Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1969 Sb. Zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady 08.01.1969
2/1969 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 08.01.1969
3/1969 Sb. Zákon České národní rady o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky 08.01.1969
o1/c1/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c1/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o3/c1/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c1/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o5/c1/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1969
o6/c1/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1969
o7/c1/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1969
4/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu 01.02.1969
5/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 32/1964 Sb., o řízení při dovozu 01.02.1969
6/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty 01.02.1969
o1/c2/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
7/1969 Sb. Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky 01.02.1969
8/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě 01.01.1969
9/1969 Sb. Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se zřizuje Okresní soud ve Svidníku a Státní notářství ve Svidníku 01.02.1969
10/1969 Sb. Ústavní zákon o Radě obrany státu 01.03.1969
11/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky 18.10.1968
o1/c4/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o2/c4/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
12/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecných podmínkách pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968) 15.01.1969
13/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci 07.02.1968
o1/c5/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.01.1969
o3/c5/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c5/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.01.1969
14/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 07.03.1969
15/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy 07.03.1969
o1/c6/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1968
16/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států 09.06.1967
17/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 15.03.1969
18/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 15.03.1969
19/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky 11.02.1969
20/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky 07.02.1969
21/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů 19.07.1968
22/1969 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.03.1969
23/1969 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.04.1969
o1/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.03.1969
o2/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.01.1969
o3/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o6/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1969
o7/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.12.1968
o9/c8/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
24/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o důchodové dani 04.04.1969
25/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 01.09.1969
o1/c9/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 21.12.1968
26/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 15.04.1969
27/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 159/1968 Sb., o důchodové dani 15.04.1969
28/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy 15.04.1969
29/1969 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor v Západoslovenském kraji stavebním úřadem 01.01.1969
30/1969 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.04.1969
o1/c10/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
31/1969 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv 24.03.1969
32/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích 19.03.1967
o1/c11/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c11/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c11/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.02.1969
o4/c11/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 11.02.1969
33/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím 01.01.1969
34/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 30.09.1968
35/1969 Sb. Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém v Brně 25.04.1969
36/1969 Sb. Vládní nařízení České socialistické republiky, kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu 25.04.1969
37/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů 11.02.1969
38/1969 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 01.05.1969
o1/c13/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.02.1969
39/1969 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky 08.05.1969
40/1969 Sb. Zákon České národní rady o městě Ostravě 01.07.1969
41/1969 Sb. Zákon České národní rady o městě Plzni 01.07.1969
42/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o kulturní spolupráci 17.03.1969
o1/c14/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c14/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c14/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1969
43/1969 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 01.06.1969
o1/c15/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
o3/c15/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
44/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě 20.03.1969
45/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy 21.05.1969
46/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy 21.05.1969
o1/c16/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1968
o2/c16/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
47/1969 Sb. Vyhláška Slovenského cenového úřadu a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 01.06.1969
48/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 11.04.1969
49/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 01.09.1969
50/1969 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.05.1969
51/1969 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.06.1969
52/1969 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii 31.05.1969
53/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9) 01.03.1969
o1/c19/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c19/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
54/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích 10.06.1969
55/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích 10.06.1969
56/1969 Sb. Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky 16.06.1969
57/1969 Sb. Ústavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb. 01.07.1969
58/1969 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem 01.07.1969
59/1969 Sb. Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání 01.07.1969
60/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě 28.02.1969
61/1969 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů 01.07.1969
62/1969 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
63/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách 07.02.1969
64/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě 03.12.1968
o1/c24/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 27.06.1969
o2/c24/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c24/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c24/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
o5/c24/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 11.03.1969
o6/c24/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 01.04.1969
65/1969 Sb. Vládní nařízení Československé socialistické republiky o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci 30.06.1969
66/1969 Sb. Vyhláška federálního výboru pro ceny o změně váhových skupin jatečných prasat 01.07.1969
67/1969 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů 01.07.1969
68/1969 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.07.1969
o1/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 22.05.1969
o4/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.03.1969
o5/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1969
o7/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1969
o9/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.06.1969
o10/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
o12/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
o13/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o14/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o15/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o16/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1969
o17/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1969
o18/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.06.1969
o19/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o20/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
o21/c25/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1969
69/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním svátku Slovenské socialistické republiky 30.06.1969
70/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě Slovenské socialistické republiky 30.06.1969
71/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky 01.07.1969
72/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice 01.07.1969
73/1969 Sb. Vládní nařízení Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 01.07.1969
o1/c27/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
o2/c27/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c27/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
74/1969 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách 01.07.1969
75/1969 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969 21.07.1969
76/1969 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969 21.07.1969
77/1969 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy 01.01.1970
78/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel 21.07.1969
79/1969 Sb. Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol 21.07.1969
80/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 01.09.1969
81/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků 01.09.1969
82/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice 21.07.1969
83/1969 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně 21.07.1969
84/1969 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
85/1969 Sb. Vyhláška ministerstva plánování Slovenské socialistické republiky o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv a elektrické energie 01.06.1969
o1/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.03.1969
o2/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 02.07.1969
o3/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.07.1969
o6/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1969
o7/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.07.1969
o10/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1969
o11/c30/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1969
o12/c30/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 27.05.1969
86/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1969 28.07.1969
87/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Státní ceně Slovenské socialistické republiky 28.07.1969
88/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel 28.07.1969
89/1969 Sb. Vyhláška Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Sb., o cenách 28.07.1969
o1/c31/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
o2/c31/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
