Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV 16.01.1984
2/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 16.01.1984
3/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti 01.04.1984
4/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku Art Centrum, československé středisko výtvarných umění k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 16.01.1984
5/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce 30.10.1983
6/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách 01.02.1984
o1/c1/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o3/c1/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 25.08.1983
o4/c1/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.08.1983
7/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi 14.02.1984
8/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o základních podmínkách některých činností prováděných Československými státními dráhami v souvislosti s přepravou 01.03.1984
9/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu 01.03.1984
10/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu 01.04.1984
11/1984 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců 01.04.1984
12/1984 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR 28.02.1984
13/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 80 (Prachatice) 28.02.1984
14/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín) 28.02.1984
15/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací 28.02.1984
16/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela 28.02.1984
17/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 23.11.1983
18/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 17.11.1983
19/1984 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 01.04.1984
o1/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.02.1984
o2/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.02.1984
o3/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c3/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
20/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99 16.03.1984
21/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90 16.03.1984
22/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec 16.03.1984
23/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb. 01.04.1984
24/1984 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 01.04.1984
25/1984 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 01.04.1984
26/1984 Sb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností 01.04.1984
o1/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.11.1983
o2/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o3/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1983
o4/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1983
o5/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 07.12.1983
o8/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o22/c4/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
27/1984 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) 01.07.1984
28/1984 Sb. Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení 04.04.1984
29/1984 Sb. Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 01.09.1984
30/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 85 Rotavsko 04.04.1984
o1/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o3/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o4/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 04.04.1984
o5/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o6/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o7/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o8/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o9/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o10/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
31/1984 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 01.09.1984
32/1984 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach 01.09.1984
33/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách 01.06.1984
34/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1984
o1/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 04.04.1984
o2/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1983
o4/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1983
o5/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o6/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o7/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o8/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.10.1983
o10/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 04.04.1984
o11/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o12/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
35/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 01.07.1984
36/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb. 01.07.1984
37/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou 24.01.1984
38/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 18.04.1984
o1/c7/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c7/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o3/c7/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c7/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o5/c7/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
39/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě 10.05.1984
40/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 10.05.1984
41/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.1984
42/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vlečkové podmínky 01.07.1984
43/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 75 30.05.1984
44/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 103 30.05.1984
45/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 25 30.05.1984
46/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice 30.05.1984
47/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c9/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
48/1984 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
49/1984 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
50/1984 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
51/1984 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
52/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 150. výročí narození Jana Nerudy 12.06.1984
o1/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o3/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o5/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o7/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 12.06.1984
o8/c10/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o9/c10/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.10.1983
53/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky 20.02.1984
54/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb. 01.07.1984
o1/c11/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1984
o2/c11/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c11/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1984
o4/c11/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1984
o5/c11/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1984
o6/c11/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1984
o7/c11/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
55/1984 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplnění
56/1984 Sb. Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení 01.09.1984
57/1984 Sb. Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících 01.09.1984
58/1984 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o pěstounské péči 01.09.1984
59/1984 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za rozvoj národních výborů 01.07.1984
60/1984 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov 01.07.1984
61/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb 01.08.1984
62/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c12/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o2/c12/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o3/c12/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 25.06.1984
63/1984 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru 01.08.1984
64/1984 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru 01.08.1984
65/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 127 13.07.1984
66/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého 16.11.1984
67/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin 05.10.1983
68/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce 13.07.1984
69/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov 13.07.1984
70/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 100 03.08.1984
71/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble 03.08.1984
72/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách způsobilosti kontejnerů ISO řady 1 k bezpečnému a plynulému provozu 01.01.1985
73/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1984
74/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1984
75/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o doplnění vyhlášky č. 72/1974 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku 01.09.1984
76/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 84/1980 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží 01.09.1984
77/1984 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči 01.09.1984
78/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 01.09.1984
79/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 105/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 01.09.1984
80/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 01.09.1984
81/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 03.08.1984
o1/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o2/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o3/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
o4/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.08.1984
o5/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.08.1984
o7/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1984
o8/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1984
o9/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1984
o10/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o11/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o13/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1984
o14/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o15/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1984
o16/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o18/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1983
