Přejít na PLUS

Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce

Seznam předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).

Účinnost od Číslo Název předpisu
12.04.2018 60/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
20.04.2018 64/2018 Sb. Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
20.04.2018 66/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
21.04.2018 63/2018 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
27.04.2018 61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
01.05.2018 45/2018 Sb. Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
01.05.2018 49/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
01.05.2018 50/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
01.05.2018 51/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
01.05.2018 52/2018 Sb. Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území