Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.08.2020 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
ve znění 12/2020 Sb.
01.08.2020 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 12/2020 Sb.
01.08.2020 145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
ve znění 326/2020 Sb.
01.08.2020 318/2008 Sb. Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
ve znění 322/2020 Sb.
01.08.2020 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 12/2020 Sb.
01.08.2020 282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
ve znění 322/2020 Sb.
01.08.2020 314/2016 Sb. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
ve znění 322/2020 Sb.
01.08.2020 12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby
07.08.2020 159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
ve znění 331/2020 Sb.
21.08.2020 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
ve znění 332/2020 Sb.
25.08.2020 561/2004 Sb. Školský zákon
ve znění 349/2020 Sb.
29.08.2020 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
ve znění 343/2020 Sb.
29.08.2020 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
ve znění 343/2020 Sb.