Přejít na PLUS

Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce

Seznam předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).

Účinnost od Číslo Název předpisu
09.10.2018 221/2018 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
12.10.2018 o1/c113/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.
17.10.2018 223/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
23.10.2018 224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
24.10.2018 228/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
24.10.2018 229/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
24.10.2018 230/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
28.10.2018 86/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
31.10.2018 74/2018 Sb. Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
01.11.2018 58/2018 Sb. Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
01.11.2018 176/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
01.11.2018 205/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
01.11.2018 216/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
01.11.2018 222/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
01.11.2018 232/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
01.11.2018 234/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí