Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 20.01.1975
2/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie 30.07.1974
3/1975 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v Severomoravském kraji stavebními úřady 20.01.1975
o1/c1/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o3/c1/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o4/c1/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.01.1975
o5/c1/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o6/c1/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.01.1975
o7/c1/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 02.01.1974
o8/c1/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o9/c1/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
4/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město) 31.01.1975
5/1975 Sb. Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. ledna 1975 č. 3 31.01.1975
6/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou 05.09.1974
7/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky a Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi 19.04.1974
o1/c2/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.11.1974
o2/c2/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c2/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1975
8/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 65 - Banská Bystrica-okolí 17.02.1975
9/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 17.02.1975
10/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti 17.02.1975
o1/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1976
o3/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.02.1975
o4/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1975
o5/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.02.1975
o6/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.02.1975
o7/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.02.1975
o9/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c3/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.02.1975
11/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
12/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách 17.10.1974
o1/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.02.1975
o3/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.02.1975
o5/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.08.1974
o6/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c4/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
13/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (část území města Havířova) 28.02.1975
14/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 18.01.1975
o1/c5/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1974
o2/c5/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o4/c5/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c5/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.12.1974
o6/c5/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o7/c5/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.10.1974
o8/c5/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.09.1974
o9/c5/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
15/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 21 - Sládkovičovo 17.03.1975
16/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebních obvodech č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné 17.03.1975
17/1975 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku 01.04.1975
18/1975 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se podrobněji vymezuje součinnost útvarů Veřejné bezpečnosti a národních výborů při ochraně veřejného pořádku 01.04.1975
19/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení 01.04.1975
o1/c6/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c6/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
20/1975 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce 01.07.1975
21/1975 Sb. Zákon o udělování státních cen Klementa Gottwalda 27.03.1975
22/1975 Sb. Zákon o udělování Československé novinářské ceny 27.03.1975
23/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín) 27.03.1975
o1/c7/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c7/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1975
o3/c7/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1975
o4/c7/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c7/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.03.1975
o6/c7/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
24/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 28.03.1975
25/1975 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 01.04.1975
26/1975 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství 01.04.1975
27/1975 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o ochraně před povodněmi 01.04.1975
28/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků 01.04.1975
29/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla 01.04.1975
30/1975 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 01.04.1975
31/1975 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství 01.04.1975
32/1975 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi 01.04.1975
33/1975 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 01.05.1975
34/1975 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích při vývozu, dovozu a při zajišťování hospodářské kooperace se zahraničím 01.05.1975
35/1975 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji 01.05.1975
o1/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.04.1975
o2/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1975
o4/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o6/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1975
o7/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1974
o12/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1975
o15/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c10/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.04.1975
36/1975 Sb. Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 01.10.1975
37/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 121 pro volby do Sněmovny národů a ve volebním obvodu č. 41 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 29.04.1975
38/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 93 - Hnúšťa-Likier 29.04.1975
39/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves 29.04.1975
40/1975 Sb. Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60 29.04.1975
41/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti 01.04.1975
42/1975 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 01.07.1975
43/1975 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva ÚRO ze dne 5. února 1975 29.04.1975
44/1975 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 29.04.1975
o1/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1975
o2/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.04.1975
o3/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.04.1975
o4/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1975
o5/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o6/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1975
o8/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.02.1975
o9/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.02.1975
o11/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.04.1975
o15/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.04.1975
45/1975 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii 08.05.1975
46/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 128 (Králíky) 12.05.1975
47/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory 01.06.1975
48/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna 12.05.1975
49/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací 12.05.1975
o1/c13/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c13/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c13/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c13/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1975
50/1975 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci 28.05.1975
51/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Národní ceně Slovenské socialistické republiky 28.05.1975
52/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Sb., o státním svátku Slovenské socialistické republiky 28.05.1975
53/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 01.10.1975
o1/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1975
o2/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1975
o3/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.05.1975
o4/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1975
o8/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.05.1975
o9/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.05.1975
54/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 01.07.1975
o1/c15/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
55/1975 Sb. Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c16/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c16/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1975
o3/c16/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c16/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c16/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1975
o6/c16/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.06.1975
o7/c16/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.06.1975
56/1975 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 23.06.1975
57/1975 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě 01.08.1975
58/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 23.06.1975
