Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů 01.07.1978
2/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely 25.03.1977
3/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních 06.01.1978
4/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 01.03.1978
5/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů 01.04.1978
6/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků 26.01.1978
7/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o uznávání lesních porostů a stromů k pěstování a sběru lesních semen a řízků 26.01.1978
8/1978 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se vydávají zásady pro vypracování dokumentace hašení požárů 01.04.1978
9/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích 01.04.1978
o1/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o2/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.01.1978
o3/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o4/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o10/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
10/1978 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací 01.03.1979
o1/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o2/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o9/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o10/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c2/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
11/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka 31.01.1978
12/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti 01.03.1978
13/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování 01.02.1978
14/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů 31.01.1978
o1/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o2/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o3/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.01.1978
o4/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o5/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.01.1978
o6/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o7/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.01.1978
o9/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.01.1978
15/1978 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul Letec - kosmonaut ČSSR SR 24.02.1978
16/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 92 (obce Dřínov, Honětice, Hoštice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Strabenice, Střílky, Uhřice-Prasklice) 24.02.1978
17/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi 01.03.1978
18/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky 25.11.1977
19/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků 01.04.1978
20/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o opatřeních proti přenosným nemocem 01.04.1978
21/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c4/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c4/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o3/c4/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1977
o4/c4/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c4/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o6/c4/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o7/c4/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
o8/c4/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
o9/c4/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 09.12.1977
o10/c4/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.12.1977
22/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 62 (Frenštát pod Radhoštěm) 10.03.1978
23/1978 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě číslo 82 - Rožňava I 10.03.1978
24/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 17.12.1977
25/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách 12.09.1977
26/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky o zřízení silničních přechodů na společných státních hranicích 21.01.1978
27/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou 04.01.1978
28/1978 Sb. Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 01.04.1978
o1/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1978
o2/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o3/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o4/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o5/c5/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
o6/c5/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.05.1977
o7/c5/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.01.1978
29/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád 01.07.1978
30/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům 10.04.1978
31/1978 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
32/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
33/1978 Sb. Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 01.07.1978
34/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 (Hradec Králové) 13.04.1978
35/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky 13.04.1978
o1/c7/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.04.1978
o2/c7/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.12.1977
o3/c7/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.04.1978
o4/c7/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1978
o5/c7/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o6/c7/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1978
o7/c7/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
o8/c7/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.12.1977
o9/c7/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.12.1977
o10/c7/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
36/1978 Sb. Zákon Slovenské národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 01.07.1978
37/1978 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 30/1970 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky 01.07.1978
38/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 16.01.1978
39/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských státních hranicích 01.04.1978
40/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy 01.01.1979
41/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 134 a 135 03.05.1978
42/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici 03.05.1978
43/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979 03.05.1978
44/1978 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu 01.07.1978
45/1978 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu 01.07.1978
o1/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o2/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o4/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1978
o5/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1978
o6/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o8/c9/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 02.02.1978
o9/c9/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
o10/c9/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
46/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově 01.07.1978
47/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů 10.05.1978
o1/c10/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o2/c10/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o3/c10/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
48/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod městského soudu v Bratislavě 01.07.1978
49/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně) 22.05.1978
50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 01.01.1979
51/1978 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 01.01.1979
o1/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1980
o3/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o4/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o6/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o7/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o8/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o10/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.05.1978
o11/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.05.1978
o12/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c11/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.02.1978
o15/c11/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.02.1978
o16/c11/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.12.1977
52/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 141 (Vizovice - Jihomoravský kraj) 29.05.1978
53/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 20.04.1978
54/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku 30.04.1978
55/1978 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl 29.05.1978
56/1978 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o soustředění některých činností obvodních soudů a státních notářství v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě 01.07.1978
o1/c12/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.05.1977
o2/c12/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c12/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c12/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c12/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.05.1978
o7/c12/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o8/c12/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
o9/c12/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.02.1978
o10/c12/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.02.1978
57/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV. 19.06.1978
58/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb., o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí 01.10.1978
59/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 01.10.1978
60/1978 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 01.07.1978
61/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1978
o2/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1978
o3/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o4/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o6/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o7/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o8/c13/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.06.1978
62/1978 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění článek 24 odstavec 2 Ústavy Československé socialistické republiky 01.09.1978
63/1978 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol 01.09.1978
64/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon 01.01.1979
65/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1979
o1/c14/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 03.01.1978
o2/c14/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.06.1978
66/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 85/1977 Sb., o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci 01.07.1978
67/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech 01.07.1978
68/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb. 01.07.1978
69/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. 01.09.1978
70/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb. 01.09.1978
o1/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o2/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o3/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1978
o9/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
71/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 01.08.1978
72/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen 01.09.1978
73/1978 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1973 Sb., o cenách 01.09.1978
74/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se doplňuje vyhláška č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství 01.07.1978
75/1978 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 01.07.1978
o1/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o2/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o3/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.06.1978
o5/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o6/c16/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
76/1978 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních 01.09.1978
77/1978 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství 01.09.1978
o1/c17/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c17/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o3/c17/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c17/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o5/c17/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.07.1978
