Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.04.2021 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
ve znění 501/2020 Sb.
01.04.2021 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
ve znění 153/2021 Sb.
01.04.2021 115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
ve znění 50/2021 Sb.
01.04.2021 110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
ve znění 85/2021 Sb.
01.04.2021 430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
ve znění 129/2021 Sb.
01.04.2021 150/2002 Sb. Soudní řád správní
ve znění 77/2021 Sb.
01.04.2021 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
ve znění 262/2019 Sb.
01.04.2021 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
ve znění 262/2019 Sb.
01.04.2021 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 344/2020 Sb.
01.04.2021 408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
ve znění 125/2021 Sb.
01.04.2021 191/2017 Sb. Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení
ve znění 581/2020 Sb.
01.04.2021 262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.04.2021 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.04.2021 581/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
07.04.2021 490/2020 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 157/2021 Sb.
10.04.2021 551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
ve znění 161/2021 Sb.
10.04.2021 280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
ve znění 161/2021 Sb.
10.04.2021 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
ve znění 161/2021 Sb.
15.04.2021 61/2011 Sb. Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
ve znění 156/2021 Sb.
15.04.2021 419/2012 Sb. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat
ve znění 158/2021 Sb.
27.04.2021 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 205/2020 Sb.
27.04.2021 205/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony