Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1976 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec) 09.02.1976
2/1976 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 25 - Zakamenné 09.02.1976
3/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru národní bezpečnosti 01.04.1976
4/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. 01.04.1976
5/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k dílům literárním, vědeckým a uměleckým 23.09.1975
6/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968) 01.01.1976
7/1976 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku 01.04.1976
8/1976 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku 01.04.1976
9/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů 01.03.1976
10/1976 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 01.03.1976
o1/c1/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.06.1975
o2/c1/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1976
11/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o evidenci vnitrozemských plavidel 23.02.1976
12/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů 02.10.1975
13/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení 14.01.1976
14/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek č. 11/1968 Sb. a č. 143/1969 Sb. 01.03.1976
15/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory v mateřství 23.02.1976
o1/c2/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o2/c2/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c2/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o4/c2/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.02.1976
o5/c2/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1976
o6/c2/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1975
o7/c2/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
16/1976 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Kanceláři presidenta Československé socialistické republiky 15.03.1976
17/1976 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově 15.03.1976
18/1976 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb. 15.03.1976
19/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích 16.04.1975
20/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na úseku veterinárním 08.03.1975
21/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky 16.09.1975
22/1976 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké hmoty 01.04.1976
23/1976 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály 01.04.1976
24/1976 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice 15.03.1976
o1/c3/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.10.1975
o2/c3/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c3/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.03.1976
o4/c3/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c3/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1976
o6/c3/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.03.1976
25/1976 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 29.03.1976
26/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou 05.09.1974
27/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka 05.08.1975
28/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisejících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci 14.03.1976
29/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách 29.03.1976
30/1976 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání ve Slovenské socialistické republice 29.03.1976
o1/c4/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c4/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o3/c4/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
31/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se pro použití souhrnných cen mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb 01.06.1976
32/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o vědeckotechnických pracovnících v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny 01.05.1976
33/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Liberijské republiky 23.10.1975
34/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaji, Moravě a Dyji 03.02.1976
o1/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o3/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o4/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1976
o5/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.04.1976
o6/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c5/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1976
o10/c5/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.04.1975
o11/c5/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.03.1975
o12/c5/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o13/c5/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 21.11.1975
o14/c5/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.11.1975
o15/c5/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.12.1975
o16/c5/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.12.1975
o17/c5/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.10.1975
35/1976 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 01.07.1976
36/1976 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 01.07.1976
37/1976 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c6/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c6/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o3/c6/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.04.1976
o4/c6/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1975
o5/c6/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1974
38/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování dovolené na zotavenou některým pracovníkům v souvislosti s jejich pobytem v cizině 23.04.1976
39/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy 03.09.1971
40/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky 31.10.1975
41/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku 5 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 29.12.1975
42/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářích 01.07.1976
o1/c7/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c7/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.02.1976
o3/c7/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1976
43/1976 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon) 01.01.1977
44/1976 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
45/1976 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
46/1976 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
47/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále 03.05.1976
48/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 14.11.1975
49/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě 04.02.1976
o1/c8/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1976
o2/c8/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o3/c8/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1976
o4/c8/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c8/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
50/1976 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 01.10.1976
51/1976 Sb. Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c10/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1976
o2/c10/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.05.1976
o3/c10/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
52/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování čestných titulů zasloužilý vynálezce a zasloužilý zlepšovatel atel 01.07.1976
53/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v roce 1977 28.05.1976
54/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů 01.06.1976
55/1976 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle 01.06.1976
56/1976 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodních soudů v Praze v dopravních trestních věcech 01.07.1976
o1/c11/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c11/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
57/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972 06.12.1975
58/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně 04.12.1975
o1/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 09.02.1976
o2/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.01.1976
o3/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o4/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.01.1976
o5/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o6/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.01.1976
o7/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.01.1976
o8/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o9/c12/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.03.1976
59/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pomocnících Pohraniční stráže 01.09.1976
60/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně 01.07.1976
61/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví zásady školení pracovníků o požární ochraně 01.07.1976
62/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují některé podrobnosti o zřizování, zrušování a organizaci podnikových archivů 01.07.1976
63/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnosti o postupu při vyřazování (skartaci) písemností 01.07.1976
64/1976 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Malé Karpaty 24.06.1976
65/1976 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 67/1972 Sb., o místním poplatku ze psů 01.07.1976
66/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářích 01.07.1976
67/1976 Sb. Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy 01.07.1976
68/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1972 Sb., o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku 24.06.1976
o1/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.06.1976
o2/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o3/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1975
o5/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1976
o6/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1976
o7/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.05.1976
o11/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.06.1976
o13/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.06.1976
o14/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c13/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
69/1976 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976 až 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu) 01.07.1976
70/1976 Sb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1976 - 1980 01.07.1976
71/1976 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1976 - 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu) 01.07.1976
72/1976 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 01.07.1976
73/1976 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice 01.07.1976
74/1976 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů ve Slovenské socialistické republice 01.07.1976
o1/c14/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
75/1976 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 01.10.1976
76/1976 Sb. Zákon o ražbě československých dukátů 02.07.1976
77/1976 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky 01.10.1976
78/1976 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu Slovenské socialistické republiky 01.10.1976
79/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky 02.07.1976
o1/c15/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1976
80/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě 15.01.1976
81/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska 20.01.1976
82/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly 01.09.1976
o1/c16/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c16/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c16/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c16/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1976
o5/c16/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.07.1976
o6/c16/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.07.1976
o7/c16/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.07.1976
o8/c16/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 22.04.1976
