Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 01.02.1980
2/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) 01.02.1980
3/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů 01.02.1980
4/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování 01.02.1980
5/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska 08.10.1979
6/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky 01.02.1980
o1/c1/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.11.1979
o2/c1/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.11.1979
7/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb. 01.03.1980
8/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou 17.06.1979
9/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky 22.09.1979
10/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci 05.07.1979
o1/c2/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c2/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
11/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků)
12/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 01.03.1980
13/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře 17.03.1980
14/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky 05.07.1979
15/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
o1/c3/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1980
o2/c3/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1980
o3/c3/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c3/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.02.1980
16/1980 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava) 21.02.1980
17/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975) 01.01.1980
18/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z 15. února 1935 21.02.1980
19/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky 02.08.1979
20/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků zkoušek státní kontroly jakosti u výrobků, které jsou předmětem výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 03.07.1979
21/1980 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských státoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 21.02.1980
22/1980 Sb. Redakční sdělení 21.02.1980
o1/c4/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o2/c4/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1979
o3/c4/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 21.02.1980
23/1980 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 165 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 04.03.1980
24/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb. 01.09.1980
25/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov 01.09.1980
o1/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o2/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 04.03.1980
o3/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 04.03.1980
o18/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o19/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o20/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o22/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o23/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 04.03.1980
o24/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o25/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o26/c5/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
26/1980 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí) 14.03.1980
27/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb. 01.04.1980
28/1980 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků 01.04.1980
29/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Smíšené vládní komise pro kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky 14.08.1979
o1/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1980
o2/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o4/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o6/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o9/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c6/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.11.1979
o11/c6/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1980
o12/c6/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.03.1980
30/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP) 01.01.1980
o1/c7/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1979
o2/c7/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1978
o3/c7/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c7/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c7/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.03.1980
o6/c7/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
31/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980 30.03.1980
32/1980 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7-západ, hlavní město Praha) 26.03.1980
33/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 11.08.1979
34/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém obchodním protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 01.01.1980
o1/c8/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o2/c8/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c8/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o4/c8/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1980
o5/c8/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c8/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.03.1980
o7/c8/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1980
o8/c8/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.10.1979
o9/c8/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1980
35/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 28.12.1979
36/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci 05.04.1977
o1/c9/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c9/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
37/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími 27.09.1979
38/1980 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu 01.06.1980
o1/c10/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1980
o2/c10/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c10/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 11.04.1980
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách 01.09.1980
40/1980 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny 18.04.1980
41/1980 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb. 18.04.1980
o1/c11/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o2/c11/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o3/c11/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o4/c11/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1980
o5/c11/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1979
o6/c11/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 11.10.1979
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 01.07.1980
43/1980 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád 24.04.1980
44/1980 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 63 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR 24.04.1980
45/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království 07.12.1979
o1/c12/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 31.03.1980
o2/c12/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.04.1980
46/1980 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 143 - Stará Ľubovňa 30.04.1980
47/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o létání se závěsnými kluzáky 01.04.1981
48/1980 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 01.05.1980
49/1980 Sb. Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 30.04.1980
o1/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.02.1980
o2/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o3/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.01.1980
o5/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 30.04.1980
o6/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o8/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c13/1980 Sb. Oznámení o vydání mezinárodních smluv 01.01.1980
50/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou 02.01.1980
51/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění 01.09.1980
o1/c14/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
52/1980 Sb. Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii 08.05.1980
53/1980 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1 19.05.1980
54/1980 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 81 a 60 19.05.1980
55/1980 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 62 so sídlom v Mani, okres Nové Zámky 19.05.1980
56/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980 19.05.1980
57/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 19.05.1980
58/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení 01.07.1980
59/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 01.07.1980
60/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 01.07.1980
61/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí 01.07.1980
62/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti 01.07.1980
63/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob 01.07.1980
64/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí 01.07.1980
65/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou 01.07.1980
66/1980 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.07.1980
67/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 12.06.1980
o1/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c17/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c17/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.02.1980
68/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči 01.07.1980
69/1980 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme 20.06.1980
70/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania 01.07.1980
71/1980 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel 01.10.1980
o1/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o2/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1980
o3/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o6/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o8/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1980
o9/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1980
o10/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.06.1980
72/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Panamské republiky 02.01.1980
73/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o úplném znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.07.1980
o1/c19/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o2/c19/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o3/c19/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c19/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o5/c19/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c19/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.04.1980
74/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží 01.07.1980
75/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví 01.08.1980
76/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky 02.01.1980
77/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí 05.10.1978
78/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 11.03.1980
79/1980 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I. o úplatách při provozování hudby 01.08.1980
80/1980 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973 Sb., kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 01.09.1980
o1/c20/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o2/c20/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1971
81/1980 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory 01.08.1980
82/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků 01.08.1980
83/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb. 15.07.1980
84/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží 15.07.1980
85/1980 Sb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb. 15.07.1980
o1/c21/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 29.04.1980
o2/c21/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1980
o3/c21/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.07.1980
o4/c21/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c21/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.07.1980
o6/c21/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
86/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1971 Sb., o účetnictví 01.01.1981
87/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích 01.09.1980
88/1980 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel 01.10.1980
o1/c22/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 19.03.1980
o2/c22/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o3/c22/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
89/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách 01.09.1980
90/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách 01.09.1980
91/1980 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích 01.01.1981
92/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci 17.12.1979
93/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v námořní dopravě 19.12.1979
