Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů krajských národních výborů 11.02.1971
2/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům 01.03.1971
3/1971 Sb. Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv 11.02.1971
4/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách 11.02.1971
5/1971 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti 11.02.1971
6/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 11.02.1971
7/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o registraci staveb 11.02.1971
8/1971 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.02.1971
o1/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.12.1970
o3/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o4/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c1/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o6/c1/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
o7/c1/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 25.11.1970
9/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon Slovenské národní rady č. 116/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 22.02.1971
10/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 22.02.1971
11/1971 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 02.03.1971
12/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 204/1968 Sb., o jednacím řádu Slovenské národní rady 08.03.1971
13/1971 Sb. Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Banské Bystrici a některých okresních soudů 08.03.1971
14/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací 17.03.1971
15/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu 17.03.1971
16/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 184/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací 17.03.1971
17/1971 Sb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců městského soudu v Praze a okresních soudů v Českých Budějovicích a Mostě 17.03.1971
18/1971 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.03.1971
o1/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o4/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o6/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c5/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
19/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady 17.03.1971
o1/c6/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1971
o2/c6/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1971
o3/c6/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1971
o4/c6/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.03.1971
o5/c6/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1970
20/1971 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1960 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 01.04.1971
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 01.04.1971
22/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje federální cenový úřad 01.04.1971
23/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs 01.04.1971
24/1971 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání bankovek po 20 Kčs 01.04.1971
o1/c7/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o2/c7/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1971
o3/c7/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 28.08.1970
25/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o čestných titulech zasloužilý pracovník kultury a vzorný pracovník kultury ury 13.04.1971
26/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 181/1969 Sb., o ochraně před povodněmi 13.04.1971
27/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM 20.07.1970
28/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství 16.11.1970
29/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie 12.06.1970
o1/c8/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c8/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.04.1971
o3/c8/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o4/c8/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c8/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c8/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
o7/c8/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
o8/c8/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
o9/c8/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
o10/c8/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
30/1971 Sb. Vyhláška ministra vnitra Československé socialistické republiky o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů 12.05.1971
31/1971 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa 12.05.1971
o1/c9/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o2/c9/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c9/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.04.1971
o4/c9/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.04.1971
o5/c9/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c9/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o7/c9/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
32/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) 01.07.1971
33/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o stanovení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy v působnosti Slovenské socialistické republiky 01.06.1971
34/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 131/1970 Sb., o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících 01.06.1971
35/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 1/1971 Sb., o zřizování odborů krajských národních výborů 01.06.1971
36/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem 15.05.1971
o1/c10/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o2/c10/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 26.10.1970
37/1971 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
38/1971 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
o1/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.06.1971
o6/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1970
o8/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1971
o9/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1971
o10/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.12.1970
o11/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.06.1971
o12/c11/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 04.06.1971
o13/c11/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodných smluv 01.01.1971
o14/c11/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodných smluv 01.01.1971
o15/c11/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodných smluv 01.01.1971
o16/c11/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodných smluv 01.01.1971
39/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích 14.06.1971
40/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích 14.06.1971
41/1971 Sb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů 14.06.1971
o1/c12/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c12/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
42/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu 01.07.1971
o1/c13/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c13/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1971
o3/c13/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
o4/c13/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1971
43/1971 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci 28.11.1971
44/1971 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění 01.08.1971
45/1971 Sb. Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971 06.07.1971
46/1971 Sb. Zákon o geodézii a kartografii 01.09.1971
47/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 06.07.1971
o1/c14/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c14/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.07.1971
o3/c14/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
48/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, v nichž lze přidělit byt ve státním zájmu 07.07.1971
49/1971 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel 01.09.1971
50/1971 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi 01.09.1971
51/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě 15.01.1971
52/1971 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.06.1971
o1/c15/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o2/c15/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.11.1970
53/1971 Sb. Zákon České národní rady o volbách do České národní rady 01.08.1971
54/1971 Sb. Zákon České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice 01.08.1971
55/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady 01.08.1971
56/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o volbách do národních výborů v Slovenské socialistické republice 01.08.1971
57/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech 28.11.1971
58/1971 Sb. Zákon České národní rady o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy 08.07.1971
59/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 148/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 08.07.1971
60/1971 Sb. Zákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky) 08.07.1971
61/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o čestném odznaku Za ochranu hranic ČSSR SR 08.07.1971
o1/c18/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.07.1971
o2/c18/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c18/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1971
62/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech 01.08.1971
63/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě 01.08.1971
64/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o úpravě státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971 08.07.1971
65/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra 08.07.1971
66/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze 13.08.1971
67/1971 Sb. Vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů 13.08.1971
68/1971 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 01.09.1971
69/1971 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okr. Břeclav, působnost stavebního úřadu 01.08.1971
70/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 13.08.1971
o1/c20/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 02.04.1971
o2/c20/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o3/c20/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c20/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o5/c20/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.02.1971
o6/c20/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c20/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o8/c20/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 09.04.1971
71/1971 Sb. Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví 01.10.1971
72/1971 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 01.09.1971
73/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu 01.09.1971
74/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu 01.09.1971
75/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě 01.10.1971
76/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti 30.08.1971
77/1971 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 01.09.1971
78/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.08.1971
o5/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o6/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1971
o7/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1971
