Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1977 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 01.04.1977
2/1977 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 103/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy 01.02.1977
o1/c1/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.11.1976
o2/c1/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o3/c1/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1976
o4/c1/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.01.1977
3/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah 01.04.1977
4/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou 27.01.1976
5/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím 06.09.1976
6/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod 01.04.1977
7/1977 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 27 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
8/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických 06.09.1976
9/1977 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Muránska planina 21.02.1977
10/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků 21.02.1977
11/1977 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c3/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o3/c3/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
12/1977 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů 01.04.1977
13/1977 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 01.07.1977
o1/c4/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c4/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
14/1977 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 01.07.1977
15/1977 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1970 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 01.04.1977
o1/c5/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
16/1977 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě 01.04.1977
17/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara 24.03.1977
18/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky 29.04.1976
19/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou 29.04.1976
20/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě 05.09.1976
21/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o rovnocennosti vysvědčení, titulů a diplomů udělovaných na středních školách, univerzitách a jiných vzdělávacích a vědeckých organizacích a institucích v Československé socialistické republice a v Indické republice 04.10.1976
o1/c6/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c6/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1977
o3/c6/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.12.1976
o4/c6/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.10.1976
o5/c6/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1977
o6/c6/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.11.1976
o7/c6/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1977
o8/c6/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 22.12.1976
22/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách 01.07.1977
23/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod 28.03.1977
24/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářské evidenci 01.01.1978
25/1977 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 01.04.1977
26/1977 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.03.1977
o3/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o4/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o6/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.12.1976
o8/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o9/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.03.1977
o10/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.03.1977
o11/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o12/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.03.1977
o13/c7/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.02.1977
27/1977 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací 01.05.1977
28/1977 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů 01.06.1977
29/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky 25.01.1977
30/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky 20.01.1977
o1/c8/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o2/c8/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1977
o3/c8/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1976
o4/c8/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o5/c8/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o6/c8/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.04.1977
o7/c8/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.04.1977
31/1977 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov) 10.05.1977
32/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978 10.05.1977
o1/c9/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o2/c9/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o3/c9/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.05.1977
o4/c9/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1976
o5/c9/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o6/c9/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 09.12.1976
o7/c9/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.01.1976
o8/c9/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.10.1976
o9/c9/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1977
o10/c9/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.02.1977
33/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977 23.05.1977
34/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly 23.05.1977
o1/c10/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c10/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c10/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1987
o4/c10/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c10/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
35/1977 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty 15.06.1977
o1/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1977
o2/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o3/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1976
o4/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o5/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1977
o6/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1977
o7/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1977
o8/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1977
o9/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1977
o10/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1977
o12/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 03.01.1977
o13/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o14/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o16/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o17/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o20/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o21/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1976
o22/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.03.1977
o23/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1977
o24/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1977
o25/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1977
o26/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1977
o27/c11/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o28/c11/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.02.1977
o29/c11/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.01.1977
o30/c11/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1977
36/1977 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice 17.06.1977
37/1977 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o oblastním plánování ve Slovenské socialistické republice 17.06.1977
o1/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1977
o3/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o4/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.06.1977
o14/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.06.1977
o15/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1977
o16/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o17/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c12/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 21.10.1976
o19/c12/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.03.1977
o20/c12/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.03.1977
38/1977 Sb. Zákon o novém výtvarném řešení Řádu republiky 04.07.1977
39/1977 Sb. Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků 01.10.1977
40/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckotechnických pracovníků 01.08.1977
41/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemných bezvízových cestách státních občanů Československé socialistické republiky a státních občanů Mongolské lidové republiky 24.04.1977
42/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 05.05.1977
o1/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1977
o3/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1977
o4/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o7/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o8/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1977
o9/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1977
o10/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1977
o11/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1977
o12/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1977
o14/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1977
o15/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1977
o16/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1977
o17/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1977
43/1977 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19 25.07.1977
44/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky strojírenských vyšších a některých dalších dodávek pro tuzemskou investiční výstavbu 01.09.1977
o1/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o3/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o4/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o6/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1977
o7/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o8/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1976
o9/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.07.1977
o12/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.07.1977
45/1977 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 47 - Zbehy 10.08.1977
