Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 23.01.1979
2/1979 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebních obvodech č. 37 se sídlem v Moldavě nad Bodvou a č. 49 se sídlem v Úbreži 23.01.1979
3/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Jána Botta 24.01.1979
4/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření 23.01.1979
5/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 14.07.1978
6/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení 23.01.1979
7/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení 23.01.1979
o1/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o3/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o5/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o6/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o9/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o10/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o11/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o12/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.01.1979
8/1979 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 100 (Kladrubsko na okrese Tachov) a do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 135 (Praha 8) a č. 157 (Praha 10) 20.02.1979
9/1979 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 a 97 20.02.1979
10/1979 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky 01.04.1979
11/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách 01.07.1979
12/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů 01.03.1979
13/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu 23.08.1978
14/1979 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava 20.02.1979
o1/c2/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c2/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c2/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o4/c2/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c2/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c2/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.09.1978
o7/c2/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.11.1978
o8/c2/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.12.1978
15/1979 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 42 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 05.03.1979
16/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku 22.11.1978
17/1979 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o právních úkonech předáváním dat 01.04.1979
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
20/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
22/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o zrušení vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 133/1973 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
23/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
24/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
25/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
26/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
27/1979 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 05.03.1979
o1/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1978
o4/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.03.1979
o5/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.03.1979
o6/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.03.1979
o7/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
28/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska 20.11.1978
29/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 15.12.1978
30/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 01.01.1979
31/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt 04.11.1978
32/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o mezinárodní silniční dopravě 05.06.1978
33/1979 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny 06.03.1979
o1/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o2/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o5/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o6/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o7/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o8/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.12.1978
o9/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.03.1979
o11/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o13/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o14/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.03.1979
o15/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
34/1979 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 75 (Bratislava II) 29.03.1979
35/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství 01.01.1980
36/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980 01.04.1979
37/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy 09.12.1978
38/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky 30.08.1978
39/1979 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 01.04.1979
40/1979 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 01.04.1979
o1/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1979
o2/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o5/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.03.1979
o6/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1978
o8/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o9/c5/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o10/c5/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o11/c5/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o12/c5/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
41/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím 12.08.1978
42/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou 06.01.1979
43/1979 Sb. Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 13.04.1979
44/1979 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 69 (Praha 5) 28.04.1979
45/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 01.05.1979
46/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 25.11.1978
47/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska 03.01.1979
o1/c7/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o2/c7/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o3/c7/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c7/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1978
o5/c7/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o6/c7/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1977
o7/c7/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c7/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o9/c7/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.01.1979
o10/c7/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.01.1979
48/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 12.02.1979
49/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 01.01.1979
50/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa 23.05.1979
o1/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1979
o3/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o4/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o6/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.05.1979
o7/c8/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.01.1979
o8/c8/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o9/c8/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.02.1977
51/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 04.01.1979
52/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách 21.05.1979
o1/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o2/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o3/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o6/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 21.05.1979
53/1979 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 60, 81, 113 a 123 05.06.1979
54/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 01.03.1979
55/1979 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob 01.07.1979
56/1979 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob 01.07.1979
o1/c10/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o2/c10/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o3/c10/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c10/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o5/c10/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o6/c10/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o7/c10/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o8/c10/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.02.1979
o9/c10/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.02.1979
o10/c10/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
57/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.07.1979
58/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku 01.07.1979
59/1979 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla (vyhláška o stanovených měřidlech) 01.07.1979
60/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání 01.07.1979
61/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť 01.07.1979
62/1979 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce 01.07.1979
o1/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1979
o2/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o3/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o6/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.06.1979
o8/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o9/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o10/c11/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
o11/c11/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.03.1979
63/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic 01.08.1979
64/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky 11.07.1978
65/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci 16.03.1979
66/1979 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb 01.09.1979
67/1979 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky a Slovenského cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb občanům 01.09.1979
o1/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.03.1979
o2/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o4/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o7/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1979
o8/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c12/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.03.1979
68/1979 Sb. Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 01.01.1980
o1/c13/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
o2/c13/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.07.1979
o3/c13/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
69/1979 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 20 (Jáchymovsko) 16.07.1979
70/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu 01.08.1979
71/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy 01.03.1979
72/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání 01.09.1979
73/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť 01.09.1979
o1/c14/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o2/c14/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o3/c14/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1979
o4/c14/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c14/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c14/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 22.01.1979
o7/c14/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
74/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 27.07.1978
75/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci 19.04.1979
o1/c15/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c15/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c15/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.07.1979
o5/c15/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.07.1979
o6/c15/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c15/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1979
o8/c15/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
76/1979 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů 01.08.1979
77/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují přídavky na děti a výchovné 01.08.1979
78/1979 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.08.1979
79/1979 Sb. Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 132/1975 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.08.1979
80/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy 01.08.1979
81/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.08.1979
o1/c16/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.07.1979
