Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.05.2021 2/1969 Sb. Kompetenční zákon
ve znění 34/2021 Sb.
01.05.2021 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ve znění 34/2021 Sb.
20.05.2021 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 137/2021 Sb.
21.05.2021 86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
ve znění 137/2021 Sb.
21.05.2021 137/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
23.05.2021 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 337/2020 Sb.
23.05.2021 337/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
26.05.2021 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
ve znění 90/2021 Sb.
26.05.2021 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 90/2021 Sb.
26.05.2021 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 89/2021 Sb.
26.05.2021 268/2014 Sb. Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
ve znění 90/2021 Sb.