o6/c17/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c17/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
78/1978 Sb. Zákon Slovenské národní rady o školských zařízeních 01.09.1978
79/1978 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve školství 01.09.1978
80/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zřizuje Čestné uznání za zásluhy o rozvoj školství 04.07.1978
81/1978 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednat smlouvy o rozšiřování literárních, vědeckých a uměleckých děl 04.07.1978
82/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně 17.07.1978
83/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně 17.07.1978
84/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky 01.10.1978
85/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 01.01.1979
86/1978 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 01.01.1979
87/1978 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy v nových volebních obvodech č. 148 - 153 v městské části Petržalka 28.08.1978
88/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod 10.07.1978
89/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice 08.06.1978
90/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 01.09.1978
o1/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1978
o2/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1978
o3/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1978
o4/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.07.1978
o5/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1978
o6/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o7/c20/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
91/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 01.09.1978
92/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi 01.09.1978
93/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole 01.09.1978
94/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách 01.09.1978
95/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 01.09.1978
96/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východočeského krajského národního výboru a do Severomoravského krajského národního výboru 30.08.1978
97/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o5/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.08.1978
o6/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o7/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1978
o9/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o10/c21/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
98/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 01.09.1978
99/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi 01.09.1978
o1/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1978
o2/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1978
o3/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o9/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o10/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o11/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1978
o13/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.08.1978
100/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 71/1978 Sb.)
101/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978 02.10.1978
102/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV. 02.10.1978
103/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích 01.10.1978
104/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 45 (Sedlčany - Středočeský kraj) 15.09.1978
105/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru 15.09.1978
106/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech 22.03.1978
107/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace 05.05.1978
108/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú 03.05.1978
o1/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o3/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o4/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o5/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o6/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o8/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o9/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1978
o10/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1978
o14/c24/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c24/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.06.1978
o16/c24/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.07.1978
o17/c24/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.06.1978
109/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros 30.06.1978
110/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971 07.10.1975
111/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek 14.07.1978
112/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 158/1976 Sb., o vodní stráži 22.09.1978
113/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 22.09.1978
o1/c25/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o2/c25/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.05.1978
o3/c25/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.05.1978
o4/c25/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.09.1978
114/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 01.07.1978
115/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce 01.10.1978
116/1978 Sb. Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 01.10.1978
o1/c26/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c26/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c26/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
117/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141 19.10.1978
118/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21 19.10.1978
119/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Národním parku Nízké Tatry 19.10.1978
120/1978 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává statut Národního parku Nízké Tatry 19.10.1978
121/1978 Sb. Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
122/1978 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1978
o2/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o5/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.10.1978
o6/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1978
o7/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o8/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c28/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.10.1978
123/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření 01.01.1979
124/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962 01.01.1979
125/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách 30.10.1978
126/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o základní škole 30.10.1978
127/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 30.10.1978
o1/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.10.1978
o9/c29/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.10.1978
128/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují 01.01.1979
129/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů 15.09.1978
130/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru 15.09.1976
131/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 20.02.1977
132/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách 31.07.1978
133/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy 13.08.1977
134/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4) 28.11.1978
135/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 01.04.1979
136/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu 28.11.1978
137/1978 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. 01.02.1979
138/1978 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 110/1974 Sb. 01.02.1979
o1/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o2/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o3/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o4/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o5/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1979
o8/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o10/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o11/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o12/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.11.1978
o13/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o14/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.11.1978
o16/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1978
o17/c31/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.08.1978
o18/c31/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 11.08.1978
o19/c31/1978 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1979
139/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru 12.12.1978
140/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu 01.01.1979
141/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 14.10.1978
142/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 01.09.1978
143/1978 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv 01.01.1979
144/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 01.04.1979
145/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb. 12.12.1978
o1/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o2/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.12.1978
o3/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o4/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o5/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1978
o6/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o7/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o9/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o11/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o12/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o14/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.07.1978
o15/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o16/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o17/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o20/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1978
o21/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 02.10.1978
o22/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o23/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.12.1978
o24/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o25/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o26/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1978
o27/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o28/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.12.1978
146/1978 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979 01.01.1979
147/1978 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 01.01.1979
148/1978 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1979 01.01.1979
149/1978 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady 01.01.1979
150/1978 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady 01.01.1979
o1/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1978
o4/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o5/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o7/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c33/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
151/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací 01.01.1979
152/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 103/1973 Sb., o dokumentaci staveb 01.01.1979
153/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách 29.12.1978
154/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 01.04.1979
155/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o2/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o3/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o5/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.12.1978
o11/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.12.1978
o13/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1978
o14/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o17/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o19/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.12.1978
o20/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o21/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o22/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.12.1978
o23/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o24/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
o25/c34/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1979
Přesunout nahoru