Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané v Praze dne 22. října 1962 14.10.1980
2/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 29.10.1980
3/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o provádění inspekce na vysokých školách 01.02.1981
4/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 01.02.1981
5/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech 01.03.1981
6/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách 01.02.1981
7/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 23.01.1981
o1/c1/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.01.1981
o2/c1/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c1/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o4/c1/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o5/c1/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
8/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex 01.02.1981
9/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 08.10.1980
10/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 13.11.1980
11/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.03.1981
12/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu 30.01.1981
13/1981 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků 01.04.1981
o1/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o2/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o3/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o5/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o6/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.02.1981
o9/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1981
o10/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1981
o11/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1981
o13/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.01.1981
o14/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1977
14/1981 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění plánu v letech 1981 - 1985 schválené usnesením vlády ČSSR č. 401 ze dne 9. prosince 1980 18.02.1981
15/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 13.12.1980
16/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch 01.03.1981
o1/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1980
o2/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o8/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o9/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
17/1981 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1981 a 1982 26.02.1981
18/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení 01.04.1981
19/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů a původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ 26.02.1981
20/1981 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov 01.04.1981
21/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 26.02.1981
o1/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o2/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.02.1981
o3/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1981
o5/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1980
o6/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c4/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.10.1980
22/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích 01.02.1981
23/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77) 23.04.1981
24/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78) 23.04.1981
25/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124) 23.04.1981
26/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136) 23.04.1981
27/1981 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků 01.04.1981
28/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968 27.04.1971
29/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám 14.12.1980
30/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 30.12.1980
31/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami 01.04.1981
32/1981 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 03.04.1981
33/1981 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 03.04.1981
34/1981 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice 03.04.1981
35/1981 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady 03.04.1981
36/1981 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike 03.04.1981
37/1981 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady 03.04.1981
38/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru 28.04.1981
39/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela 30.06.1981
40/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem 21.02.1981
41/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami 01.06.1981
42/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby a o doplnění redakčního sdělení č. 21/1981 Sb. 16.04.1981
43/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám 19.01.1981
44/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 21.02.1981
45/1981 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. 01.09.1981
46/1981 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty 01.06.1981
o1/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o2/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.04.1981
o3/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1980
o5/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o8/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o9/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.04.1981
o12/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o13/c9/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o14/c9/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.11.1980
o15/c9/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
47/1981 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností 01.05.1981
48/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky 25.02.1981
49/1981 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s nevyužitými zásobami 01.06.1981
50/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. 01.09.1981
51/1981 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe 01.09.1981
o1/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o2/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o3/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o4/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o5/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o6/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.12.1980
o7/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o9/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o10/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.04.1981
o12/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
52/1981 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove 01.06.1981
53/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy 01.07.1981
54/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provozních radách podniků zahraničního obchodu 01.06.1981
55/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre 01.07.1981
56/1981 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě 01.09.1981
o1/c11/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.05.1981
57/1981 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb 01.07.1981
58/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o umělecké aspirantuře 01.07.1981
59/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 21.05.1981
o1/c12/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.02.1981
o2/c12/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
60/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu 01.07.1981
61/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb 01.07.1981
62/1981 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel 15.06.1981
o1/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o3/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o4/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o7/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o8/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o9/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o10/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1981
o11/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1981
o12/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1981
o13/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1981
o14/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1981
o15/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1981
63/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci 11.03.1981
64/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 01.09.1981
65/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov 01.08.1981
o1/c14/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1980
o2/c14/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1981
o3/c14/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o4/c14/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o5/c14/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o6/c14/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o7/c14/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
66/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady 12.02.1981
67/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci 12.02.1981
68/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jamajky 10.10.1980
o1/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o2/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 08.07.1981
o5/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 08.07.1981
o6/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 08.07.1981
o15/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o17/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1980
o18/c15/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c15/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.11.1980
o20/c15/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 08.01.1981
o21/c15/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.12.1980
o22/c15/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
o23/c15/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.01.1981
69/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1981
70/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky 09.10.1980
o1/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o2/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1981
o3/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o4/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o6/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o8/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 17.07.1981
o10/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.12.1981
o12/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o13/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 17.07.1981
o14/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1981
o16/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o18/c16/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o19/c16/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.01.1981
o20/c16/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 03.02.1981
o21/c16/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
o22/c16/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
o23/c16/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
71/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství 05.07.1981
72/1981 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny 31.07.1981
73/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich 01.09.1981
o1/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o3/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o4/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o6/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o7/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o8/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1981
