Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti železniční dopravy 10.10.1972
o1/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o4/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o5/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1973
o6/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o8/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o11/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání mezinárodních smluv 02.11.1972
o13/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání mezinárodních smluv 01.01.1973
o14/c1/1973 Sb. Oznámení o vydání mezinárodních smluv 01.01.1973
2/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 106 (který zahrnuje část města Třebíče a obce Budíkovice, Pocoucov a Ptáčov) Jihomoravského krajského národního výboru 07.02.1973
3/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu 07.02.1973
4/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu 07.02.1973
o1/c2/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c2/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1973
5/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 63 (Byšice - Liblice) Středočeského krajského národního výboru 09.02.1973
6/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka 14.07.1972
7/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou na období od 1. ledna 1973 do 31. prosince 1977 01.01.1973
8/1973 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.03.1973
o1/c3/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1972
o3/c3/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c3/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o5/c3/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c3/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c3/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 09.02.1973
o8/c3/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
o9/c3/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
o10/c3/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.12.1972
o11/c3/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
o12/c3/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
9/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února 15.02.1973
o1/c4/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1973
o2/c4/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c4/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c4/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c4/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.02.1973
10/1973 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii 23.02.1973
11/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 08.09.1972
12/1973 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami 01.03.1973
13/1973 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Čadci, kterou se určuje Městský národní výbor v Turzovce stavebním úřadem I. stupně 26.02.1973
o1/c6/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c6/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c6/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
14/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 01.04.1973
15/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 50 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 80 a č. 86 09.03.1973
16/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol 09.03.1973
17/1973 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 01.04.1973
o1/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o2/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1973
o4/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1973
o8/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c7/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
18/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 11 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
19/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 198 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
20/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 20.03.1973
21/1973 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 01.04.1973
22/1973 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podnikových archivech 01.04.1973
o1/c8/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.03.1973
o2/c8/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c8/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o4/c8/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.03.1973
o5/c8/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.06.1972
23/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky 30.03.1973
24/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly 30.03.1973
25/1973 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly 30.03.1973
26/1973 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů 01.04.1973
o1/c9/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1973
o2/c9/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c9/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c9/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o5/c9/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
27/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 06.04.1973
28/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32 06.04.1973
29/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 53 (Dačice - Jihočeský kraj) a č. 33 (Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj) 06.04.1973
30/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy 04.12.1972
31/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích 10.12.1971
32/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci 26.01.1972
33/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957 01.03.1973
34/1973 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určuje Městský národní výbor v Lipanech stavebním úřadem I. stupně 06.04.1973
35/1973 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru ve Veľkém Krtíši, kterou se určuje Městský národní výbor v okrese stavebním úřadem I. stupně 02.01.1973
o1/c10/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.09.1972
o2/c10/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o3/c10/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
o4/c10/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.10.1972
36/1973 Sb. Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie 01.07.1973
37/1973 Sb. Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
38/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Veltrusy) 19.04.1973
o1/c11/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1973
o2/c11/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1973
39/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o orgánech geodézie a kartografie 01.07.1973
40/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 14, 36, 80, 91 a 109 27.04.1973
o1/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o2/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1973
o6/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1973
o7/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1972
o8/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o9/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.04.1973
o10/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.09.1971
o12/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.04.1973
o14/c12/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.01.1973
o15/c12/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
o16/c12/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.03.1973
41/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 30.04.1973
42/1973 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících 30.04.1973
43/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Irskem 14.12.1972
o1/c13/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
44/1973 Sb. Zákon o ochranném dohledu 01.07.1973
45/1973 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon 01.07.1973
46/1973 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech 01.07.1973
47/1973 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 01.07.1973
48/1973 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád 01.07.1973
o1/c14/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c14/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c14/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o4/c14/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c14/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.12.1972
49/1973 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 01.07.1973
50/1973 Sb. Zákon o pěstounské péči 01.06.1973
51/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních 01.06.1973
52/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči 01.06.1973
53/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči 01.06.1973
o1/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o3/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.05.1973
o4/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1973
o6/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.05.1973
o7/c15/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.05.1973
o8/c15/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
54/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí 01.06.1973
55/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími 07.09.1971
56/1973 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c16/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.05.1973
o2/c16/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c16/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.01.1973
o4/c16/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
57/1973 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 70 - Lemešany, okres Prešov
58/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách 08.06.1973
59/1973 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech 01.07.1973
60/1973 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací 01.07.1973
61/1973 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
62/1973 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách 01.07.1973
o1/c17/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c17/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c17/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c17/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c17/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c17/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.06.1973
63/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
64/1973 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
65/1973 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
o1/c18/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o2/c18/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o3/c18/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c18/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.06.1973
o5/c18/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1973
66/1973 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku 01.07.1973
67/1973 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku 01.07.1973
68/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 122/1970 Sb., o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb 25.06.1973
o1/c19/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o2/c19/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c19/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o4/c19/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o5/c19/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c19/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.06.1973
o7/c19/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.04.1973
o8/c19/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.04.1973
69/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se částečně zrušuje vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství 29.06.1973
70/1973 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zrušení vládního nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství 01.07.1973
71/1973 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 29.06.1973
72/1973 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství 01.07.1973
73/1973 Sb. Zákon o branné výchově 01.01.1974
74/1973 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních 03.07.1973
75/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 76 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 03.07.1973
76/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 26 (Karlovy Vary II) 03.07.1973
77/1973 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebním obvodu č. 53 03.07.1973
78/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna 03.07.1973
79/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě 01.08.1973
o1/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.07.1973
o2/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o3/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o6/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o7/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.07.1973
