Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1963 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství 05.01.1963
2/1963 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru 05.01.1963
3/1963 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů 05.01.1963
o1/c1/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
4/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění 25.10.1962
5/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik 25.07.1962
o1/c3/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
6/1963 Sb. Vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu k zákonu o devizovém hospodářství 31.01.1963
7/1963 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád) 31.01.1963
8/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění 26.04.1960
9/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem 30.12.1962
10/1963 Sb. Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky 01.01.1963
o1/c6/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1963
11/1963 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1963 01.01.1963
12/1963 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 08.02.1963
13/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě 11.01.1963
14/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Radou vzájemné hospodářské pomoci o úpravě otázek, které souvisí s umístěním organizačních složek Rady vzájemné hospodářské pomoci v Československé socialistické republice 03.11.1962
15/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou 10.01.1963
16/1963 Sb. Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 25.02.1963
17/1963 Sb. Vládní nařízení o zřízení přírodovědecké fakulty University P. J. Šafárika v Košicích 01.03.1963
18/1963 Sb. Vyhláška ministra financí o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám 26.02.1963
19/1963 Sb. Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob 26.02.1963
o1/c10/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c10/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c10/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c10/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c10/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
20/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody 01.03.1963
21/1963 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru 28.02.1963
22/1963 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem 28.02.1963
o1/c11/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
23/1963 Sb. Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci 06.03.1963
24/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě 29.08.1962
25/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží 30.09.1962
o1/c13/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c13/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
26/1963 Sb. Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú. l, kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek 01.04.1963
27/1963 Sb. Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích 30.03.1963
28/1963 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 50 haléřích 30.03.1963
o1/c15/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.03.1963
o2/c15/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c15/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.03.1963
o4/c15/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c15/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.03.1963
o6/c15/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
29/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti 04.04.1963
30/1963 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě 05.04.1963
31/1963 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě 05.04.1963
o1/c17/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.03.1963
o2/c17/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 06.03.1963
o3/c17/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
32/1963 Sb. Zákon o organizaci řízení zemědělství 15.04.1963
33/1963 Sb. Vládní nařízení, kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů 15.04.1963
34/1963 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a chemického průmyslu o hygienické ochraně před ionizujícím zařízením a o hospodaření se zdroji ionizujícího zařízení 01.05.1963
35/1963 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech 01.09.1963
36/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád 01.05.1963
o1/c20/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1962
37/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky 15.05.1963
o1/c21/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 15.05.1963
38/1963 Sb. Vyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla 11.01.1961
39/1963 Sb. Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávek důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje 01.06.1963
o1/c22/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1963
o2/c22/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.07.1983
o3/c22/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1963
40/1963 Sb. Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím 01.06.1963
o1/c23/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c23/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 30.05.1963
41/1963 Sb. Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku 10.06.1963
42/1963 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku 10.06.1963
43/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954 01.03.1963
o1/c25/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
44/1963 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany 19.06.1963
45/1963 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 19.06.1963
46/1963 Sb. Vyhláška ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích 25.06.1963
47/1963 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků 01.07.1963
48/1963 Sb. Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek 01.07.1963
o1/c28/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
49/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat 12.07.1963
50/1963 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskově chyby ve vyhlášce Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 47/1963 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků 12.07.1963
o1/c29/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c29/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 12.07.1963
51/1963 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů 13.07.1963
52/1963 Sb. Zákon o Státní plánovací komisi 17.07.1963
53/1963 Sb. Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 17.07.1963
54/1963 Sb. Zákon o Československé akademii věd 18.07.1963
55/1963 Sb. Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně) 18.07.1963
56/1963 Sb. Zákon o národních umělcích 18.07.1963
o1/c32/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 18.07.1963
57/1963 Sb. Zákon o advokacii 19.07.1963
o1/c33/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 19.07.1963
o2/c33/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c33/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
58/1963 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci 01.08.1963
59/1963 Sb. Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku 29.07.1963
60/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku 08.07.1963
o1/c35/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1963
o2/c35/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
61/1963 Sb. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření 17.08.1963
62/1963 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu 23.08.1963
63/1963 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel 23.08.1963
o1/c37/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
64/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 01.06.1963
65/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957 08.04.1961
66/1963 Sb. Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů 07.09.1963
67/1963 Sb. Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory 07.09.1963
o1/c39/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c39/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
68/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961 31.01.1963
69/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou 04.07.1963
70/1963 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 20.09.1963
71/1963 Sb. Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech 30.09.1963
72/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě 12.07.1963
73/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou 04.07.1963
74/1963 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Slovenské akademii věd 05.10.1963
75/1963 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů 07.10.1963
76/1963 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 07.10.1963
77/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu 01.11.1963
78/1963 Sb. Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o památkových rezervacích 17.10.1963
79/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti 17.10.1963
o1/c44/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
80/1963 Sb. Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů 01.01.1964
o1/c45/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
81/1963 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro investiční výstavbu 24.10.1963
82/1963 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964 24.10.1963
o1/c46/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
83/1963 Sb. Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek 13.11.1963
84/1963 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi 22.11.1963
85/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.) 01.10.1963
86/1963 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 09.12.1963
87/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou 01.01.1964
o1/c49/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
88/1963 Sb. Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky 01.01.1964
89/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o karnetech E.C.S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A.T.A. pro dovozní celní záznam zboží 21.03.1963
o1/c51/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
90/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou 17.10.1963
91/1963 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.01.1964
92/1963 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody 01.01.1964
93/1963 Sb. Vládní nařízení o úpravě celních sazeb 01.01.1964
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
95/1963 Sb. Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) 01.04.1964
96/1963 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství 01.04.1964
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.04.1964
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
o1/c55/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 01.04.1964
100/1963 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže 01.04.1964
101/1963 Sb. Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) 01.04.1964
102/1963 Sb. Zákon o rybářství 19.12.1963
103/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 19.12.1963
104/1963 Sb. Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch 19.12.1963
105/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 10.12.1963
106/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád 01.01.1964
o1/c59/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c59/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c59/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1964
o4/c59/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů 01.01.1964
o5/c59/1963 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Přesunout nahoru