90/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux 20.12.1968
91/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 30.04.1969
92/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin před škůdci, chorobami a plevely 21.03.1968
93/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964 20.05.1966
94/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou 07.05.1969
95/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel 17.06.1969
96/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě 15.05.1969
97/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě 21.01.1969
98/1969 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.08.1969
o1/c32/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1969
o2/c32/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c32/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 14.08.1969
o4/c32/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1969
o5/c32/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.04.1969
99/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku 22.08.1969
100/1969 Sb. Vládní nařízení České socialistické republiky o zřízení farmaceutické fakulty University Karlovy v Praze a o změnách v organizaci Vysoké školy chemickotechnologické v Praze 27.08.1969
101/1969 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního povstání 27.08.1969
102/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků 01.09.1969
103/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci gymnasií a studia na nich 01.09.1969
104/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich 01.09.1969
105/1969 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 01.09.1969
106/1969 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.09.1969
o1/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o2/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o4/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o6/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1969
o7/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o8/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1969
o9/c34/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
107/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců 27.08.1969
108/1969 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.09.1969
o1/c35/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
109/1969 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnejší předpisy o občanských průkazech 06.10.1969
110/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě 31.10.1968
111/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o obecném devizovém povolení pro organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti 06.10.1969
112/1969 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek 06.10.1969
113/1969 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.10.1969
o1/c36/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.10.1969
o2/c36/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.01.1969
o3/c36/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c36/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1969
o5/c36/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1969
o6/c36/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c36/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 19.06.1969
o8/c36/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 15.07.1969
114/1969 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví, v kterých případech může být vydání cestovního dokladu odepřeno 09.10.1969
115/1969 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se upravuje platnost výjezdních doložek 09.10.1969
116/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání - v Slovenské socialistické republice 09.10.1969
o1/c37/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
117/1969 Sb. Ústavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů 15.10.1969
118/1969 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 15.10.1969
119/1969 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. e.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 30.10.1969
120/1969 Sb. Vyhláška Slovenského cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 01.11.1969
121/1969 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů 01.11.1969
o1/c39/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c39/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.10.1969
o3/c39/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c39/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o5/c39/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
122/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o letecké dopravě 03.12.1968
123/1969 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.11.1969
o1/c40/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c40/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c40/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1969
o4/c40/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c40/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o6/c40/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1969
124/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky 10.11.1969
125/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě 02.09.1969
126/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 18.11.1969
127/1969 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.12.1969
o1/c42/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o2/c42/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c42/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.11.1969
o4/c42/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.11.1969
o5/c42/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c42/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1969
o7/c42/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1969
o8/c42/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 04.07.1969
o9/c42/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 03.12.1969
128/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemných bezvízových cestách občanů Československé socialistické republiky a občanů Svazu sovětských socialistických republik 16.09.1969
129/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce 16.09.1969
130/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 13.02.1969
131/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 13.02.1969
132/1969 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách 01.01.1970
o1/c43/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1969
133/1969 Sb. Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 10.12.1969
134/1969 Sb. Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky 10.12.1969
135/1969 Sb. Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení 10.12.1969
136/1969 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb. 01.01.1970
137/1969 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady 27.11.1969
138/1969 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě 01.01.1970
139/1969 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu, kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 17.12.1969
140/1969 Sb. Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky 17.12.1969
141/1969 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení 01.01.1970
142/1969 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa 17.12.1969
143/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách 17.12.1969
144/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 01.01.1970
145/1969 Sb. Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady 23.12.1969
146/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd 23.12.1969
147/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře 01.01.1970
148/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. 01.01.1970
149/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1970
150/1969 Sb. Zákon o přečinech 01.01.1970
151/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 01.01.1970
152/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1970
o1/c46/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 23.12.1969
o2/c46/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c46/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1969
153/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 01.01.1970
154/1969 Sb. Zákon o mateřském příspěvku 01.07.1970
155/1969 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy 01.01.1970
156/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců 01.01.1970
157/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání 01.01.1970
158/1969 Sb. Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.01.1970
159/1969 Sb. Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 23.12.1969
160/1969 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970 01.01.1970
161/1969 Sb. Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině 23.12.1969
162/1969 Sb. Zákon o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice 23.12.1969
163/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 23.12.1969
164/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 23.12.1969
165/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu 23.12.1969
166/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací 01.01.1970
167/1969 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech 23.12.1969
o1/c49/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
168/1969 Sb. Nařízení vlády Československé republiky o přechodném zákazu zvyšování cen 01.01.1970
169/1969 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1970
170/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o prodloužení platnosti některých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek 01.01.1970
171/1969 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním 01.01.1970
o1/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1970
o3/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o5/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1969
o8/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1969
o9/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1969
o10/c50/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c50/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 12.03.1968
o12/c50/1969 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv 07.11.1968
172/1969 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970 01.01.1970
173/1969 Sb. Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1970
174/1969 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 01.01.1970
175/1969 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu 01.01.1970
176/1969 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1970
177/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970 30.12.1969
178/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 01.01.1970
179/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy 01.01.1970
180/1969 Sb. Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 01.01.1970
181/1969 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi 01.01.1970
182/1969 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1970
183/1969 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les 01.01.1970
184/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací 01.01.1970
185/1969 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 156/1969 Sb. českého vydání, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
o1/c53/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c53/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c53/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Přesunout nahoru