Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.07.2020 64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
ve znění 238/2020 Sb., 115/2020 Sb.
01.07.2020 21/1992 Sb. Zákon o bankách
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
ve znění 115/2020 Sb.
01.07.2020 266/1994 Sb. Zákon o dráhách
ve znění 115/2020 Sb.
01.07.2020 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
ve znění 167/2020 Sb.
01.07.2020 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
ve znění 363/2019 Sb.
01.07.2020 166/1999 Sb. Veterinární zákon
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
ve znění 176/2019 Sb.
01.07.2020 156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
ve znění 115/2020 Sb.
01.07.2020 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 115/2020 Sb.
01.07.2020 595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
ve znění 62/2020 Sb.
01.07.2020 132/2010 Sb. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
ve znění 238/2020 Sb.
01.07.2020 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
ve znění 13/2020 Sb.
01.07.2020 256/2013 Sb. Katastrální zákon
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
ve znění 163/2020 Sb.
01.07.2020 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
ve znění 256/2018 Sb.
01.07.2020 343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
ve znění 40/2020 Sb.
01.07.2020 41/2017 Sb. Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
ve znění 244/2020 Sb.
01.07.2020 271/2017 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
ve znění 251/2020 Sb.
01.07.2020 256/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
01.07.2020 176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2020 363/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
21.07.2020 11/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování