Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS).

Platnost od Číslo Název předpisu
12.05.2021 194/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
12.05.2021 193/2021 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
12.05.2021 192/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
12.05.2021 191/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
12.05.2021 190/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
12.05.2021 189/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
07.05.2021 188/2021 Sb. Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
07.05.2021 187/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
07.05.2021 186/2021 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
07.05.2021 185/2021 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5000 Kč
07.05.2021 184/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
05.05.2021 181/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
05.05.2021 180/2021 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek