Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.02.2021 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
ve znění 501/2020 Sb.
01.02.2021 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
ve znění 544/2020 Sb.
01.02.2021 97/1993 Sb. Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
ve znění 544/2020 Sb.
01.02.2021 240/2000 Sb. Krizový zákon
ve znění 544/2020 Sb.
01.02.2021 254/2001 Sb. Vodní zákon
ve znění 544/2020 Sb.
01.02.2021 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
ve znění 544/2020 Sb.
01.02.2021 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 609/2020 Sb.
01.02.2021 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 501/2020 Sb.
01.02.2021 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
ve znění 562/2020 Sb.
01.02.2021 470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ve znění 485/2020 Sb.
01.02.2021 485/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
01.02.2021 609/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony