Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.06.2021 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 85/1996 Sb. Zákon o advokacii
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 93/2009 Sb. Zákon o auditorech
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 280/2009 Sb. Daňový řád
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
ve znění 37/2021 Sb., 527/2020 Sb.
01.06.2021 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
ve znění 527/2020 Sb.
01.06.2021 527/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
03.06.2021 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 527/2020 Sb.
03.06.2021 527/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
13.06.2021 505/1990 Sb. Zákon o metrologii
ve znění 152/2021 Sb.