Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.06.2020 141/1961 Sb. Trestní řád
ve znění 114/2020 Sb.
01.06.2020 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění 255/2020 Sb.
01.06.2020 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ve znění 231/2020 Sb.
01.06.2020 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
ve znění 113/2020 Sb.
01.06.2020 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic
ve znění 113/2020 Sb.
01.06.2020 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
ve znění 113/2020 Sb.
01.06.2020 378/2005 Sb. Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů
ve znění 113/2020 Sb.
01.06.2020 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
ve znění 255/2020 Sb.
01.06.2020 262/2006 Sb. Zákoník práce
ve znění 366/2019 Sb.
01.06.2020 40/2009 Sb. Trestní zákoník
ve znění 114/2020 Sb.
01.06.2020 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ve znění 114/2020 Sb.
01.06.2020 346/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
ve znění 325/2019 Sb.
01.06.2020 426/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
ve znění 326/2019 Sb.
01.06.2020 424/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
ve znění 327/2019 Sb.
01.06.2020 218/2019 Sb. Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
ve znění 256/2020 Sb.
01.06.2020 255/2020 Sb. Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
03.06.2020 137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
ve znění 263/2020 Sb.
03.06.2020 159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
ve znění 262/2020 Sb.
04.06.2020 139/2020 Sb. Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
ve znění 266/2020 Sb.
06.06.2020 199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
ve znění 268/2020 Sb.
15.06.2020 75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
ve znění 270/2020 Sb.