Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1972 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o inspekcích veřejného pořádku národních výborů 10.02.1972
2/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby 10.02.1972
3/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech 10.02.1972
4/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku 10.02.1972
o1/c1/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c1/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c1/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.02.1972
o5/c1/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
5/1972 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
6/1972 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 61/1971 Sb., o čestném odznaku Za ochranu hranic ČSSR SR 20.02.1972
7/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 20.02.1972
8/1972 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
9/1972 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí 28.02.1972
10/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o postupu při uplatňování snížení dovozních celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí 28.02.1972
11/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu 08.09.1971
o1/c4/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.11.1971
o2/c4/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o3/c4/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1972
o4/c4/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o5/c4/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c4/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
12/1972 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami 17.03.1972
13/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci 14.10.1971
o1/c5/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o2/c5/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c5/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c5/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o6/c5/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
14/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
15/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 01.04.1972
16/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem 01.04.1972
17/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu 01.04.1972
o1/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1972
o3/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o4/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o5/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1972
o7/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o10/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.02.1972
o11/c6/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
18/1972 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o inspekci veřejného pořádku národních výborů 26.04.1972
19/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zajištění přípravy a realizace staveb, jejichž objekty mohou zároveň sloužit účelům civilní obrany 26.04.1972
20/1972 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka 26.04.1972
21/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 12.10.1971
22/1972 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech 15.05.1972
23/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.04.1972
o2/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o5/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
o6/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1972
o7/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.04.1972
o8/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
o9/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.02.1972
o12/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1971
o14/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o15/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.04.1972
o17/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o18/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 07.02.1972
o19/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o20/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.04.1972
o21/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.04.1972
o22/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o23/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o24/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
o25/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o26/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1972
o27/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o28/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.04.1972
o29/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.04.1972
o30/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o31/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o32/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o33/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o34/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 26.04.1972
o35/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.11.1971
o36/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.11.1971
o37/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o38/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o39/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o40/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o41/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 09.12.1971
o42/c7/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy 01.07.1972
25/1972 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 01.07.1972
26/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 01.05.1972
o1/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o2/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.04.1972
o4/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
o6/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
o7/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1972
o9/c8/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c8/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o11/c8/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o12/c8/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o13/c8/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o14/c8/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
27/1972 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Slovenskou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
28/1972 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c10/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c10/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
29/1972 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 26 (Karlovy Vary II) Západočeského krajského národního výboru
30/1972 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích 01.06.1972
31/1972 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb 01.07.1972
o1/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
o2/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.05.1972
o3/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.05.1972
o5/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1972
o6/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.04.1972
o8/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1972
o9/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.05.1972
o10/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1972
o11/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
o13/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c11/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
32/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.1972
o1/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o2/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.06.1972
o5/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.06.1972
o8/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
o9/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c12/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.06.1972
33/1972 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 29.06.1972
34/1972 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích 29.06.1972
35/1972 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami 01.07.1972
36/1972 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o místním poplatku ze psů 01.07.1972
o1/c13/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c13/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o3/c13/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.06.1972
o4/c13/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c13/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1972
o6/c13/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
37/1972 Sb. Zákon o okresních a krajských zemědělských správách 01.09.1972
38/1972 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 12.07.1972
39/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 111 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 12.07.1972
40/1972 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 12.07.1972
41/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 12.07.1972
42/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy 01.08.1972
43/1972 Sb. Vyhláška Slovenského báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 01.08.1972
44/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí některým pracovníkům oborového podniku Č K D P r a h a 12.07.1972
45/1972 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění vyhláška č. 164/1971 Sb., o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací 01.08.1972
46/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách 05.05.1972
o1/c14/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1972
o2/c14/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.07.1972
47/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům n. p. Slovenské magnezitové závody, Košice a Báňské stavby, Prievidza 27.07.1972
48/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a rakouskou spolkovou vládou 14.12.1971
49/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt 17.01.1972
50/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice 03.06.1972
51/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích 05.08.1971
52/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o přijetí jednotných podmínek pro homologaci motorových vozidel (Předpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 08.05.1961
53/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím 17.03.1972
54/1972 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 01.09.1972
o1/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.01.1972
o2/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.05.1972
o3/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1972
o4/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1972
o5/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o7/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.06.1972
o9/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
o10/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
o11/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.10.1971
o14/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.08.1972
