Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách 04.10.1967
2/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960 05.10.1967
3/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962 04.11.1967
4/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
5/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království 02.10.1967
6/1968 Sb. Usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů 12.01.1968
7/1968 Sb. Usnesení předsednictva Národního shromáždění o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů 12.01.1968
o1/c2/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c2/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1968
o3/c2/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
8/1968 Sb. Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních 01.01.1968
9/1968 Sb. Vládní nařízení o zřizování odborů národních výborů 20.01.1968
10/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957 08.04.1957
11/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách 20.01.1968
o1/c4/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o2/c4/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
12/1968 Sb. Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů 01.01.1968
o1/c5/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o2/c5/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c5/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c5/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
13/1968 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání 15.02.1968
14/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani 15.02.1968
15/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli 10.11.1967
o1/c6/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c6/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o3/c6/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
16/1968 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb. 27.02.1968
17/1968 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací 27.02.1968
18/1968 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě 27.02.1968
19/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve slovenském vydání Sbírky zákonů v zákoně č. 114/1967 Sb., o volbách do národních výborů
o1/c7/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o2/c7/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1968
o3/c7/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c7/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.12.1967
o5/c7/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o6/c7/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1967
20/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky 11.10.1967
21/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
22/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci 20.08.1967
o1/c8/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c8/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1968
o3/c8/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
23/1968 Sb. Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném 05.03.1968
24/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968 05.03.1968
25/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy 05.03.1967
26/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích 23.11.1967
27/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu 25.10.1967
o1/c9/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 02.01.1968
o2/c9/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
28/1968 Sb. Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy 09.03.1968
29/1968 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy 09.03.1968
30/1968 Sb. Zákon o státním zkušebnictví 01.04.1968
31/1968 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci 01.04.1968
32/1968 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví 01.04.1968
33/1968 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu 01.04.1968
34/1968 Sb. Vyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy 09.03.1968
35/1968 Sb. Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl 09.03.1968
o1/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1967
o2/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.01.1968
o3/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1968
o4/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o5/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.12.1967
o6/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1967
o8/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1968
o10/c10/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
36/1968 Sb. Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa 20.03.1968
37/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů 01.09.1968
38/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách 01.04.1968
o1/c11/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.03.1968
o2/c11/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1968
o3/c11/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c11/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c11/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1968
o6/c11/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c11/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c11/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.03.1968
39/1968 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ztrátě funkce poslance Národního shromáždění 21.03.1968
40/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles 10.10.1967
41/1968 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu 01.05.1968
42/1968 Sb. Opatření Státní plánovací komise, kterým se vyhlašuje zrušení rámcových podmínek hospodaření podniků
o1/c12/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c12/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1966
o4/c12/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c12/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c12/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.02.1968
43/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o hlavním městě Slovenska Bratislavě 22.03.1968
44/1968 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění 29.03.1968
45/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 29.03.1968
o1/c14/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c14/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1968
46/1968 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
47/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy 10.04.1968
48/1968 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968 10.04.1968
49/1968 Sb. Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem 01.05.1968
o1/c15/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
50/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 01.01.1968
51/1968 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí 24.04.1968
o1/c16/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1968
o2/c16/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.04.1968
o3/c16/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
52/1968 Sb. Usnesení předsednictva Národního shromáždění o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů 29.04.1968
53/1968 Sb. Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 29.04.1968
54/1968 Sb. Vládní nařízení o změně názvů některých fakult 29.04.1968
o1/c17/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1968
o2/c17/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c17/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1968
o4/c17/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.04.1968
o5/c17/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
55/1968 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii 09.05.1968
56/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním 13.05.1968
57/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení 15.02.1968
58/1968 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 13.05.1968
o1/c19/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 03.04.1968
o2/c19/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c19/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1968
o4/c19/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 20.04.1968
o5/c19/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 13.05.1968
o6/c19/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.01.1968
59/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 09.02.1968
60/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 10.11.1967
61/1968 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb. 21.05.1968
62/1968 Sb. Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád) 01.06.1968
o1/c20/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.05.1968
