Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 15.01.1982
2/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů 15.01.1982
3/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 15.01.1982
4/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb. 15.01.1982
5/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb. 15.01.1982
6/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 15.01.1982
o1/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o3/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o4/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.01.1982
o5/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c1/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.01.1981
7/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení 01.02.1982
8/1982 Sb. Zákonné opatření o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení 01.02.1982
9/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 01.02.1982
10/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.02.1982
11/1982 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.02.1982
12/1982 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 77 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 29.01.1982
13/1982 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107 29.01.1982
14/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem 01.02.1982
15/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.02.1982
16/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.02.1982
17/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví 01.03.1982
18/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.02.1982
19/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.02.1982
o1/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o3/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.01.1982
o6/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o7/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o8/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o9/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.01.1982
o10/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o12/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.01.1982
o15/c2/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
20/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb. 01.04.1982
21/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů 26.02.1982
22/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou 25.09.1981
23/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 05.06.1981
o1/c3/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o2/c3/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o3/c3/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.01.1982
o4/c3/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o5/c3/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.02.1982
24/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky 09.07.1981
25/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 23.04.1981
26/1982 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu 01.04.1982
27/1982 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb. 01.05.1982
28/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov 01.04.1982
29/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov 01.04.1982
o1/c4/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o2/c4/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.03.1982
30/1982 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram) 16.03.1982
31/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy 01.04.1982
32/1982 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb. o přijímání ke studiu na vysokých školách 16.03.1982
o1/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o2/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o3/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o6/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o7/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o8/c5/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c5/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.10.1981
o10/c5/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.12.1981
33/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o úpravě spolupráce na státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo 04.12.1981
34/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky 29.12.1981
35/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb. 01.05.1982
36/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb. 30.03.1982
o1/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o2/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o4/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o5/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o6/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o7/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o8/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.03.1982
o9/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.01.1982
o10/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c6/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1982
37/1982 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou 14.04.1982
38/1982 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení 14.04.1982
39/1982 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení 14.04.1982
40/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 14.04.1982
41/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci 05.01.1982
42/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb. 14.04.1982
o1/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.04.1982
o3/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o5/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
43/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě 13.10.1981
44/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky 19.12.1981
45/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty 15.04.1982
46/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach 01.09.1982
o1/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1981
o2/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.10.1981
o3/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o4/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o6/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o7/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1981
o10/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o11/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c8/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.12.1981
47/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků 01.07.1982
48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 01.07.1982
o1/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o2/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o3/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o5/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 06.05.1982
49/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích 01.07.1982
50/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy 01.07.1982
51/1982 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady 11.05.1982
52/1982 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach 01.07.1982
53/1982 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady 11.05.1982
54/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec 21.06.1982
55/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o agrochemickom skúšaní pôd 01.06.1982
56/1982 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 01.07.1982
57/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 11.05.1982
o1/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o4/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1982
o5/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1981
o6/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o7/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o9/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.05.1982
o11/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.05.1982
o12/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o14/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
58/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov 01.07.1982
59/1982 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 01.07.1982
o1/c11/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o2/c11/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.05.1982
o3/c11/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1982
o4/c11/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 22.12.1981
60/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 14.06.1982
61/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o určených technických zařízeních 01.07.1982
62/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.07.1982
63/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví 11.11.1981
64/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky 16.03.1982
65/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 14.04.1982
o1/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o2/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o3/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o4/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1982
o5/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1982
o6/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o8/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c12/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.06.1982
66/1982 Sb. Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 28. dubna 1982 č. 129 25.06.1982
67/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 25.06.1982
68/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 25.06.1982
69/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací 01.07.1982
70/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla 25.06.1982
71/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 25.06.1982
o1/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o2/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o8/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c13/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
72/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce 01.07.1982
73/1982 Sb. Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění 01.07.1982
74/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví 01.07.1982
75/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů 01.07.1982
76/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství 01.09.1982
77/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel 01.08.1982
78/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1982
79/1982 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 01.07.1982
80/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 01.07.1982
81/1982 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání 01.09.1982
o1/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o3/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1982
o4/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.06.1982
o5/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.06.1982
o6/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o7/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o8/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o10/c14/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
82/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komísie pre vedecké hodnosti 01.07.1982
83/1982 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 01.09.1982
84/1982 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.09.1982
85/1982 Sb. Vyhláška Ministra zahraničních věcí o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
86/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1982
87/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
88/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 01.06.1982
89/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov-cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách 01.09.1982
o1/c16/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o2/c16/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o3/c16/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c16/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 05.04.1982
o5/c16/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c16/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.08.1982
o7/c16/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 09.08.1982
o8/c16/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.05.1981
o9/c16/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.04.1982
90/1982 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy 16.08.1982
91/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 01.09.1982
92/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států 30.05.1982
93/1982 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 01.09.1982
94/1982 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách 01.09.1982
95/1982 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní 01.09.1982
96/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. 01.09.1982
97/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.09.1982
98/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 01.09.1982
99/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 16.08.1982
o1/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1982
o2/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1982
o3/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1982
