Objednat předplatné

Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)

Seznam předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo předpisu se zobrazí jeho aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu).
Ostatní znění jsou k dispozici prostřednictvím záložky Historie (všechna znění pouze pro předplatitele PLUS).

Platnost od Číslo Název předpisu
29.11.2018 268/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
29.11.2018 267/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
29.11.2018 266/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
29.11.2018 265/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
23.11.2018 264/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
23.11.2018 263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
20.11.2018 262/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
15.11.2018 261/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo na zrušení některých ust. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
15.11.2018 260/2018 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
15.11.2018 259/2018 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
15.11.2018 258/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
15.11.2018 257/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
09.11.2018 256/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
09.11.2018 255/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
09.11.2018 254/2018 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
07.11.2018 253/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
07.11.2018 252/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
07.11.2018 251/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
07.11.2018 250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019