Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.09.2020 582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ve znění 255/2020 Sb.
01.09.2020 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
ve znění 343/2020 Sb.
01.09.2020 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
ve znění 343/2020 Sb.
01.09.2020 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
ve znění 343/2020 Sb.
01.09.2020 561/2004 Sb. Školský zákon
ve znění 101/2017 Sb.
01.09.2020 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
ve znění 196/2019 Sb., 151/2018 Sb.
01.09.2020 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 300/2020 Sb., 255/2020 Sb.
01.09.2020 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
ve znění 354/2020 Sb.
01.09.2020 481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
ve znění 344/2020 Sb.
01.09.2020 30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
ve znění 297/2020 Sb.
01.09.2020 178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 167/2018 Sb., 101/2017 Sb.
01.09.2020 280/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
ve znění 319/2020 Sb.
01.09.2020 74/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
01.09.2020 101/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
01.09.2020 151/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
01.09.2020 167/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
01.09.2020 196/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
01.09.2020 255/2020 Sb. Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
01.09.2020 297/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
01.09.2020 298/2020 Sb. Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
01.09.2020 300/2020 Sb. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
26.09.2020 110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
ve znění 384/2020 Sb.
26.09.2020 456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
ve znění 386/2020 Sb.
26.09.2020 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
ve znění 386/2020 Sb.