o8/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o9/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.08.1971
o10/c22/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
79/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou 06.02.1971
80/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách 19.04.1971
81/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze 12.05.1971
82/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě 05.06.1971
83/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství 06.05.1971
84/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury 25.06.1971
85/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací 01.07.1971
o1/c23/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.06.1971
o2/c23/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 10.05.1971
o3/c23/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 03.06.1971
o4/c23/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 16.06.1971
86/1971 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi 01.10.1971
87/1971 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel 01.10.1971
88/1971 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 16.09.1971
89/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971 16.09.1971
o1/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.09.1971
o2/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.09.1971
o4/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o9/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c24/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 16.09.1971
o13/c24/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.06.1971
90/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě 20.09.1971
91/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podrobném vymezení území městských obvodů hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy 20.09.1971
92/1971 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 24.09.1971
93/1971 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 24.09.1971
94/1971 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice 24.09.1971
95/1971 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady 24.09.1971
96/1971 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v Slovenské socialistické republice 24.09.1971
97/1971 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady 24.09.1971
98/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení podpory při narození dítěte 01.10.1971
99/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, jímž se mění vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti 01.10.1971
100/1971 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 15.09.1971
o1/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.09.1971
o4/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1971
o5/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o6/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o7/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.09.1971
101/1971 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu) 20.10.1971
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství 01.01.1972
103/1971 Sb. Zákon o lidové kontrole 20.10.1971
104/1971 Sb. Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů 01.11.1971
105/1971 Sb. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání 20.10.1971
o1/c28/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o2/c28/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
106/1971 Sb. Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpeční 20.10.1971
107/1971 Sb. Zákon o mateřském příspěvku 20.10.1971
108/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb. 20.10.1971
109/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb. 20.10.1971
110/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem 20.10.1971
111/1971 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1972
112/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1972
113/1971 Sb. Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1972
114/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1972
o1/c30/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c30/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c30/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
115/1971 Sb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975 21.10.1971
116/1971 Sb. Zákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly 21.10.1971
117/1971 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosů a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1972
118/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami 01.11.1971
119/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 21.10.1971
o1/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o2/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o3/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o4/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c31/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
120/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na léta 1971 - 1975 27.10.1971
121/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o lidové kontrole v Slovenské socialistické republice 27.10.1971
122/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o jejich správě 01.01.1972
123/1971 Sb. Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady 27.10.1971
124/1971 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa 27.10.1971
125/1971 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961 27.10.1971
o1/c32/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c32/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o3/c32/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o4/c32/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.07.1971
126/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni 26.11.1971
127/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů 24.11.1971
128/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů 24.11.1971
129/1971 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů 01.01.1973
130/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování 24.11.1971
131/1971 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb. 24.11.1971
132/1971 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích 24.11.1971
133/1971 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972 24.11.1971
134/1971 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1972
o1/c33/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c33/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1971
o3/c33/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c33/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c33/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o6/c33/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o7/c33/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
135/1971 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů 01.12.1971
136/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů 01.01.1972
137/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 24.11.1971
o1/c34/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.05.1971
138/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 01.01.1972
o1/c35/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.12.1971
139/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací 01.01.1972
140/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 01.01.1972
141/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností 01.01.1972
142/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb. 01.05.1972
143/1971 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb. 20.12.1971
o1/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1971
o2/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1971
o3/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1971
o4/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.04.1971
o5/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.10.1971
o7/c36/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
144/1971 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972 01.01.1972
145/1971 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže 01.01.1972
146/1971 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 01.01.1972
147/1971 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 01.01.1972
148/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství 01.01.1972
149/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství 01.01.1972
150/1971 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady 23.12.1971
151/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu 01.01.1972
152/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě 01.01.1972
153/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací 01.01.1972
154/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví 01.01.1972
155/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků 01.01.1972
156/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě 01.01.1972
157/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek 01.01.1972
o1/c38/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c38/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o3/c38/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c38/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c38/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o6/c38/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o7/c38/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1972
158/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1972 01.01.1972
159/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 01.01.1972
160/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky 01.01.1972
161/1971 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 155/1970 Sb., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů 27.12.1971
o1/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o2/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.12.1971
o3/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o4/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 08.10.1971
o8/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1971
o9/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1971
o10/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
o11/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1972
162/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady Československého Revolučního odborového hnutí o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.01.1972
163/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření 28.12.1971
164/1971 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací 01.01.1972
165/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 01.01.1972
166/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb 01.01.1972
o1/c40/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.09.1971
o2/c40/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.10.1971
o3/c40/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1972
167/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky 01.07.1971
168/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 08.04.1971
169/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic 05.08.1971
170/1971 Sb. Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců Krajského soudu v Bratislavě, Krajského soudu v Košicích a některých okresních (městských) soudů 29.12.1971
171/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 29.12.1971
o1/c41/1971 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 21.05.1971
Přesunout nahoru