o9/c16/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.01.1976
o10/c16/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o11/c16/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 03.03.1976
83/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu 01.10.1976
84/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 01.10.1976
85/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 01.10.1976
86/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb 01.10.1976
87/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o informacích o výrobcích pro stavební části staveb 01.10.1976
88/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o oprávnění k projektové činnosti 01.10.1976
89/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o oprávnění k inženýrské činnosti 01.10.1976
90/1976 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 20.08.1976
91/1976 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady 20.08.1976
92/1976 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady 20.08.1976
93/1976 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o fakultě architektury Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě 01.09.1976
94/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě 01.01.1977
95/1976 Sb. Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků 01.01.1977
96/1976 Sb. Vyhláška federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 01.01.1977
97/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje a upravuje vyhláška č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků ve znění vyhlášky č. 103/1970 Sb. 01.01.1977
98/1976 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací 01.01.1977
99/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodní stráži 01.01.1977
100/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy 01.09.1976
101/1976 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani 01.01.1977
o1/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1976
o3/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.08.1976
o5/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1976
o8/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1976
o9/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
102/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací 01.10.1976
103/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě 01.10.1976
104/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán 06.05.1976
105/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví 23.05.1976
106/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky 29.04.1976
o1/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.09.1976
o3/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o4/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1976
o5/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.09.1976
o6/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o7/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.09.1976
o8/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1975
o9/c20/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o10/c20/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.06.1976
o11/c20/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o12/c20/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.06.1976
107/1976 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně 22.09.1976
108/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) 05.01.1976
109/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) 22.09.1976
o1/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o2/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.09.1976
o4/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1976
o5/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1976
o6/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1976
o9/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.09.1976
o10/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c21/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1976
o13/c21/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 31.05.1976
o14/c21/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.07.1976
110/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva 01.10.1976
111/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o rezervním fondu jednotného zemědělského družstva 01.10.1976
112/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti pro držitele služebních pasů 19.05.1976
113/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky, Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodní smlouvy ze dne 17. ledna 1931, vztahujících se k obchodu a Likvidačním protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky 15.03.1976
114/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky 22.07.1976
115/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku v oboru námořní a letecké dopravy 16.06.1976
116/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu 18.07.1976
117/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o Slovenské vodohospodářské inspekci 01.10.1976
118/1976 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 01.01.1977
o1/c22/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c22/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
119/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci 13.02.1976
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
121/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou 25.06.1976
122/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o podmínkách a způsobu využívání archivních dokumentů 01.11.1976
o1/c23/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o2/c23/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.08.1976
o3/c23/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.08.1976
123/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 01.01.1977
o1/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o2/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o4/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1976
o5/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o6/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1976
o7/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.10.1976
o8/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.10.1976
124/1976 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
125/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana 29.10.1976
126/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci 01.01.1978
o1/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o6/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.10.1976
o7/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.10.1976
o8/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.10.1976
o9/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.10.1976
127/1976 Sb. Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
128/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby 01.01.1977
o1/c26/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c26/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c26/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c26/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.04.1976
o5/c26/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 26.05.1976
o6/c26/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.09.1976
129/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
131/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
132/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
133/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu, kterým se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech, podepsaná v Praze dne 11. září 1956 21.10.1976
o1/c27/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1976
o2/c27/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.11.1976
134/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 24.07.1976
135/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 14.10.1976
136/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky 12.10.1976
137/1976 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv 29.11.1976
138/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 01.01.1977
139/1976 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 01.01.1977
140/1976 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol 09.12.1976
141/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vytěžování silničních nákladních vozidel 01.04.1977
142/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 09.12.1976
143/1976 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani 01.01.1977
144/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů 01.01.1977
145/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 84/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 01.01.1977
146/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů 01.01.1977
147/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 01.01.1977
148/1976 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o2/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o3/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 09.12.1976
o4/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.10.1976
o5/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.11.1976
o6/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1976
o7/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o8/c29/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 09.12.1976
149/1976 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977 01.01.1977
150/1976 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 01.01.1977
151/1976 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1977 01.01.1977
152/1976 Sb. Zákon o zřízení Řádu přátelství 01.01.1977
153/1976 Sb. Zákon o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus 01.01.1977
154/1976 Sb. Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1977
155/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací 01.01.1977
156/1976 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
157/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o režimech staveb 01.01.1977
158/1976 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodní stráži 01.01.1977
159/1976 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 01.01.1977
160/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 01.01.1977
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 01.01.1977
o1/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o3/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o4/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.12.1976
o6/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o7/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1976
o8/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o9/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o10/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1976
o14/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.12.1976
o16/c31/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.05.1976
o17/c31/1976 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1977
162/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 01.01.1977
o1/c32/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o2/c32/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
163/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1977 a 1978 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 28.12.1976
164/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára 28.12.1976
165/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů 01.01.1977
166/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování topné nafty 01.02.1977
167/1976 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.12.1976
o4/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o5/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o6/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1977
o7/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.12.1976
o8/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o9/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1976
o10/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.12.1976
o11/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1976
o14/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.12.1976
Přesunout nahoru