o2/c20/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c20/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 29.03.1968
o4/c20/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1968
o5/c20/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c20/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c20/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
63/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 10.06.1968
64/1968 Sb. Vládní nařízení o dodatkovém odvodu ze stavební činnosti 18.06.1968
65/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 18.06.1968
66/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1967 Sb., o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 18.06.1968
67/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o zrušení návratných víz při služebních nebo soukromých cestách a víz průjezdních 27.05.1968
68/1968 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.06.1968
o1/c22/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.01.1968
o2/c22/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c22/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1968
69/1968 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy 19.06.1968
70/1968 Sb. Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem 19.06.1968
71/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky 14.02.1968
o1/c23/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1968
o2/c23/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c23/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o4/c23/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o5/c23/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o6/c23/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o7/c23/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
72/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotných ustanoveních týkajících homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo dálkové anebo obě tato světla 15.04.1968
73/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě 09.04.1968
74/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 11.03.1968
75/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě 20.03.1968
76/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci 25.03.1968
77/1968 Sb. Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky 24.06.1968
78/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení 24.06.1968
79/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol 24.06.1968
80/1968 Sb. Opatření ministerstva školství, kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
o1/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1968
o3/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1968
o4/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.06.1968
o5/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 24.06.1968
o6/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1968
o8/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c25/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 10.06.1968
81/1968 Sb. Ústavní zákon, jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců 28.06.1968
82/1968 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci 01.08.1968
83/1968 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady 01.07.1968
84/1968 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 28.06.1968
85/1968 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech 28.06.1968
86/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o sdružování prostředků socialistických organizací 28.06.1968
o1/c26/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1968
87/1968 Sb. Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči 01.07.1968
88/1968 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 01.07.1968
89/1968 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1968
90/1968 Sb. Zákon o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem 01.07.1968
91/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1968
92/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb. 01.07.1968
93/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin 01.07.1968
94/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb 01.07.1968
95/1968 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 01.07.1968
96/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 01.07.1968
o1/c27/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
97/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské 03.08.1968
98/1968 Sb. Nařízení předsednictva Slovenské národní rady o zřizování odborů národních výborů v hlavním městě Slovenska Bratislavě 11.07.1968
99/1968 Sb. Vládní nařízení o udělování čestného titulu "Zasloužilý vojenský letec ČSSR" 11.07.1968
100/1968 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií 11.07.1968
101/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 11.07.1968
102/1968 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí 01.08.1968
103/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany 11.07.1968
104/1968 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa 24.07.1968
105/1968 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství 24.07.1968
106/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gůnyü 27.02.1968
107/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky 26.03.1968
108/1968 Sb. Usnesení Národního shromáždění o určení počtu členů České národní rady
109/1968 Sb. Usnesení Národního shromáždění o volbě členů České národní rady 29.07.1968
110/1968 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady 29.07.1968
111/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách 29.07.1968
112/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie 18.06.1968
113/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou 12.02.1968
114/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu 24.02.1968
o1/c31/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1968
115/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 01.07.1968
o1/c32/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o2/c32/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o3/c32/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
o4/c32/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
116/1968 Sb. Vládní nařízení o další změně názvů některých fakult 14.08.1968
117/1968 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství 14.08.1968
118/1968 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů 14.08.1968
119/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 31.05.1968
o1/c33/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c33/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1968
o3/c33/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c33/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.04.1968
o5/c33/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
120/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin 21.06.1968
121/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 20.08.1968
o1/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1968
o4/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1968
o5/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1968
o6/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.08.1968
o7/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.05.1968
o8/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1968
o9/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1968
o10/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1968
122/1968 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 20.09.1968
123/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o náhradách a některých dalších poměrech členů-neposlanců Slovenské národní rady 20.09.1968
124/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
125/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků 20.09.1968
o1/c35/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c35/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 25.07.1968
o3/c35/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
126/1968 Sb. Zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku 26.09.1968
127/1968 Sb. Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků 26.09.1968
128/1968 Sb. Zákon o Národní frontě 26.09.1968
129/1968 Sb. Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek 26.09.1968
130/1968 Sb. Zákon o přechodné úpravě některých lhůt 26.09.1968
131/1968 Sb. Zákon o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd 01.10.1968
132/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními 30.09.1968
133/1968 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o kolektivních smlouvách 30.09.1968
134/1968 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 30.09.1968
