Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.04.2020 82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
ve znění 118/2020 Sb.
01.04.2020 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
ve znění 118/2020 Sb.
01.04.2020 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 52/2020 Sb.
01.04.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 119/2020 Sb.
01.04.2020 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
ve znění 311/2019 Sb.
01.04.2020 154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
ve znění 56/2020 Sb.
01.04.2020 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
ve znění 48/2020 Sb.
01.04.2020 378/2007 Sb. Zákon o léčivech
01.04.2020 84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
ve znění 32/2020 Sb.
01.04.2020 423/2011 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
ve znění 58/2020 Sb.
01.04.2020 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření
ve znění 119/2020 Sb.
01.04.2020 282/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
ve znění 103/2020 Sb.
01.04.2020 96/2018 Sb. Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
ve znění 138/2020 Sb.
01.04.2020 262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.04.2020 329/2019 Sb. Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
01.04.2020 32/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
02.04.2020 104/2020 Sb. Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ve znění 146/2020 Sb.
09.04.2020 432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
ve znění 154/2020 Sb.
09.04.2020 69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
ve znění 156/2020 Sb.
09.04.2020 83/2020 Sb. Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ve znění 155/2020 Sb.
14.04.2020 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
ve znění 161/2020 Sb.
14.04.2020 112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání
ve znění 150/2020 Sb.
14.04.2020 142/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 334 o výjimkách ze zákazu vstupu cizinců na území České republiky a o výjimkách ze zákazu vycestování z území České republiky
ve znění 150/2020 Sb.
15.04.2020 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
ve znění 164/2020 Sb.
15.04.2020 29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
ve znění 164/2020 Sb.
17.04.2020 177/1996 Sb. Advokátní tarif
ve znění 176/2020 Sb.
21.04.2020 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
ve znění 180/2020 Sb.
24.04.2020 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
ve znění 191/2020 Sb.
24.04.2020 6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
ve znění 192/2020 Sb.
24.04.2020 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
ve znění 189/2020 Sb.
24.04.2020 182/2006 Sb. Insolvenční zákon
ve znění 191/2020 Sb.
24.04.2020 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
ve znění 186/2020 Sb.
25.04.2020 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
ve znění 190/2020 Sb.
27.04.2020 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
ve znění 205/2020 Sb.
27.04.2020 23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
ve znění 207/2020 Sb.
27.04.2020 355/2019 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
ve znění 208/2020 Sb.
27.04.2020 172/2020 Sb. Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
ve znění 212/2020 Sb.
29.04.2020 58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
ve znění 214/2020 Sb.
29.04.2020 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
ve znění 214/2020 Sb.
30.04.2020 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
ve znění 162/2020 Sb.