o2/c16/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o3/c16/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c16/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c16/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c16/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c16/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
82/1979 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 50 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 13.08.1979
83/1979 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodu č. 24 13.08.1979
84/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980 13.08.1979
85/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství 28.04.1978
86/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království 20.09.1978
87/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách 01.09.1979
88/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a o státních jazykových zkouškách 01.09.1979
o1/c17/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o2/c17/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c17/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c17/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c17/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.08.1979
o6/c17/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.08.1979
89/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky 01.09.1979
90/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě 01.09.1979
91/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 01.09.1979
92/1979 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 01.09.1979
o1/c18/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o2/c18/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1979
o3/c18/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c18/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c18/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c18/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
93/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 01.09.1979
94/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující 01.09.1979
95/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 01.09.1979
96/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující 01.09.1979
o1/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o2/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o3/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o4/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o7/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o8/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o9/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.08.1979
o11/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o12/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o13/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o15/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.08.1979
o16/c19/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
97/1979 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 127 30.08.1979
98/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky 08.02.1979
99/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů 01.09.1979
100/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů 01.09.1979
o1/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.08.1979
o2/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
o4/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o6/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o9/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o12/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.08.1979
o14/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
101/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 31.08.1979
102/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se stanoví nomenklatury studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich 01.09.1979
103/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o nomenklaturách studijních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách a na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, o soustavě učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich 01.09.1979
104/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 01.10.1979
105/1979 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 01.10.1979
o1/c21/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o2/c21/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.06.1979
o3/c21/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.06.1979
o4/c21/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 03.07.1979
106/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti 01.10.1979
107/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel 01.01.1980
108/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.10.1979
109/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.10.1979
110/1979 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava 24.09.1979
111/1979 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Biele Karpaty 24.09.1979
112/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o změně vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.10.1979
o1/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.09.1979
o4/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1979
o6/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1978
o7/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1979
o8/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o9/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c22/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.06.1979
113/1979 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani 01.01.1980
114/1979 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 08.11.1979
115/1979 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě 01.09.1980
116/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní 05.02.1979
117/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě 17.01.1979
118/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 06.02.1979
119/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Mali 06.06.1978
120/1979 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací 01.01.1980
o1/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1979
o2/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1979
o3/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o4/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1979
o6/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o8/c23/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.11.1979
121/1979 Sb. Zákon Slovenské národní rady o změně názvu Vysoké školy dopravní v Žilině 01.01.1980
122/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 01.01.1980
123/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě 01.01.1980
124/1979 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy 12.11.1979
125/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách v přírodě 01.01.1980
o1/c24/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o2/c24/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1979
o3/c24/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c24/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o5/c24/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1979
o6/c24/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.04.1979
o7/c24/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.09.1979
o8/c24/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1980
126/1979 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady 30.11.1979
127/1979 Sb. Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady 30.11.1979
128/1979 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 10 30.11.1979
129/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci 01.01.1980
130/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci 03.04.1979
131/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci 25.06.1979
132/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 19.06.1979
o1/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o2/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.11.1979
o4/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o6/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
o7/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1979
o8/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
133/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol 10.12.1979
134/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky 22.11.1978
135/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky 17.09.1979
136/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji 01.01.1980
137/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zemědělském družstevnictví o dovolené a hmotné odpovědnosti členů jednotných zemědělských družstev 01.01.1980
o1/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1979
o2/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o3/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.12.1979
o4/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c26/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
138/1979 Sb. Zásady k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. listopadu 1979 č. 301 08.11.1979
139/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963 31.12.1979
140/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu 01.01.1980
141/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 14.09.1979
142/1979 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl 01.01.1980
143/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení 01.01.1980
144/1979 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.01.1980
145/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení 01.01.1980
146/1979 Sb. Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Zápdoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 01.01.1980
o1/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1981
o2/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1979
o3/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o4/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c27/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
147/1979 Sb. Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu 01.01.1980
148/1979 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980 01.01.1980
149/1979 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev 01.01.1980
150/1979 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení 01.01.1980
151/1979 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství 01.01.1980
152/1979 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1980 01.01.1980
153/1979 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1980
154/1979 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1980
155/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě 24.06.1979
156/1979 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl 01.01.1980
o1/c28/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o2/c28/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
157/1979 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 24 27.12.1979
158/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 14.09.1979
159/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 14.09.1979
160/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva 01.01.1980
161/1979 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Českou státní pojišťovnou 01.01.1980
162/1979 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací, provozovaného Slovenskou státní pojištovnou 01.01.1980
o1/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o3/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
o4/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1979
o5/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
o7/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1980
o9/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1979
o10/c29/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.10.1979
o11/c29/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 31.12.1985
163/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb. 01.01.1980
164/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.01.1980
165/1979 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 01.01.1980
166/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 01.01.1980
167/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 01.01.1980
o1/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
o2/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1980
o4/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1979
o5/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
o6/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.12.1979
o7/c30/1979 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 21.04.1979
Přesunout nahoru