Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení 18.02.1970
2/1970 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol 01.09.1969
3/1970 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, splavnou část řeky Moravy a Váhu a pro jezera a vodní nádrže používané k plavbě na území Slovenské socialistické republiky 01.04.1970
4/1970 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů 18.02.1970
5/1970 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.02.1970
6/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 18.02.1970
7/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení 25.02.1970
8/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 25.02.1970
9/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Galantě, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem 25.02.1970
10/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru Bratislava-venkov, kterou se určuje místní národní výbor stavebním úřadem 25.02.1970
11/1970 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášky č. 11/1968 Sb. 25.02.1970
12/1970 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1968 Sb., o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu 25.02.1970
13/1970 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu 01.03.1970
14/1970 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu 01.03.1970
15/1970 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky 11.03.1970
16/1970 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani 11.03.1970
17/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb 12.03.1970
18/1970 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi 12.03.1970
o1/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.01.1969
o8/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.03.1970
o12/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.03.1970
o14/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.03.1970
o16/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o17/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o18/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o19/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
19/1970 Sb. Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
20/1970 Sb. Zákon o prokuratuře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
21/1970 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního divadla 24.03.1970
22/1970 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 28/1969 Sb., o přijímání na studium na vysoké školy 24.03.1970
23/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory 24.03.1970
24/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přechodném prodloužení pracovní doby a o přesunech pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1970 24.03.1970
25/1970 Sb. Oznámení předsednictva Slovenské národní rady o správném znění zákona Slovenské národní rady č. 177/1969 Sb., o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970 26.03.1970
26/1970 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd 26.03.1970
27/1970 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti úpravy majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů 01.04.1970
28/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Nových Zámcích, kterou se určují obvodní úřady místních (městského) národních výborů v okrese stavebními úřady 26.03.1970
o1/c7/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o2/c7/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1970
o3/c7/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o4/c7/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 26.03.1970
29/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o utvoření obvodních národních výborů v městě Košicích 08.04.1970
30/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky 08.04.1970
31/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky 08.04.1970
32/1970 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
33/1970 Sb. Zákon České národní rady o finančních správách 01.07.1970
34/1970 Sb. Zákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky 21.04.1970
35/1970 Sb. Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu 21.04.1970
36/1970 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 01.05.1970
37/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Topoľčanech, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese stavebními úřady 21.04.1970
o1/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.01.1970
o3/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o5/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1970
o9/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1970
o10/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 21.04.1970
o13/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c10/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1970
38/1970 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality 01.05.1970
39/1970 Sb. Vyhláška ONV v Komárně, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem 28.04.1970
40/1970 Sb. Vyhláška rady ONV v Povážské Bystrici, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady 28.04.1970
41/1970 Sb. Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky č. 85/1969 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, kapalných a plynných paliv a elektrické energie 28.04.1970
42/1970 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
43/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd 11.05.1970
44/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech 11.05.1970
o1/c13/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c13/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 11.05.1970
o3/c13/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.04.1970
o4/c13/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.04.1970
o5/c13/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c13/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 11.05.1970
45/1970 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou 15.05.1970
46/1970 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy 15.05.1970
47/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií 01.01.1970
o1/c14/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c14/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c14/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c14/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c14/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.06.1969
o7/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 17.11.1969
o8/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1970
o9/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1970
o10/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 20.11.1969
o11/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1970
o12/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1970
o13/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.05.1970
o14/c14/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.10.1969
48/1970 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o stanovení orgánu státní správy příslušného k přezkoumávání rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů o uložení pořádkových pokut a důtek s pokutou 27.05.1970
49/1970 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev paliv, stavebnictví, hutního průmyslu a rudných dolů a chemického průmyslu a Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 57/1959 Ú. v. (Ú. l.), o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným národními výbory 01.06.1970
50/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu 01.07.1969
51/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu 01.07.1969
o1/c15/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c15/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c15/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c15/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o6/c15/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c15/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 18.02.1970
o8/c15/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1970
o9/c15/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.04.1970
o10/c15/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.03.1970
o11/c15/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.05.1970
52/1970 Sb. Ústavní zákon o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů 04.06.1970
53/1970 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění 04.06.1970
54/1970 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o rejstříku trestů 04.06.1970
55/1970 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970 04.06.1970
56/1970 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.06.1970
o1/c16/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c16/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1969
o3/c16/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.06.1970
o4/c16/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.03.1968
57/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách 18.03.1970
58/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky 03.02.1969
59/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu 04.05.1970
o1/c17/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1970
o2/c17/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c17/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 11.06.1970
60/1970 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb. 19.06.1970
o1/c18/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1970
o2/c18/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.12.1969
o3/c18/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 13.02.1970
61/1970 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.07.1970
62/1970 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí 01.07.1970
63/1970 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 78/1954 Ú. v. (č. 58/1954 Ú. l.) o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. v. (Ú. l.), vydané k jejímu provedení 01.07.1970
64/1970 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.07.1970
65/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel 30.06.1970
66/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Popradu, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady 30.06.1970
o1/c20/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c20/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c20/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1970
o4/c20/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c20/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1970
o6/c20/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c20/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.05.1970
o8/c20/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c20/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.01.1970
67/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 09.06.1970
68/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií ze dne 12. října 1948 01.12.1969
69/1970 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení č. 219/1949 Sb., č. 220/1949 Sb., č. 221/1949 Sb., č. 222/1949 Sb. a č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem 01.07.1970
o1/c21/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1969
70/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci 17.07.1970
71/1970 Sb. Zákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení 01.10.1970
72/1970 Sb. Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku 01.08.1970
73/1970 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů 17.07.1970
74/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření 17.07.1970
75/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb. a č. 179/1968 Sb. 01.10.1970
76/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., a č. 180/1968 Sb. 01.10.1970
77/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb. a č. 181/1968 Sb. 01.10.1970
