Objednat předplatné

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS).

Platnost od Číslo Název předpisu
30.09.2019 250/2019 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
30.09.2019 249/2019 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
30.09.2019 248/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
24.09.2019 247/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
24.09.2019 246/2019 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
24.09.2019 245/2019 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
24.09.2019 244/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
19.09.2019 243/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
19.09.2019 242/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 %
19.09.2019 241/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI %
19.09.2019 240/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX %
18.09.2019 239/2019 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019
18.09.2019 238/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
18.09.2019 237/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč
18.09.2019 236/2019 Sb. Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády
12.09.2019 235/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
12.09.2019 234/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
12.09.2019 233/2019 Sb. Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
05.09.2019 232/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 11 č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
05.09.2019 231/2019 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
05.09.2019 230/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
05.09.2019 229/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
05.09.2019 228/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
05.09.2019 227/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
05.09.2019 226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
05.09.2019 225/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu návrhu na zrušení § 23a č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
05.09.2019 224/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) č. 561/2004 Sb., školský zákon
05.09.2019 223/2019 Sb. Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění účinném do 30. 6. 2017