Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1974 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 13.02.1974
2/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice) 13.02.1974
3/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě 19.07.1973
4/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 01.09.1973
5/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu 19.09.1973
6/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky 20.07.1973
7/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 25.05.1973
8/1974 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Veľká Fatra 13.02.1974
9/1974 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Vihorlat 13.02.1974
10/1974 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o geodetických pracích ve výstavbě 01.03.1974
11/1974 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o geodetických pracích ve výstavbě 01.03.1974
o1/c1/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c1/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o4/c1/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o5/c1/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o6/c1/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 26.10.1973
o7/c1/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
12/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany 19.02.1974
13/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád 01.04.1974
14/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem 29.12.1970
15/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin 16.10.1973
16/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 26.01.1973
17/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech 01.01.1974
18/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o otevření hraničního přechodu na československo-polských státních hranicích Krnov - Pietrowice 27.11.1973
19/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím 01.01.1974
20/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy 21.11.1973
21/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 17.04.1973
22/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky 07.06.1973
o1/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1974
o7/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1974
o8/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.02.1974
o9/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.02.1974
o10/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.02.1974
o12/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o13/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o14/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.12.1973
o15/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.10.1973
o16/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o17/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o18/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o19/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o20/c2/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
23/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 162 28.03.1974
24/1974 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 45 - Martin 28.03.1974
25/1974 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 01.04.1974
26/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů 28.03.1974
27/1974 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně 28.03.1974
o1/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.03.1974
o2/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o5/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o6/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.11.1973
o7/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.01.1974
o8/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
28/1974 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel 01.04.1974
29/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel 01.04.1974
o1/c4/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c4/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c4/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c4/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1974
o5/c4/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
30/1974 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky 16.04.1974
31/1974 Sb. Zákon České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy 01.07.1974
32/1974 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83 16.04.1974
33/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory 01.05.1974
34/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 41/1965 Sb., o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech 16.04.1974
35/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974 01.05.1974
36/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy 17.07.1973
37/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství 31.03.1974
38/1974 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě 01.05.1974
39/1974 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Lučenci, kterou se určuje Městský národní výbor ve Fiľakově stavebním úřadem 16.04.1974
o1/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o14/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o15/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o16/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o17/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.04.1974
o18/c5/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
40/1974 Sb. Zákon o Sboru národní bezpečnosti 01.07.1974
41/1974 Sb. Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky 07.05.1974
42/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti 01.07.1974
43/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti 01.07.1974
o1/c6/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1974
o2/c6/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.03.1974
44/1974 Sb. Celní zákon 01.01.1975
45/1974 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 08.05.1974
46/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 84 (Praha 5) 08.05.1974
47/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb. 08.05.1974
48/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu 08.05.1974
o1/c7/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o2/c7/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c7/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c7/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c7/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
49/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou 05.02.1974
50/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 20.02.1974
51/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 01.01.1974
52/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou 24.12.1973
53/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti 11.11.1970
54/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách 27.02.1974
o1/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o3/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o4/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o5/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.03.1971
o13/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1974
o14/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1974
o15/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1974
o16/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1974
o17/c8/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c8/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o19/c8/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.12.1973
o20/c8/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.12.1973
o21/c8/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
55/1974 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 75 - Partizánske, okres Topoľčany 10.06.1974
56/1974 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 131 až 136 10.06.1974
57/1974 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů 01.07.1974
58/1974 Sb. Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 22. května 1974 č. 128 10.06.1974
59/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o provozování silniční taxislužby 01.07.1974
60/1974 Sb. Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje 10.06.1974
o1/c9/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o2/c9/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1974
o3/c9/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1974
o4/c9/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.06.1974
o5/c9/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c9/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c9/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c9/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.06.1974
61/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní 05.03.1970
62/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí 18.05.1972
63/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 23.03.1974
64/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou 24.03.1974
65/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem 30.03.1973
o1/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1974
o5/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1974
o8/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c10/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c10/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o13/c10/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.06.1973
o14/c10/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o15/c10/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.03.1974
o16/c10/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.05.1972
66/1974 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.1974
67/1974 Sb. Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských a některých dalších socialistických organizacích řízených ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy Slovenské socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády Slovenské socialistické republiky č. 175 ze dne 12. června 1974 04.07.1974
68/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 01.08.1974
69/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči 01.09.1974
o1/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1974
o2/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.07.1974
o7/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1974
o8/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c11/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c11/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.02.1974
o12/c11/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.02.1973
o13/c11/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.04.1974
o14/c11/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