o4/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o5/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o6/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o7/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o8/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o9/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o10/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o11/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o12/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o13/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o14/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o15/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o16/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1982
o17/c17/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.12.1982
100/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 01.09.1982
101/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 26.05.1982
o1/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o4/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o5/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o6/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o7/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o8/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o9/c18/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 25.08.1982
o10/c18/1982 Sb. Oznámení k opravě očílování vyhlášek v obsahu a textu Sbírky zákonů částky 16
102/1982 Sb. Změna Zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366 (č. 175/1980 Sb.) 01.01.1983
103/1982 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny) 10.09.1982
104/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1981 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu 01.10.1982
105/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 01.10.1982
106/1982 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 01.10.1982
107/1982 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance 22.09.1982
108/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád 01.01.1983
o1/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1982
o2/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o3/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o4/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.07.1982
o5/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1982
o6/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o8/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o9/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o11/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.09.1982
o12/c20/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o13/c20/1982 Sb. Oznámení k opravě očíslování vyhlášek v obsahu a textu Sbírky zákonů částky 16/1982
109/1982 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 29.09.1982
110/1982 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici 29.09.1982
111/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů 04.05.1982
112/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích 30.06.1982
o1/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1982
o2/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1982
o3/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1982
o4/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o5/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o6/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o7/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1982
o8/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.09.1982
o9/c21/1982 Sb. Oznámení k opravě očíslování vyhlášek v obsahu a textu Sbírky zákonů částky 16/1982
113/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe 10.01.1983
114/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej 01.11.1982
115/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách 01.11.1982
o1/c22/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o2/c22/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o3/c22/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
116/1982 Sb. Opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 01.01.1983
117/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. 01.12.1982
118/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií 28.06.1982
119/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií 28.06.1982
o1/c23/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c23/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.10.1982
o3/c23/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o4/c23/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
120/1982 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169 28.10.1982
121/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých úpravách pracovní doby 28.10.1982
122/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 20.07.1982
123/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky 11.03.1982
o1/c24/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c24/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c24/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o4/c24/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.07.1982
o5/c24/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 28.10.1982
o6/c24/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o7/c24/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c24/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o9/c24/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 11.02.1982
o10/c24/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.04.1982
124/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě 25.08.1982
125/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery 01.01.1983
126/1982 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi 01.01.1983
o1/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1982
o2/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o3/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o5/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o6/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o8/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o9/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o10/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o11/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.11.1982
o12/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.11.1982
o13/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.11.1982
o14/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.11.1982
o16/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1982
127/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 01.01.1983
128/1982 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice 19.11.1982
129/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním 24.05.1982
130/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb. 19.11.1982
o1/c26/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c26/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o3/c26/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c26/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o5/c26/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
131/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy 01.04.1983
132/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině 01.04.1983
133/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 01.04.1983
134/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) 01.04.1983
135/1982 Sb. Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 01.01.1983
136/1982 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví 01.04.1983
o1/c27/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1982
o2/c27/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o3/c27/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c27/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c27/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.11.1982
137/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy 01.01.1983
138/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.01.1983
o1/c28/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.11.1982
o2/c28/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o3/c28/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o4/c28/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1982
139/1982 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy 01.01.1983
140/1982 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.01.1983
141/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti 01.01.1983
o1/c29/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.01.1982
142/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.01.1983
143/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.01.1983
o1/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o14/c30/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
144/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) 20.05.1978
o1/c31/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o2/c31/1982 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.05.1982
145/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb. 01.01.1983
146/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 01.01.1983
147/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 19.05.1982
148/1982 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1979 Sb. 01.01.1983
149/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb. 01.01.1983
150/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 13.12.1982
o1/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o2/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o3/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o4/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o5/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o6/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1982
o7/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o9/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.12.1982
o10/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.12.1982
o11/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.12.1982
o12/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 13.12.1982
o13/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o14/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o15/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1982
o16/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1982
o17/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o18/c32/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
151/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů 01.01.1983
152/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města 01.01.1983
153/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů 01.01.1983
154/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru 01.01.1983
155/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov 01.01.1983
156/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 01.01.1983
157/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov 01.01.1983
158/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 01.01.1983
159/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb. 01.04.1983
o1/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1982
o2/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o3/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o4/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o5/c33/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
160/1982 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983 01.01.1983
161/1982 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu 01.01.1983
162/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1983
163/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu 01.01.1983
o1/c34/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1982
o2/c34/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
164/1982 Sb. Zákon o důchodové dani 01.01.1983
165/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 01.01.1983
166/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži 01.01.1983
167/1982 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodové dani 01.01.1983
o1/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o2/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o5/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 16.12.1982
o6/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1982
o7/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o8/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
168/1982 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983 01.01.1983
169/1982 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie 01.01.1983
170/1982 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy 01.01.1983
171/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny 01.01.1983
172/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu 01.01.1983
o1/c36/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c36/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
o3/c36/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1982
o4/c36/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
173/1982 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983 01.01.1983
174/1982 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1983
175/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy 01.01.1983
176/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 01.01.1983
177/1982 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků 01.01.1983
178/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 01.01.1983
179/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací 01.01.1983
180/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků 01.01.1983
181/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje 01.01.1983
182/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla 01.01.1983
183/1982 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb. 01.04.1983
o1/c37/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1983
Přesunout nahoru