o15/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1972
o16/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.08.1972
o17/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.08.1972
o18/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 02.07.1971
o19/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.03.1972
o20/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 08.08.1972
o21/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o22/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o23/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o24/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 08.03.1972
o25/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o26/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
o27/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o28/c16/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 08.08.1972
55/1972 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 5 (Holýšovsko) a č. 100 (Kladrubsko) 18.08.1972
56/1972 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změnách a doplňcích nařízení vlády ČSSR č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad 01.09.1972
57/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků 01.10.1972
58/1972 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie 01.10.1972
59/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 01.10.1972
o1/c18/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1972
o2/c18/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c18/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
60/1972 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 31 (severní část města Liberce a místní části Nové a Staré Pavlovice, Ruprechtice, Rudolfov a Kateřinky) Severočeského krajského národního výboru 11.09.1972
61/1972 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs 11.09.1972
62/1972 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs 11.09.1972
63/1972 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs 11.09.1972
64/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 32/1972 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, českého vydání
o1/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 11.04.1972
o3/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
o7/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
o9/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 11.09.1972
o10/c19/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1972
65/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 01.10.1972
o1/c20/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c20/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.09.1972
o3/c20/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.09.1972
66/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků 01.10.1972
67/1972 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o místním poplatku ze psů 01.10.1972
o1/c21/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.09.1972
o2/c21/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c21/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1972
o4/c21/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.08.1972
o5/c21/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
68/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 119 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 19.09.1972
69/1972 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci University Karlovy v Praze 01.10.1972
70/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci 13.07.1972
71/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě 02.03.1972
72/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 27.06.1972
73/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.09.1972
o2/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.09.1972
o3/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.09.1972
o5/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1972
o10/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.01.1972
o11/c22/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c22/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodncíh smluv 12.04.1972
o13/c22/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodncíh smluv 26.06.1972
o14/c22/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodncíh smluv 29.06.1972
74/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 28.06.1972
75/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím 17.03.1972
76/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností 06.10.1972
77/1972 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů 01.11.1972
o1/c23/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c23/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
o3/c23/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.09.1972
o4/c23/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.12.1971
o5/c23/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.03.1972
o6/c23/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.06.1972
o7/c23/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.06.1972
78/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
79/1972 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 31.10.1972
80/1972 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změně území Západoslovenského kraje a Středoslovenského kraje 31.10.1972
81/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973 31.10.1972
82/1972 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 31.10.1972
83/1972 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Michalovcích, kterou se určuje další městský a místní národní výbor v okrese stavebním úřadem 31.10.1972
o1/c24/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
o2/c24/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.10.1972
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 01.01.1973
85/1972 Sb. Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím 01.01.1973
o1/c25/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1972
o2/c25/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
o3/c25/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c25/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c25/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.11.1972
o6/c25/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c25/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
86/1972 Sb. Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat 01.01.1973
87/1972 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru 15.11.1972
88/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu 01.01.1973
89/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. 01.01.1973
o1/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.11.1972
o3/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.11.1972
o4/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1972
o5/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o6/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.11.1972
o7/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1972
o8/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1972
o9/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1972
o11/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1972
o12/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c26/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.11.1972
90/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu 01.01.1973
91/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby 01.01.1973
92/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě 25.10.1971
o1/c27/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.12.1972
93/1972 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory 01.01.1973
94/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel 01.01.1973
95/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu 14.12.1972
96/1972 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech 01.01.1973
97/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb. a vyhlášky č. 124/1970 Sb. 01.01.1973
o1/c28/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.12.1972
o2/c28/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c28/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c28/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
98/1972 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973 01.01.1973
99/1972 Sb. Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného 01.01.1973
100/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím 01.01.1973
101/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o2/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1972
o5/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1972
o7/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.10.1972
o8/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o10/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.12.1972
o11/c29/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
102/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů 01.01.1973
103/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství 01.01.1973
104/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1973
105/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o zlepšovacích návrzích 01.01.1973
106/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 01.01.1973
107/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1973
o1/c30/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c30/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o3/c30/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o4/c30/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
o5/c30/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1972
o6/c30/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 29.09.1972
o7/c30/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
o8/c30/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
o9/c30/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1973
o10/c30/1972 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
108/1972 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 01.01.1973
109/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973 01.01.1973
110/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat 01.01.1973
111/1972 Sb. Oznámení Kanceláře České národní rady
112/1972 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. 01.01.1973
113/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství 01.01.1974
114/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů 01.01.1974
115/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí 01.01.1974
116/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků 28.12.1972
117/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR 28.12.1972
o1/c32/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1973
118/1972 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích 01.03.1973
119/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení 01.01.1973
120/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích 01.01.1973
121/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c33/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c33/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Přesunout nahoru