Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 (okres Beroun) 17.01.1983
2/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 55 v okrese Jablonec nad Nisou 17.01.1983
3/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 87 (okres Litoměřice) 17.01.1983
4/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka 17.01.1983
5/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška 21.04.1983
6/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky 05.05.1983
7/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů, ve znění vyhlášky č. 165/1976 Sb., kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb. 01.02.1983
8/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 01.04.1983
9/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 17.01.1983
o1/c1/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o2/c1/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o3/c1/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 17.01.1983
10/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 1 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 18.02.1983
11/1983 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění majetku 01.04.1983
12/1983 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody 01.04.1983
13/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie majetku 01.04.1983
14/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody 01.04.1983
15/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 18.02.1983
o1/c2/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 18.02.1983
o2/c2/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c2/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
16/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.04.1983
17/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 01.04.1983
18/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1983 až 1985 11.03.1983
19/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb., o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 11.03.1983
20/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 23.07.1982
21/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou 08.11.1982
22/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě 11.03.1983
23/1983 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb 01.04.1983
24/1983 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin 01.04.1983
25/1983 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 01.04.1983
26/1983 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech 01.04.1983
27/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 11.03.1983
o1/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o2/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1982
o4/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o5/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o6/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.10.1982
o7/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1982
o8/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 06.12.1982
o9/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o11/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o12/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
28/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24 28.03.1983
29/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 52 28.03.1983
30/1983 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c4/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o2/c4/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
31/1983 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
32/1983 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
33/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou 08.11.1982
34/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 07.04.1983
o1/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o2/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o6/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o7/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o8/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o9/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 07.04.1983
o10/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1982
o11/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
35/1983 Sb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
36/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších predpisov)
37/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 01.01.1984
38/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 13.04.1983
o1/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.04.1983
o2/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o4/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o5/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1982
o8/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o9/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o10/c6/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
39/1983 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen 01.07.1983
40/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4 28.04.1983
41/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky 28.04.1983
42/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 10.10.1982
43/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice 18.11.1982
44/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních 08.12.1982
o1/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o2/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o3/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.04.1983
o4/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o22/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o23/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o24/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1983
o25/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o26/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o27/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o28/c7/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
45/1983 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c8/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c8/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
46/1983 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
47/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien 01.07.1983
48/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 164/1980 Sb., o financování oběžných prostředků 23.05.1983
49/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP 02.10.1982
50/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív 23.05.1983
51/1983 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach 01.10.1983
o1/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o2/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o5/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o6/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o8/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o11/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o12/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o13/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o15/c9/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c9/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.02.1982
52/1983 Sb. Zásady koordinační činnosti národních výborů při sdružování prostředků a činností socialistických organizací, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. března 1983 č. 43, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 13. dubna 1983 č. 88 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 30. března 1983 č. 117 30.05.1983
53/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 27.12.1982
54/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky 08.01.1983
55/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 30.05.1983
56/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující 30.05.1983
57/1983 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 01.07.1983
58/1983 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem 01.07.1983
59/1983 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení 01.10.1983
o1/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1982
o2/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1982
o3/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o4/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1983
o5/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o7/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.05.1983
o8/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o10/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1982
o12/c10/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.11.1982
o13/c10/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.01.1982
60/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 65 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 09.06.1983
61/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) 13.04.1983
62/1983 Sb. Zákon o věrnostním přídavku horníků 01.07.1983
63/1983 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 01.01.1984
64/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky 04.02.1983
65/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 15.06.1983
o1/c12/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c12/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o3/c12/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1982
o4/c12/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1982
o5/c12/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o6/c12/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
66/1983 Sb. Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.)