o19/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o21/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o22/c14/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.06.1983
o23/c14/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.09.1982
o24/c14/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.10.1983
82/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970) 03.08.1983
83/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 01.09.1984
84/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol 01.09.1984
85/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákon o pestúnskej starostlivosti 01.09.1984
o1/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1984
o2/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o5/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1984
o6/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o7/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o8/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 16.08.1984
o9/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c15/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.11.1983
86/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 01.09.1984
87/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 01.09.1984
88/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl 01.09.1984
o1/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c16/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
89/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 120 Trutnov 13.09.1984
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 01.01.1985
91/1984 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem 01.01.1985
92/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1984
o1/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
93/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu 22.02.1984
94/1984 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.10.1984
95/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách 14.09.1984
96/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách 14.09.1984
97/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda 05.10.1984
98/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních 16.04.1984
99/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin 19.01.1984
100/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví 05.07.1984
101/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode 05.10.1984
o1/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o2/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1984
o3/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 05.10.1984
o7/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.12.1983
o8/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1984
o9/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1986
o10/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
102/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 04.12.1969
o1/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1985
o3/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o5/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
o6/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
o7/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
o8/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o9/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.05.1984
o10/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.06.1984
o11/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.10.1984
o12/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o13/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o22/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o23/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o24/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o25/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o26/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o27/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o28/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o29/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
o30/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1984
o31/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1984
o32/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.10.1984
o33/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
o34/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o35/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1984
o36/c20/1984 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.03.1984
103/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o opatreniach proti prenosným chorobám 01.01.1985
104/1984 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu 01.12.1984
105/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c21/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c21/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1984
o3/c21/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1984
o4/c21/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1984
o5/c21/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
106/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu 01.01.1985
107/1984 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20. prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/1973 Sb., vyhlášky č. 163/1973 Sb. a vyhlášky č. 37/1983 Sb. 09.11.1984
o1/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o2/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1985
o3/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o4/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o5/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o6/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o7/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o8/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o11/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o12/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o14/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.11.1984
o15/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.11.1984
o16/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1984
o17/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o18/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o19/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1984
o20/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o21/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1984
o22/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.11.1984
o23/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1984
108/1984 Sb. Zákon o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení 01.01.1985
109/1984 Sb. Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení 01.01.1985
110/1984 Sb. Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku 01.01.1985
111/1984 Sb. Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce 01.01.1985
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 01.01.1985
113/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 119 15.11.1984
114/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31 (Toužimsko) a č. 42 (Kolínecko) 15.11.1984
115/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 15.11.1984
116/1984 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem 01.01.1985
117/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb. 01.01.1985
118/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 01.01.1985
119/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech 01.07.1985
120/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní 01.01.1981
121/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok 29.11.1984
122/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim 01.01.1985
123/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole 01.01.1985
124/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách 01.01.1985
125/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánska Ľupča 10.12.1984
126/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého 03.01.1985
127/1984 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č. 146/1980 Sb. 01.01.1985
128/1984 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 01.01.1985
o1/c27/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c27/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o3/c27/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1985
129/1984 Sb. Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1985
130/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku 01.01.1985
131/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1985
132/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 01.01.1985
133/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1985
134/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 01.01.1985
135/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 01.01.1985
o1/c29/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o2/c29/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o3/c29/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1984
136/1984 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985 01.01.1985
137/1984 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 14.12.1984
138/1984 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1985 01.01.1985
139/1984 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 01.01.1985
140/1984 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch 01.01.1985
141/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 01.01.1985
142/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch 01.01.1985
143/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole 01.01.1985
144/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1985 01.01.1985
145/1984 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985 01.01.1985
146/1984 Sb. Zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.01.1985
147/1984 Sb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích 01.01.1985
148/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb. 01.02.1985
149/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 01.01.1985
150/1984 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.01.1985
151/1984 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o soudních poplatcích 01.01.1985
o1/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1984
o2/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
o3/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1984
o4/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1984
o5/c31/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
152/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách 01.01.1985
o1/c32/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1985
Přesunout nahoru