70/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 75 (Praha 5) 25.07.1974
71/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68 25.07.1974
72/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku 25.07.1974
73/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech 01.10.1974
74/1974 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2 01.09.1974
75/1974 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem 01.08.1974
76/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů 01.01.1975
o1/c12/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1974
o2/c12/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.06.1974
77/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 28.08.1974
78/1974 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat 01.10.1974
79/1974 Sb. Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 01.09.1974
80/1974 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb. 01.09.1974
o1/c13/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1974
o2/c13/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.05.1974
o3/c13/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1974
o4/c13/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c13/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.08.1974
o6/c13/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1974
o7/c13/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.06.1974
81/1974 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze 30.09.1974
82/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974 13.09.1974
83/1974 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 13.09.1974
84/1974 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 13.09.1974
85/1974 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich 13.09.1974
86/1974 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých ustanovení o hospodářských závazcích na úseku zahraničního obchodu 13.09.1974
o1/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o2/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1974
o7/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1974
o8/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o9/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.09.1974
o12/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1974
o15/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1974
o17/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.09.1974
o19/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o20/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.09.1974
o21/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.09.1974
o22/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.09.1974
o23/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
87/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách 13.07.1974
88/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce 11.07.1973
89/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě 07.05.1974
90/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií 30.11.1973
o1/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.03.1974
o2/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.06.1974
o3/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o4/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.05.1974
o5/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.06.1974
o6/c15/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.09.1974
o7/c15/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.09.1974
o8/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.02.1974
o9/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.06.1974
o10/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o11/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.05.1974
o12/c15/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.06.1974
91/1974 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech 01.01.1975
92/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic 04.10.1974
93/1974 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich 04.10.1974
o1/c16/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o2/c16/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c16/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c16/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.10.1974
o5/c16/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c16/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1974
94/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa 19.07.1974
95/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace 04.01.1969
96/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 14.10.1971
o1/c17/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c17/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c17/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1974
o4/c17/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c17/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.03.1974
o6/c17/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.06.1974
o7/c17/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 25.07.1974
o8/c17/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.06.1974
o9/c17/1974 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 11.07.1974
97/1974 Sb. Zákon České národní rady o archivnictví 01.01.1975
98/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji 30.10.1974
99/1974 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná) 30.10.1974
100/1974 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady 30.10.1974
101/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek 01.01.1975
102/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím 01.01.1975
o1/c18/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.10.1974
o2/c18/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c18/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1974
o4/c18/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c18/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.10.1974
o6/c18/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.10.1974
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani 01.01.1975
104/1974 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách 01.01.1975
105/1974 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 a č. 149 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 06.11.1974
106/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 01.01.1975
107/1974 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady 06.11.1974
108/1974 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat 01.01.1975
109/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami 01.01.1975
110/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami 01.01.1975
111/1974 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975 01.01.1975
112/1974 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 16.11.1974
o1/c20/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.11.1974
o2/c20/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.11.1974
o3/c20/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c20/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.10.1974
o5/c20/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
113/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb. 01.01.1975
114/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského 27.11.1974
115/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení 13.08.1973
116/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích 16.11.1974
117/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení 01.01.1975
118/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech 01.01.1975
119/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb. 01.01.1975
120/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic 01.01.1975
121/1974 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení 01.01.1975
122/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně a doplnění vyhlášky, kterou se provádí zákon o dráhách 01.01.1975
123/1974 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou 01.01.1975
124/1974 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou 01.01.1975
125/1974 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975 01.01.1975
126/1974 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě 01.01.1975
127/1974 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica 20.12.1974
o1/c24/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o2/c24/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1974
o3/c24/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c24/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o5/c24/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.10.1974
o6/c24/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1974
128/1974 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 01.01.1975
129/1974 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 01.01.1975
130/1974 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 01.04.1975
131/1974 Sb. Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky 01.01.1975
132/1974 Sb. Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy 01.01.1975
133/1974 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975 01.01.1975
134/1974 Sb. Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani 01.01.1975
135/1974 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 01.04.1975
136/1974 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 23.12.1974
o1/c26/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o2/c26/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.12.1974
o3/c26/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o4/c26/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
137/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 01.01.1975
o1/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1974
o2/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1974
o3/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1975
o5/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.11.1974
o6/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1974
o8/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1974
o10/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1974
o11/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1974
o12/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1974
o14/c27/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1974
138/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 05.11.1974
139/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně 02.10.1974
o1/c28/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 07.11.1974
o2/c28/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.11.1974
o3/c28/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c28/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c28/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Přesunout nahoru