985 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv 01.01.1986
120/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích 01.01.1986
121/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích 01.01.1986
o1/c32/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
122/1985 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986 01.01.1986
123/1985 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986 01.01.1986
124/1985 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach 01.01.1986
125/1985 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani 01.01.1986
126/1985 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.07.1986
127/1985 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislavy a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 13.12.1985
128/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť 01.01.1986
o1/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 21.11.1985
o2/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o3/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o4/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.12.1985
o5/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o6/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.12.1985
o7/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o8/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o9/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1985
o10/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.12.1985
o12/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o13/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.12.1985
o14/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
129/1985 Sb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986 01.01.1986
130/1985 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986 01.01.1986
131/1985 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě 01.01.1986
132/1985 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 01.01.1986
133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně 01.07.1986
134/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím 05.11.1985
o1/c34/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o2/c34/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o3/c34/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o4/c34/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.03.1983
o5/c34/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1986
o6/c34/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1986
135/1985 Sb. Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289 01.01.1986
136/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 01.01.1986
137/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků 01.01.1986
138/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím 01.01.1986
o1/c35/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c35/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c35/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1986
139/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provozujících ve větším rozsahu přidruženou výrobu 01.01.1986
140/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva 01.01.1986
141/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně sídla fakulty ochrany státních hranic Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti 01.03.1986
o1/c36/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c36/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c36/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o4/c36/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o5/c36/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o6/c36/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o7/c36/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c36/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c36/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 08.07.1985
o10/c36/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1988
o11/c36/1985 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.11.1985
Přesunout nahoru