Objednat předplatné

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS).

Platnost od Číslo Název předpisu
29.01.2019 24/2019 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
29.01.2019 23/2019 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
29.01.2019 22/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
24.01.2019 21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny
24.01.2019 20/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
24.01.2019 19/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
24.01.2019 18/2019 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
24.01.2019 17/2019 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %
21.01.2019 16/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 325/1999 Sb., o azylu, a č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
18.01.2019 15/2019 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
18.01.2019 14/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
18.01.2019 13/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
18.01.2019 12/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
18.01.2019 11/2019 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
18.01.2019 10/2019 Sb. Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
17.01.2019 9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
17.01.2019 8/2019 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
17.01.2019 7/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
17.01.2019 6/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
10.01.2019 5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
10.01.2019 4/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
10.01.2019 3/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
07.01.2019 2/2019 Sb. Vyhláška o evidenci krytých bloků
07.01.2019 1/2019 Sb. Nařízení vlády o oborech státní služby