135/1968 Sb. Opatření pověřence SNR pro spravedlnost, kterým se zřizují okresní soudy a státní notářství v okresech Veľký Krtíš, Košice-město, Košice-venkov, Vranov a Stará Ľubovňa 01.10.1968
o1/c37/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c37/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 28.02.1968
o3/c37/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c37/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.09.1968
o5/c37/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.08.1968
136/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu 16.10.1968
137/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 16.10.1968
138/1968 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu 25.10.1968
139/1968 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem 01.01.1969
o1/c39/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1968
o2/c39/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.06.1968
140/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání 01.11.1968
141/1968 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.11.1968
142/1968 Sb. Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.11.1968
o1/c40/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1968
o2/c40/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.10.1968
o3/c40/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.09.1968
o4/c40/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 31.10.1968
o5/c40/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c40/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.08.1968
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci 01.01.1969
144/1968 Sb. Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice 01.01.1969
145/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu 19.11.1968
146/1968 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě 01.01.1969
147/1968 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech 19.11.1968
o1/c42/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c42/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c42/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.11.1968
o4/c42/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1969
o5/c42/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
148/1968 Sb. Vládní nařízení o provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd a o změně a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství 29.11.1968
149/1968 Sb. Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy 01.01.1969
150/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 01.01.1969
o1/c43/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
o2/c43/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 24.10.1968
151/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970 09.12.1968
152/1968 Sb. Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1969
o1/c44/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
o2/c44/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 09.12.1968
o3/c44/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.11.1968
o4/c44/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 09.12.1968
153/1968 Sb. Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý vysokoškolský profesor" 20.12.1968
154/1968 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím 20.12.1968
155/1968 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek 20.12.1968
156/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 01.01.1969
157/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
o1/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
o2/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 28.11.1968
o3/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.08.1968
o4/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
o5/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.09.1968
o6/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.08.1968
o7/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
o8/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.01.1968
o9/c45/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
158/1968 Sb. Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních 01.01.1969
159/1968 Sb. Zákon o důchodové dani 01.01.1969
160/1968 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 01.01.1969
161/1968 Sb. Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 01.01.1969
162/1968 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví 01.01.1969
163/1968 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně 01.01.1969
164/1968 Sb. Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů 01.01.1969
165/1968 Sb. Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství 01.01.1969
166/1968 Sb. Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti 01.01.1969
167/1968 Sb. Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků 01.01.1969
168/1968 Sb. Zákon o gymnasiích 22.12.1968
169/1968 Sb. Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích 22.12.1968
170/1968 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu 01.01.1969
171/1968 Sb. Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů 01.01.1969
172/1968 Sb. Zákon o federálních výborech 01.01.1969
173/1968 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.1969
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 01.01.1969
175/1968 Sb. Zákon o městě Brně 01.01.1969
176/1968 Sb. Zákon o Kanceláři presidenta republiky 01.01.1969
177/1968 Sb. Zákon o věrnostním přídavku horníků 01.02.1969
178/1968 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 01.01.1969
179/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 91/1968 Sb. 01.01.1969
180/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb. 01.01.1969
181/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb. 01.01.1969
182/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání 01.01.1969
183/1968 Sb. Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl 29.12.1968
184/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 29.12.1968
185/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
o1/c48/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 16.12.1968
o2/c48/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 20.12.1968
186/1968 Sb. Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících 01.01.1970
187/1968 Sb. Vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení 29.12.1968
188/1968 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1969
189/1968 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.01.1969
o1/c49/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.12.1968
o2/c49/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 15.02.1968
o3/c49/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 29.12.1968
o4/c49/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
o5/c49/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
190/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965 01.01.1967
191/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou 03.05.1968
192/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii 07.02.1968
193/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
194/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
195/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
196/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
197/1968 Sb. Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady 01.01.1969
198/1968 Sb. Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1969
199/1968 Sb. Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1969
200/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích 01.01.1969
201/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací 01.01.1969
202/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů 01.01.1969
203/1968 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci
204/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady 01.01.1969
205/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské socialistické republiky 01.01.1969
206/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky 01.01.1969
207/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky 01.01.1969
o1/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.01.1969
o2/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
o3/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.10.1968
o4/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 15.12.1968
o5/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.12.1968
o6/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 29.12.1968
o7/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 01.01.1969
o8/c51/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů 29.12.1968
Přesunout nahoru