o1/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o2/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o3/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.04.1980
o4/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o5/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o6/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o7/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o8/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o9/c23/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.01.1980
94/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 01.01.1981
95/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách 01.09.1980
96/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 12.02.1980
97/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů 01.03.1980
98/1980 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči 01.09.1980
99/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výchovnom poradenstve 01.09.1980
o1/c24/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.04.1980
o2/c24/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.05.1980
o3/c24/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1980
o4/c24/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c24/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
100/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky 04.04.1980
101/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia 01.09.1980
102/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb. 01.09.1980
o1/c25/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c25/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o3/c25/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o4/c25/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.03.1980
o5/c25/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c25/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.08.1980
o7/c25/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.08.1980
o8/c25/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o9/c25/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 21.05.1980
103/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky 30.05.1980
104/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách 01.09.1980
105/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o štúdiu na vysokých školách (štúdijné predpisy) 01.09.1980
106/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl 01.09.1980
o1/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o2/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.06.1980
o3/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o6/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.08.1980
o8/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.07.1980
o9/c26/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c26/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.03.1979
107/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 14.12.1979
108/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 01.02.1980
109/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách 01.09.1980
110/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o studiu na vysokých školách (studijní předpisy) 01.09.1980
111/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol 01.09.1980
112/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 28.04.1980
113/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 01.09.1980
114/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách 01.09.1980
115/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti 01.09.1980
116/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 01.09.1980
117/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách 01.09.1980
o1/c28/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.02.1980
118/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch 01.09.1980
119/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach 01.09.1980
120/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 29.08.1980
121/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví 01.10.1980
122/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací 01.10.1980
123/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany 25.09.1980
124/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 01.01.1981
125/1980 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany 25.09.1980
126/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohto konania československými občanmi 25.09.1980
o1/c30/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c30/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.06.1980
127/1980 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 26.09.1980
128/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala 24.10.1980
129/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky 02.06.1980
130/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství 01.11.1980
131/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 26.09.1980
o1/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o3/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.09.1980
o6/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o7/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.09.1980
o8/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.09.1980
o9/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.09.1980
o10/c31/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 26.09.1980
132/1980 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22 08.10.1980
133/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1889, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 11.04.1980
134/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971 18.04.1980
o1/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1980
o2/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 14.05.1980
o4/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1980
o7/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o10/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o12/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o13/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c32/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o15/c32/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.07.1980
135/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád poštovní novinové služby 01.01.1981
136/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 19.06.1980
137/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol 01.11.1980
138/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl 01.11.1980
o1/c33/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.07.1980
139/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel 01.01.1981
140/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží 01.11.1980
141/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142) 06.03.1980
142/1980 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 01.01.1981
o1/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.11.1980
o3/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o12/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o15/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o16/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o17/c34/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.12.1979
143/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce 01.01.1981
o1/c35/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c35/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.05.1980
o3/c35/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 15.05.1980
o4/c35/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1980
o5/c35/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 20.10.1980
144/1980 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode číslo 39 a číslo 127 07.11.1980
145/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě 26.10.1979
146/1980 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 01.12.1980
o1/c36/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o2/c36/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
147/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982 18.11.1980
148/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu 26.09.1980
149/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov 01.01.1981
o1/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o4/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o5/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 18.11.1980
o7/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o8/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c37/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 18.11.1980
o11/c37/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 11.07.1980
150/1980 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi 01.12.1980
151/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 01.01.1981
152/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1981
153/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu 01.01.1981
154/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb. 01.01.1981
155/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 01.01.1981
156/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků 01.01.1981
o1/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 23.07.1979
o2/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o3/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o4/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 27.11.1980
o7/c38/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o8/c38/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.08.1980
157/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím 01.01.1981
158/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 72/1978 Sb. 01.01.1981
159/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. a č. 46/1977 Sb. 01.01.1981
160/1980 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb. 01.01.1981
o1/c39/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c39/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o3/c39/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c39/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.10.1980
o5/c39/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c39/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.12.1980
o7/c39/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.11.1980
161/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků 01.01.1981
o1/c40/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
162/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 01.01.1981
163/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 01.01.1981
164/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků 01.01.1981
165/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.01.1981
o1/c41/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c41/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c41/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
166/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích 01.01.1981
167/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu 01.01.1981
168/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 22.12.1980
169/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen (úplné znění)
170/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad (úplné znění)
171/1980 Sb. Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike 22.12.1980
172/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 01.01.1981
173/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací 01.01.1981
174/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění 01.03.1981
o1/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o4/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
o5/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 22.12.1980
175/1980 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366 01.01.1981
176/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ĺudovíta Štůra 19.01.1981
o1/c44/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.08.1980
o2/c44/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.09.1980
o3/c44/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.12.1980
o4/c44/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.12.1980
o5/c44/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 24.12.1980
o6/c44/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
o7/c44/1980 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1981
177/1980 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů 01.01.1981
178/1980 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981 01.01.1981
179/1980 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 01.01.1981
180/1980 Sb. Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 01.01.1981
181/1980 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 154/1976 Sb. a zákona č. 62/1977 Sb. 01.01.1981
182/1980 Sb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981 01.01.1981
183/1980 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociálním zabezpečení 01.01.1981
184/1980 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981 01.01.1981
185/1980 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981 01.01.1981
o1/c45/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c45/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů 01.01.1981
Přesunout nahoru