67/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků 01.07.1983
68/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok 15.06.1983
69/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 15.06.1983
o1/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1983
o2/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 17.01.1983
o3/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o4/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o5/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 18.02.1983
o7/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o8/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o9/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o10/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1983
o11/c13/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
70/1983 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vypývá z pozdějších změn a doplňků)
71/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 11.07.1983
o1/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o2/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o3/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o4/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o5/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o6/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1983
o7/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1983
72/1983 Sb. Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků
73/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb. 01.08.1983
74/1983 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb. 13.07.1983
75/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch 13.07.1983
76/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľníc a povinné známkovanie chmeľu 01.08.1983
77/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov 01.08.1983
o1/c15/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c15/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.07.1983
o3/c15/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c15/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1983
78/1983 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.08.1983
o2/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1983
o3/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.08.1983
o4/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.08.1983
o5/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.08.1983
o7/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o8/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
79/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 08.08.1983
80/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 8 a 20 08.08.1983
81/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 31, 40 a 132 08.08.1983
82/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach-meste, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove 08.08.1983
83/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 13.04.1983
84/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech 01.09.1983
85/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 59 (v okrese Jablonec n. Nis.) a č. 121 (v okrese Teplice) 16.08.1983
86/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 118 16.08.1983
87/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983 01.09.1983
88/1983 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1983
89/1983 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb. 01.10.1983
90/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania 01.09.1983
91/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno 31.08.1983
92/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II 31.08.1983
93/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 14.03.1983
94/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví 01.07.1983
o1/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1983
o2/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1983
o3/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1983
o6/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1983
o7/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o8/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.08.1983
o9/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.04.1983
o11/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o13/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o14/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o15/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o16/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o17/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1983
o18/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o19/c19/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
95/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních 04.06.1983
96/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních 18.05.1983
o1/c20/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.09.1983
o2/c20/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
97/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 7 (Vlašim) v okrese Benešov 24.09.1983
98/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla 03.10.1983
99/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 17.04.1983
o1/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o2/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.09.1983
o3/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.04.1983
o4/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o5/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1983
o8/c21/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
100/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách 01.11.1983
101/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou 11.06.1983
102/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních 16.07.1983
103/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 06.10.1983
104/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků 01.11.1983
o1/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1983
o3/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o4/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o6/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1983
o7/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o8/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o9/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.10.1983
o10/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1983
o11/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c23/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o13/c23/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 21.04.1983
105/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů 20.10.1983
106/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek 07.06.1983
o1/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o2/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o4/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o6/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.10.1983
o8/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.10.1983
o9/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o10/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.06.1983
o12/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.07.1983
o13/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o14/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o15/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o17/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.10.1983
o18/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1983
o22/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o23/c24/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.03.1983
107/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 120 (Trutnov I) 20.10.1983
108/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 72 (Praha 4) 20.10.1983
109/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 182 (okres Vsetín) 20.10.1983
110/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 121 - 126 v mestskej časti Petržalka 20.10.1983
111/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neochodních vývozech a dovozech věcí 20.10.1983
112/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí 04.06.1983
113/1983 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 01.01.1984
o1/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.10.1983
o3/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o4/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o5/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o6/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o7/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o8/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o9/c25/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
114/1983 Sb. Ústavní zákon o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj 01.11.1983
115/1983 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev 01.11.1983
116/1983 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení 01.11.1983
117/1983 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon 01.11.1983
118/1983 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 01.11.1983
119/1983 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.11.1983
120/1983 Sb. Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu 01.11.1983
121/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 01.11.1983
122/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.11.1983
123/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianského zákonníka a notárskeho poriadku 01.11.1983
124/1983 Sb. Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľnic (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších predpisov)
o1/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o3/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o4/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o5/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o6/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o7/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
o8/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1983
o9/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1983
o10/c26/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
125/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 193 a 194 24.11.1983
126/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 51 24.11.1983
127/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 75 a 91 24.11.1983
128/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny 24.11.1983
129/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985 24.11.1983
130/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze 24.09.1983
131/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích 01.01.1984
132/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 24.11.1983
o1/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c27/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c27/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 31.03.1982
o19/c27/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.07.1982
o20/c27/1983 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.08.1983
133/1983 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 69 08.12.1983
134/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné 08.12.1983
135/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví 01.07.1984
136/1983 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci 05.10.1983
137/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení 01.01.1984
o1/c28/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
138/1983 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 36/1977 Sb., o oblastním plánování v České socialistické republice 12.12.1983
139/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla 01.01.1984
140/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách 01.01.1984
141/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1984
o1/c29/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 12.12.1983
o2/c29/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
142/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům 01.01.1984
143/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka 14.12.1983
144/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění §159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.01.1984
145/1983 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb 01.01.1984
o1/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o2/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o3/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1983
o4/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.09.1983
o7/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1983
o9/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o10/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1983
146/1983 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984 01.01.1984
147/1983 Sb. Zákon o zbraních a střelivu 01.04.1984
148/1983 Sb. Zákon o sjednocení sazeb nemocenského 01.01.1984
149/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984 01.01.1984
150/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností 01.04.1984
151/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 16.12.1983
152/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1984
153/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 01.01.1984
154/1983 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 01.01.1984
155/1983 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků 01.01.1984
156/1983 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984 01.01.1984
157/1983 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 01.04.1984
158/1983 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike 27.12.1983
159/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 01.01.1984
160/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. 01.01.1984
o1/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1983
o2/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1984
o3/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1983
o4/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1983
o6/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Přesunout nahoru