46/1977 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. 01.10.1977
47/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou 20.06.1977
48/1977 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku 01.01.1978
o1/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o3/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.04.1977
o5/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1976
o6/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c16/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1977
49/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků 01.01.1978
50/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím 01.01.1978
51/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 05.09.1977
52/1977 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c17/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c17/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1977
o3/c17/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
53/1977 Sb. Vyhláška Československé akademie věd o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech 01.10.1977
54/1977 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 01.10.1977
55/1977 Sb. Vyhláška Československé akademie věd o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků 01.10.1977
o1/c18/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1976
o2/c18/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c18/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c18/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
56/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie 07.08.1976
57/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích 22.07.1977
58/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty 08.09.1976
59/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států 20.08.1977
60/1977 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb. 01.10.1977
61/1977 Sb. Zákon o lesích 01.01.1978
62/1977 Sb. Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací 01.01.1978
63/1977 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4) 28.10.1977
o1/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.10.1977
o3/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1977
o4/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.07.1977
o5/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o7/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1977
o8/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o9/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1977
o10/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o12/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c20/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.10.1977
64/1977 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností 01.12.1977
65/1977 Sb. Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností 01.12.1977
o1/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1977
o2/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1977
o3/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.10.1977
o8/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.10.1977
o9/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.10.1977
o10/c21/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.10.1977
66/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961 03.11.1977
67/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o povolání příslušníků Lidových milicí k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti 03.11.1977
68/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci 17.05.1977
69/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou 05.04.1977
70/1977 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Východní Karpaty 03.11.1977
71/1977 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 01.01.1978
72/1977 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
73/1977 Sb. Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
74/1977 Sb. Zákon o zemědělské dani (úplné znění zákona o zemědělské dani, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c23/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o2/c23/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o3/c23/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.11.1977
75/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o opakovaných projektech 01.01.1978
76/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb. 01.01.1978
77/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě 01.01.1978
78/1977 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací 01.01.1978
79/1977 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků 01.01.1978
80/1977 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků 01.01.1978
81/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži 01.01.1978
o1/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1977
o2/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.11.1977
o4/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o6/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.11.1977
o7/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.11.1977
o11/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.02.1977
o12/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.06.1977
o13/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.02.1977
o14/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.04.1977
o15/c24/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.05.1977
82/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu 01.01.1978
83/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 01.01.1978
84/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími 10.08.1977
85/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci 01.01.1978
86/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 01.01.1978
87/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci 20.06.1977
o1/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1977
o2/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1977
o3/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o4/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.12.1977
o5/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o6/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1977
o7/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.12.1977
o9/c26/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.09.1976
o10/c26/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.06.1977
o11/c26/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.12.1976
o12/c26/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1977
88/1977 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978 01.01.1978
89/1977 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek 01.01.1978
90/1977 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1978 01.01.1978
91/1977 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. 20.12.1977
92/1977 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 43/1970 Sb. 20.12.1977
93/1977 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 94 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 20.12.1977
94/1977 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 39 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 20.12.1977
o1/c27/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1977
o2/c27/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.01.1977
o3/c27/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c27/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1977
o5/c27/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1977
95/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě 01.01.1978
o1/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.07.1977
o3/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1977
o4/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o5/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.12.1977
o6/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1977
o7/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o8/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o9/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1977
o10/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1977
o11/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c28/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o13/c28/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
o14/c28/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.10.1977
96/1977 Sb. Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 01.01.1978
97/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni 01.01.1978
98/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži 01.01.1978
99/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu 01.01.1978
o1/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o4/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1977
o5/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.12.1977
o7/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o8/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c29/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.02.1977
100/1977 Sb. Zákon Slovenské národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 01.01.1978
101/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborné správě lesů 01.01.1978
102/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o lesní stráži 01.01.1978
103/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu 01.01.1978
o1/c30/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o2/c30/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1978
o3/c30/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c30/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c30/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c30/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
104/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť 01.01.1978
105/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého 30.12.1977
106/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv 01.01.1978
107/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla 01.01.1978
108/1977 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv 01.01.1978
109/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska 15.03.1977
110/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze 16.09.1977
o1/c31/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.12.1977
o2/c31/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1978
o3/c31/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1978
o4/c31/1977 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.11.1977
Přesunout nahoru