59/1975 Sb. Zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. května 1975 č. 150 23.06.1975
60/1975 Sb. Usnesení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 01.07.1975
61/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství 04.05.1975
62/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi 01.07.1975
63/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech 01.07.1975
o1/c17/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.06.1975
o2/c17/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c17/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c17/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c17/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c17/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c17/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c17/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
64/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 29.12.1970
65/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 29.12.1970
66/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nicské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 29.12.1970
67/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 31.10.1973
o1/c18/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.12.1974
o2/c18/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.12.1974
o3/c18/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
68/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stockholmském dodatkovém znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 29.12.1970
69/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967 22.12.1970
70/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní 20.05.1972
71/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu 04.12.1974
72/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně charakteru hraničních přechodů na československo-polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna 01.03.1975
73/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 25.01.1975
o1/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.12.1974
o2/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.03.1975
o3/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o4/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.01.1975
o5/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 24.01.1975
o6/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.01.1975
o7/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o8/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o9/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.07.1975
o10/c19/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
74/1975 Sb. Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky 17.07.1975
75/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se upravuje působnost na úseku hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem 17.07.1975
76/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra 17.07.1975
77/1975 Sb. Zásady zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě Slovenské socialistické republiky, schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 11. června 1975 č. 175 17.07.1975
78/1975 Sb. Usnesení vlády Slovenské socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 17.07.1975
o1/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.07.1975
o4/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1975
o6/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1975
o8/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.07.1975
o10/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1975
79/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o doplnění usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 13 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů ČSSR částka 17 ze dne 23. června 1975 č. 58 12.08.1975
80/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o ochraně ovzduší před znečištěním 02.03.1975
81/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií 01.01.1975
82/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 25.03.1975
83/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce 22.01.1975
84/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů 30.01.1975
85/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou a o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o vzájemném odstranění překážek obchodu 01.01.1975
86/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 26.06.1973
87/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76 22.08.1975
88/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov) 22.08.1975
89/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 34 se sídlem v Košicích 22.08.1975
90/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.01.1976
o1/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1975
o2/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.08.1975
o6/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1975
o7/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.08.1975
o8/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c22/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.08.1975
o11/c22/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.02.1975
o12/c22/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.07.1974
o13/c22/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o14/c22/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1975
o15/c22/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.12.1974
o16/c22/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.01.1975
91/1975 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění šestého pětiletého plánu a prováděcích plánů v letech 1976 - 1980, schválené usnesením vlády ČSSR č. 209 ze dne 10. července 1975 01.01.1976
92/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci 24.05.1975
93/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 07.02.1975
94/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 30.04.1975
95/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích 24.06.1975
96/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení 26.03.1975
97/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací 15.09.1975
98/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla 15.09.1975
99/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 111/1974 Sb., o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975 15.09.1975
o1/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1975
o2/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1975
o3/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o4/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1975
o5/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1975
100/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu 01.01.1976
o1/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1975
o2/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.09.1975
o3/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.07.1975
o4/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1975
o5/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.09.1975
o6/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1975
o8/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1975
o9/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1975
o10/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1975
o11/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.09.1975
o12/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.09.1975
o13/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.09.1975
o14/c24/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
101/1975 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 87 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 30.09.1975
102/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10 30.09.1975
103/1975 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. července 1975 č. 210 01.01.1976
104/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka 01.07.1975
105/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou 18.06.1975
106/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) a Dodatkovém protokolu k oběma úmluvám 01.01.1975
107/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu II týkajícího se prodloužení doby platnosti Dodatkové úmluvy k Úmluvě CIV z roku 1961 o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících 01.01.1973
108/1975 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v Severomoravském kraji stavebním úřadem 30.09.1975
o1/c25/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.08.1965
o2/c25/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.09.1975
o4/c25/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o5/c25/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.06.1975
o6/c25/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 31.12.1980
109/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno) 16.10.1975
110/1975 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1976
111/1975 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1976
112/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku 01.01.1976
113/1975 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 01.01.1976
114/1975 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory mateřství 16.10.1975
115/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí 01.11.1975
116/1975 Sb. Vyhláška Slovenského báňského úřadu o ohlašování podzemních a povrchových prací orgánům státní báňské správy 01.01.1976
117/1975 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 16.10.1975
o1/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.10.1975
o2/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.10.1975
o3/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1974