o8/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
80/1973 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a služeb výpočetní techniky 01.09.1973
81/1973 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech 01.08.1973
82/1973 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací 01.08.1973
o1/c23/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c23/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o3/c23/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.07.1973
o4/c23/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.07.1973
83/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 19.04.1973
84/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky 27.12.1971
85/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému 26.01.1973
86/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1973 30.07.1973
87/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 35 (Klatovy I) 10.08.1973
88/1973 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřízení právnické fakulty University Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 10.08.1973
89/1973 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy 01.09.1973
o1/c25/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.08.1973
o2/c25/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o3/c25/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c25/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c25/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c25/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.08.1973
90/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími 02.05.1973
91/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o leteckých službách 02.02.1971
92/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království 11.05.1973
93/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador 14.12.1971
o1/c26/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.08.1973
o2/c26/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1973
94/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. února 1961, týkající se odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících 01.01.1973
95/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 21.03.1973
96/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador 01.03.1972
97/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu 02.05.1973
98/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království 12.04.1973
99/1973 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c27/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.10.1972
o2/c27/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.06.1973
o3/c27/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
100/1973 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Slovenské národní rady ve volebním obvodě č. 118 (Košice-Šaca)
101/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích 01.10.1973
102/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974 14.09.1973
103/1973 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o sdružení rodičů a přátel školy 14.09.1973
o1/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o3/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o4/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1973
o11/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1973
o12/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o13/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o14/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.09.1973
o15/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o17/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o18/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o20/c28/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
104/1973 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 01.10.1973
105/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 21.09.1973
o1/c29/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 21.09.1973
o2/c29/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
106/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS 01.10.1973
107/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti 01.10.1973
108/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs 01.10.1973
109/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 500 Kčs 01.10.1973
110/1973 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Slovenský kras 01.10.1973
111/1973 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 01.11.1973
112/1973 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně 01.10.1973
o1/c30/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1973
o2/c30/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o3/c30/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o4/c30/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.03.1973
o5/c30/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c30/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
113/1973 Sb. Trestní zákon (úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
114/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8) 12.10.1973
115/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj) 12.10.1973
116/1973 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ve volebním obvodě č. 109 12.10.1973
117/1973 Sb. Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 27. září 1973 č. 284 12.10.1973
118/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb. 01.11.1973
119/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích 15.10.1973
120/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou 20.07.1973
121/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích 03.07.1973
122/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 05.02.1973
123/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik 06.06.1972
124/1973 Sb. Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 01.01.1974
o1/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.10.1973
o3/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.10.1973
o4/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1973
o8/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o10/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.08.1973
o11/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1973
o14/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1973
o15/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.10.1973
o16/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.10.1973
o17/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o18/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o20/c32/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.04.1973
o21/c32/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.07.1973
o22/c32/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.02.1973
o23/c32/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.03.1973
125/1973 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 30.10.1973
126/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 09.02.1973
127/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou 27.06.1973
128/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě 17.06.1973
129/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím 19.12.1972
130/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem 02.04.1973
131/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky 27.10.1973
132/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik 19.07.1973
133/1973 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.12.1973
o1/c33/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.10.1973
o2/c33/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.10.1973
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen 01.01.1974
135/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen 01.01.1974
136/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen 01.01.1974
137/1973 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách 01.01.1974
138/1973 Sb. Zákon o vodách (vodní zákon) 01.04.1975
139/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 12.11.1973
140/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 12.11.1973
141/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru 12.11.1973
142/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik" 12.07.1971
143/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.09.1973
144/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízeních provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť 01.01.1974
145/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu 01.01.1974
146/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem 12.11.1973
147/1973 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1973
o2/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o7/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c35/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
148/1973 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
149/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89 06.12.1973
150/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104 06.12.1973
151/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný) 06.12.1973
152/1973 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8) 06.12.1973
153/1973 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 23 a 120 06.12.1973
154/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 01.01.1974
155/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách 01.01.1974
o1/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.12.1973
o5/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o6/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.12.1973
o10/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.12.1973
o11/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.12.1973
o12/c37/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 14.08.1973
o13/c37/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 05.09.1973
o14/c37/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.09.1973
o15/c37/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1974
o16/c37/1973 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 08.10.1973
156/1973 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974 01.01.1974
157/1973 Sb. Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství 01.01.1974
158/1973 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev 01.01.1974
159/1973 Sb. Zákon o ochraně označení původu výrobků 01.02.1974
160/1973 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech označení původu výrobků 01.02.1974
161/1973 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 01.01.1974
o1/c38/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.12.1973
o2/c38/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.12.1973
162/1973 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění občanského soudního řádu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
163/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.01.1974
o1/c40/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c40/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o3/c40/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c40/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o5/c40/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 03.09.1973
o6/c40/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
164/1973 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 27.12.1973
165/1973 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 01.01.1974
166/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1974 01.01.1974
167/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské 01.01.1974
168/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově 01.02.1974
169/1973 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 01.01.1974
170/1973 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 180/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 27.12.1973
171/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu 01.01.1974
172/1973 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 01.01.1974
173/1973 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa 01.01.1974
174/1973 Sb. Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 01.01.1974
o1/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o3/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1973
o4/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1973
o5/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
o7/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1973
o10/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1973
o12/c41/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1973
175/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla 01.01.1974
176/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu 01.01.1974
o1/c42/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c42/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c42/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1974
Přesunout nahoru