o9/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.05.1981
o10/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o11/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o12/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o13/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o14/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o15/c17/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 08.03.1981
74/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu 01.09.1981
75/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin Intertransplant 11.12.1980
76/1981 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. 01.09.1981
o1/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o2/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o3/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o4/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o5/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o6/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o8/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1981
o9/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o10/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o11/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c18/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
77/1981 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 01.09.1981
78/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. 01.09.1981
79/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 01.09.1981
o1/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o4/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o5/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o6/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o7/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o9/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1981
o10/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o11/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.08.1981
o13/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o15/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o16/c20/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
80/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 11.07.1981
81/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže 23.04.1981
82/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru 21.08.1979
83/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci 08.03.1981
84/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich 01.09.1981
o1/c21/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o2/c21/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
85/1981 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 01.01.1982
86/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím 01.10.1981
87/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 02.07.1981
o1/c22/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o2/c22/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o3/c22/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1981
88/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokolu k Dohodě 03.07.1981
89/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky 04.04.1980
90/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury 04.05.1981
o1/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o2/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o3/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1981
o4/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1981
o5/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 03.06.1981
o6/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o7/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o8/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o9/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 04.09.1981
91/1981 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování 01.01.1982
92/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 16.09.1981
o1/c24/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c24/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c24/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.08.1981
o4/c24/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o5/c24/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 16.09.1981
o6/c24/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o7/c24/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c24/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.04.1981
93/1981 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4 24.09.1981
o1/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o5/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o22/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o23/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o24/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o25/c25/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
94/1981 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb. 01.01.1982
95/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 02.10.1981
o1/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o2/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o20/c26/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
96/1981 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach 09.10.1981
97/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana 09.10.1981
98/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 09.10.1981
o1/c27/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c27/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1981
o3/c27/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o4/c27/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c27/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o6/c27/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o7/c27/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
99/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním 13.07.1981
o1/c28/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o2/c28/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1981
o3/c28/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1981
100/1981 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 29.10.1981
101/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženou jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu 01.01.1982
o1/c29/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c29/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o3/c29/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o4/c29/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.07.1981
102/1981 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav 10.11.1981
103/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem 01.01.1982
104/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.01.1982
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.01.1982
106/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta 26.01.1982
107/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva všeobecného strojírenství, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. 01.01.1982
108/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí 05.12.1981
109/1981 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků 01.01.1982
110/1981 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků 01.01.1982
111/1981 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů 01.01.1982
112/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb. 01.01.1982
113/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 05.12.1981
o1/c32/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o2/c32/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o3/c32/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o4/c32/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c32/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1981
o6/c32/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.06.1981
o7/c32/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o8/c32/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.10.1981
o9/c32/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.09.1981
o10/c32/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.07.1981
o11/c32/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
114/1981 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 22.12.1981
115/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky 25.07.1981
116/1981 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků 01.01.1982
117/1981 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy 01.01.1983
118/1981 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr 01.01.1982
119/1981 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd 01.02.1982
120/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru 01.01.1982
o1/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o3/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o8/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.09.1981
o9/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1981
o10/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o12/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1981
o14/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c33/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1982
o16/c33/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
o17/c33/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
121/1981 Sb. Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou 29.12.1981
122/1981 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu) 29.12.1981
123/1981 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982 01.01.1982
124/1981 Sb. Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 29.12.1981
125/1981 Sb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu) 29.12.1981
126/1981 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982 01.01.1982
127/1981 Sb. Zákon České národní rady o vnitřním obchodě 01.04.1982
128/1981 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne) 29.12.1981
129/1981 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982 01.01.1982
130/1981 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode 01.04.1982
o1/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.10.1981
o2/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1981
o3/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o4/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1982
o5/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1981
o6/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o7/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o8/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o10/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o11/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o12/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1981
o13/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o14/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1981
o15/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1981
o19/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1981
o20/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o22/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o23/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o24/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.12.1981
o25/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1981
o26/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1982
o27/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 27.07.1981
o28/c34/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.09.1981
o29/c34/1981 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
Přesunout nahoru