o4/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o5/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1974
o6/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1975
o10/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.10.1975
o11/c26/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.10.1975
118/1975 Sb. Zákon České národní rady o advokacii 01.01.1976
119/1975 Sb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice 01.01.1976
120/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí 01.01.1976
o1/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o2/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1975
o4/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o5/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1975
o8/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1975
o9/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o10/c27/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení 01.01.1976
o1/c28/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.10.1975
o2/c28/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.11.1975
o3/c28/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o4/c28/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.11.1975
o5/c28/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o6/c28/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.06.1975
o7/c28/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.07.1975
o8/c28/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.07.1975
122/1975 Sb. Zákon o zemědělském družstevnictví 01.01.1976
123/1975 Sb. Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 01.01.1976
124/1975 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk) 19.11.1975
125/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky 01.01.1976
126/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976 19.11.1975
127/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí o nadstandardním vybavení bytů 01.01.1976
o1/c29/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.11.1975
o2/c29/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
128/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.01.1976
o1/c30/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c30/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o3/c30/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c30/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c30/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.11.1975
o6/c30/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.11.1975
o7/c30/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.06.1972
o8/c30/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.09.1974
o9/c30/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.02.1975
o10/c30/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.07.1975
o11/c30/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.08.1975
o12/c30/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.09.1975
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.01.1976
130/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.01.1976
131/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích 28.11.1975
132/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.01.1976
133/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o advokacii 01.01.1976
134/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.01.1976
135/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 01.01.1976
136/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 01.01.1976
o1/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o3/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o5/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o9/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o10/c33/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
137/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva, jejich změn a doplňků 01.01.1976
138/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví 01.01.1976
139/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 01.01.1976
140/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb. 01.01.1976
o1/c34/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c34/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.12.1975
o3/c34/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.12.1975
o4/c34/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
141/1975 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976 22.12.1975
142/1975 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976 01.01.1976
143/1975 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou 22.12.1975
144/1975 Sb. Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník 01.01.1976
145/1975 Sb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976 22.12.1975
146/1975 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976 01.01.1976
147/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na rok 1976 22.12.1975
148/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1976 01.01.1976
149/1975 Sb. Zákon Slovenské národní rady o archivnictví 01.01.1976
150/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech 22.12.1975
o1/c35/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o2/c35/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o3/c35/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
151/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací 01.01.1976
152/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 01.01.1976
153/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 01.01.1976
o1/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o2/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1975
o6/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.10.1975
o7/c36/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
154/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy 01.01.1976
155/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.01.1976
156/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 01.01.1976
o1/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1975
o2/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o3/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1976
o4/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o7/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1975
o9/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
157/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce 01.01.1976
158/1975 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů 01.01.1976
159/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o spolupráci v zemědělství a jejích formách 01.01.1976
160/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o smírčím řízení v jednotných zemědělských družstvech 01.01.1976
o1/c38/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1976
o2/c38/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1975
161/1975 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou 01.01.1976
162/1975 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou 01.01.1976
163/1975 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy 29.12.1975
164/1975 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách 29.12.1975
165/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců 01.01.1976
166/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o stahování, odprodeji a přejímání vepřových kůží 01.01.1976
o1/c39/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1976
o2/c39/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c39/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c39/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1975
o5/c39/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1975
o6/c39/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1975
o7/c39/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 21.08.1975
o8/c39/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o9/c39/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o10/c39/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
o11/c39/1975 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1976
167/1975 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při posuzování archivních dokumentů jako kulturních památek a způsob zajišťování zvýšené ochrany archivních dokumentů jako kulturních památek a národních kulturních památek 01.01.1976
168/1975 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při nabývání archivních dokumentů státem 01.01.1976
169/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi 30.12.1975
170/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru 30.12.1975
171/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění výčet zvěře 30.12.1975
172/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 30.12.1975
173/1975 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Trnavě, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem 30.12.1975
174/1975 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 30.12.1975
o1/c40/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.12.1975
o2/c40/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.10.1975
o3/c40/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c40/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c40/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1975
175/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 01.01.1976
176/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu 01.01.1976
177/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád 01.01.1976
178/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád 01.01.1976
179/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa 01.01.1976
180/1975 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů 01.01.1976
Přesunout nahoru