Objednat předplatné

Nová konsolidovaná znění starších předpisů

Seznam nových konsolidovaných znění již existujících předpisů nabývajících účinnosti ve zvoleném měsíci s uvedením novel, které dané konsolidované znění způsobily. Předpis se zobrazí po kliknutí na jeho číslo.

Účinnost od Číslo Název předpisu
01.02.2020 245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
ve znění 356/2019 Sb.
01.02.2020 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 254/2001 Sb. Vodní zákon
ve znění 312/2019 Sb.
01.02.2020 500/2004 Sb. Správní řád
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 183/2006 Sb. Stavební zákon
ve znění 312/2019 Sb.
01.02.2020 105/2008 Sb. Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
ve znění 17/2020 Sb.
01.02.2020 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 364/2009 Sb. Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy
ve znění 345/2019 Sb.
01.02.2020 429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
ve znění 67/2019 Sb.
01.02.2020 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
ve znění 256/2019 Sb.
01.02.2020 245/2016 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
ve znění 106/2019 Sb.
01.02.2020 250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci
ve znění 12/2020 Sb.
01.02.2020 389/2017 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
ve znění 21/2020 Sb.
01.02.2020 106/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
01.02.2020 256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
01.02.2020 345/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
06.02.2020 177/1996 Sb. Advokátní tarif
ve znění 28/2020 Sb.
11.02.2020 291/2003 Sb. Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolenmých látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
ve znění 22/2020 Sb.
11.02.2020 295/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
ve znění 20/2020 Sb.
15.02.2020 48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
ve znění 31/2020 Sb.
21.02.2020 318/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
ve znění 29/2020 Sb.
24.02.2020 177/1996 Sb. Advokátní tarif
ve znění 43/2020 Sb.
28.02.2020 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
ve znění 34/2020 Sb.