o1/c22/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c22/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
78/1970 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se vydává organizační a jednací řád Slovenské komise pro vědecké hodnosti 30.07.1970
79/1970 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu 01.08.1970
o1/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1970
o8/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c23/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.07.1970
80/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely 01.01.1967
81/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu 25.09.1966
o1/c24/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c24/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c24/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c24/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c24/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c24/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1970
o8/c24/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.05.1970
o9/c24/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 06.02.1970
o10/c24/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 30.04.1970
o11/c24/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 02.06.1970
82/1970 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o čestných titulech zasloužilý pracovník kultury a vzorný pracovník kultury tury 19.08.1970
83/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel 19.08.1970
84/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů 19.08.1970
85/1970 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.10.1970
86/1970 Sb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů 19.08.1970
o1/c25/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o2/c25/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o4/c25/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c25/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1969
87/1970 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 01.09.1970
88/1970 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu 07.09.1970
89/1970 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterou se mění příloha č. 3 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů 07.09.1970
o1/c27/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 07.09.1970
o2/c27/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c27/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c27/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c27/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o6/c27/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1970
o7/c27/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 23.06.1970
o8/c27/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.07.1969
o9/c27/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1970
o10/c27/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.09.1970
90/1970 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr 01.10.1970
91/1970 Sb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě 30.09.1970
92/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Levicích, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů a další městské národní výbory stavebními úřady 30.09.1970
93/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a o číslování budov 01.01.1971
94/1970 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
o1/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1970
o2/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1970
o3/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.10.1970
o5/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1970
o8/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1970
o10/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1970
o12/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o14/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c29/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
95/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech 27.10.1970
96/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 124/1961 Sb., o střelných zbraních a střelivu 27.10.1970
o1/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1970
o4/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o5/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1970
o6/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o8/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1970
o9/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c30/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1970
o12/c30/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.08.1970
97/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě 01.08.1970
98/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 23.07.1970
99/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí 03.11.1970
100/1970 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 01.01.1971
101/1970 Sb. Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 27.11.1970
102/1970 Sb. Zákon o změnách a doplnění zákona č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 27.11.1970
o1/c33/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c33/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
103/1970 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků 01.01.1971
104/1970 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů 01.12.1970
105/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě 01.01.1971
106/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971 30.11.1970
107/1970 Sb. Vyhláška ministerstva plánování České socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých, tekutých a plynných paliv a elektrické energie 01.01.1971
108/1970 Sb. Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.12.1970
o1/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1970
o3/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1970
o4/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 05.02.1970
o6/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c34/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
109/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 08.12.1970
110/1970 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 01.01.1971
111/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě 06.02.1970
112/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin 09.10.1970
113/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 28.10.1970
114/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru 03.12.1968
115/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o finančních správách 01.01.1971
116/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1971
117/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1971
118/1970 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr 15.12.1970
o1/c36/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.03.1968
o2/c36/1970 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
119/1970 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1971
120/1970 Sb. Zákon České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1971
121/1970 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům 01.01.1971
122/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb 01.01.1971
123/1970 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb. 01.01.1971
124/1970 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb. 01.01.1971
o1/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.12.1970
o3/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.11.1970
o7/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 17.12.1970
o9/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o10/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o12/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
125/1970 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 22.12.1970
126/1970 Sb. Ústavní zákon o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky 01.01.1971
127/1970 Sb. Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice 22.12.1970
128/1970 Sb. Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 01.01.1971
129/1970 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky 22.12.1970
o1/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o3/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1970
o4/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1969
o8/c38/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.02.1969
130/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky 01.01.1971
131/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících 01.01.1971
132/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice 28.12.1970
o1/c39/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c39/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev 01.01.1971
o1/c40/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o2/c40/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
134/1970 Sb. Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla) 01.01.1971
135/1970 Sb. Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971 01.01.1971
136/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 01.01.1971
137/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti 01.01.1971
138/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku 01.01.1971
139/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži 01.01.1971
140/1970 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků 01.01.1971
141/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací 01.01.1971
142/1970 Sb. Zákon o devizovém hospodářství 01.01.1971
143/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství 01.01.1971
144/1970 Sb. Zákon o Státní bance československé 01.01.1971
145/1970 Sb. Zákon o národohospodářském plánování 01.01.1971
146/1970 Sb. Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě 28.12.1970
147/1970 Sb. Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 01.01.1971
148/1970 Sb. Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971 01.01.1971
149/1970 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblasti 28.12.1970
o1/c44/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c44/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
150/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky 01.01.1971
151/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje a o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971 01.01.1971
152/1970 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům 01.01.1971
153/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/1970 Sb., kterou se provádí zákon SNR č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona SNR č. 117/1970 Sb. 01.01.1971
154/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku 01.01.1971
155/1970 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů 01.01.1971
156/1970 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 01.01.1971
157/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese jako stavební úřady 29.12.1970
158/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 01.01.1971
159/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích 01.01.1971
160/1970 Sb. Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů 29.12.1970
o1/c46/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c46/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o3/c46/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1971
o4/c46/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c46/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.01.1971
161/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě 20.10.1969
162/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě 01.01.1971
163/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu 01.01.1971
164/1970 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 30.12.1970
o1/c47/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1971
o2/c47/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1970
Přesunout nahoru